Ședința din 22 decembrie 2014

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

Aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale, incepand cu anul 2015.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

Aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.11.2014.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

Aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

Aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiaza, in anul fiscal 2015, de cota de impozitare redusa la impozitul/taxa pentru cladirile aflate „in clasa energetica A”, care detin o certificare oficiala, recunoscuta la nivel mondial (L.E.E.D., B.R.E.E.A.M., D.G.N.B., C.A.S.B.E.E. si GREEN STAR), ca si „cladire verde”.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiaza, in anul 2015, de cota de impozitare redusa (0,25%) la impozitul/taxa pentru cladirile situate in parcurile industriale de pe raza municipiului si care nu se incadreaza in prevederile Ordinului nr. 1451/2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

Aprobarea preturilor si tarifelor locale pentru energia termica livrata populatiei si agentilor economici de catre Regia Autonoma de Termoficare Cluj-Napoca, a pretului local al energiei termice facturata populatiei si acordarea de ajutoare pentru incalzire.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

Aprobarea preturilor practicate de Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „reparatii si intretinere a strazilor, aleelor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri si strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

Aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

Aprobarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de administrare a domeniului public si privat – activitatea de „Reparatii si intretinere a strazilor, aleelor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri si strazilor nemodernizate” de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

Atribuirea in proprietate a unor terenuri in suprafata de cate 500 mp., situate in municipiul Cluj-Napoca, urmasilor de erou-martir in conditiile prevederilor Legii nr. 341/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

Modificarea Hotararii nr. 464/2013 (darea in administrare Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice a Judetului Cluj, a unor spatii situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 1).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

Exercitarea dreptului de preemtiune de catre Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpararea imobilului cu nr. cadastral 300484-C1.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

Darea in administrare, Centrului Bugetar de Administrare Crese, a unui spatiu din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Motilor nr. 56-58.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

Completarea Hotararii nr. 266/2014 (schimbarea destinatiei unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Motilor nr. 56-58).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

Inchirierea prin licitatie a unor spatii excedentare disponibile din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care detin in administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

Modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 142/2014 (aprobarea listei de repartizare in vederea atribuirii prin inchiriere a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 53/2014), astfel cum a fost completata si modificata prin Hotararea nr. 206/2014 si 286/2014.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

Aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

Modificarea Hotararii nr. 412/2009 (participarea municipului Cluj-Napoca la programul „Locuinte pentru Tineri” si transmiterea terenului in suprafata de 2639 mp. situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Sighisoarei nr. 21, in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte) si a Hotararii nr. 408/2014 (aprobarea solicitarii de restituire a imobilului-teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Sighisoarei nr. 21, transmis in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

Modificarea Hotararii nr. 392/2012 (dezmembrarea, concesionarea, prin incredintare directa, si insusirea documentatiei topografice, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campeni nr. 13, in suprafata de 18 mp., in vederea extinderii locuintei).

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Informații suplimentare se pot obține de la:

Biroul Mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK