Ședința din 22 decembrie 2014

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2014-12-22T00:00:00+02:00

Aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre nr.12014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2014-12-22T00:00:00+02:00

Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale, incepand cu anul 2015.

Proiect de hotărâre nr.22014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2014-12-22T00:00:00+02:00

Aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.11.2014.

Proiect de hotărâre nr.32014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2014-12-22T00:00:00+02:00

Aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2014, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

Proiect de hotărâre nr.42014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2014-12-22T00:00:00+02:00

Aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiaza, in anul fiscal 2015, de cota de impozitare redusa la impozitul/taxa pentru cladirile aflate „in clasa energetica A”, care detin o certificare oficiala, recunoscuta la nivel mondial (L.E.E.D., B.R.E.E.A.M., D.G.N.B., C.A.S.B.E.E. si GREEN STAR), ca si „cladire verde”.

Proiect de hotărâre nr.52014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2014-12-22T00:00:00+02:00

Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiaza, in anul 2015, de cota de impozitare redusa (0,25%) la impozitul/taxa pentru cladirile situate in parcurile industriale de pe raza municipiului si care nu se incadreaza in prevederile Ordinului nr. 1451/2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investitiile realizate in parcurile industriale.

Proiect de hotărâre nr.62014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2014-12-22T00:00:00+02:00

Aprobarea preturilor si tarifelor locale pentru energia termica livrata populatiei si agentilor economici de catre Regia Autonoma de Termoficare Cluj-Napoca, a pretului local al energiei termice facturata populatiei si acordarea de ajutoare pentru incalzire.

Proiect de hotărâre nr.72014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2014-12-22T00:00:00+02:00

Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.82014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2014-12-22T00:00:00+02:00

Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei de Transport Public Cluj.

Proiect de hotărâre nr.92014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2014-12-22T00:00:00+02:00

Aprobarea preturilor practicate de Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „reparatii si intretinere a strazilor, aleelor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri si strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre nr.102014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2014-12-22T00:00:00+02:00

Aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020.

Proiect de hotărâre nr.112014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2014-12-22T00:00:00+02:00

Aprobarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de administrare a domeniului public si privat – activitatea de „Reparatii si intretinere a strazilor, aleelor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri si strazilor nemodernizate” de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.122014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2014-12-22T00:00:00+02:00

Atribuirea in proprietate a unor terenuri in suprafata de cate 500 mp., situate in municipiul Cluj-Napoca, urmasilor de erou-martir in conditiile prevederilor Legii nr. 341/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiect de hotărâre nr.132014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2014-12-22T00:00:00+02:00

Modificarea Hotararii nr. 464/2013 (darea in administrare Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice a Judetului Cluj, a unor spatii situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 1).

Proiect de hotărâre nr.142014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2014-12-22T00:00:00+02:00

Exercitarea dreptului de preemtiune de catre Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpararea imobilului cu nr. cadastral 300484-C1.

Proiect de hotărâre nr.152014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2014-12-22T00:00:00+02:00

Darea in administrare, Centrului Bugetar de Administrare Crese, a unui spatiu din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Motilor nr. 56-58.

Proiect de hotărâre nr.162014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2014-12-22T00:00:00+02:00

Completarea Hotararii nr. 266/2014 (schimbarea destinatiei unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Motilor nr. 56-58).

Proiect de hotărâre nr.172014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2014-12-22T00:00:00+02:00

Inchirierea prin licitatie a unor spatii excedentare disponibile din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care detin in administrare bunuri imobile, proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.182014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2014-12-22T00:00:00+02:00

Modificarea repartitiei domnului Astileanu Gheorghe.

Proiect de hotărâre nr.192014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2014-12-22T00:00:00+02:00

Modificarea repartitiei doamnei Anton Lucretia Adriana.

Proiect de hotărâre nr.202014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2014-12-22T00:00:00+02:00

Modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 142/2014 (aprobarea listei de repartizare in vederea atribuirii prin inchiriere a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate in lista finala de prioritati, aprobata prin Hotararea nr. 53/2014), astfel cum a fost completata si modificata prin Hotararea nr. 206/2014 si 286/2014.

Proiect de hotărâre nr.212014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2014-12-22T00:00:00+02:00

Aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

Proiect de hotărâre nr.222014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2014-12-22T00:00:00+02:00

Modificarea Hotararii nr. 412/2009 (participarea municipului Cluj-Napoca la programul „Locuinte pentru Tineri” si transmiterea terenului in suprafata de 2639 mp. situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Sighisoarei nr. 21, in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte) si a Hotararii nr. 408/2014 (aprobarea solicitarii de restituire a imobilului-teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Sighisoarei nr. 21, transmis in folosinta gratuita Agentiei Nationale pentru Locuinte).

Proiect de hotărâre nr.232014-12-22T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2014-12-22T00:00:00+02:00

Modificarea Hotararii nr. 392/2012 (dezmembrarea, concesionarea, prin incredintare directa, si insusirea documentatiei topografice, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campeni nr. 13, in suprafata de 18 mp., in vederea extinderii locuintei).

Proiect de hotărâre nr.242014-12-22T00:00:00+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK