Ședința din 25 ianuarie 2011

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2011-01-25T00:00:00+02:00

Aprobarea bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2011 pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate

Proiect de hotărâre nr.12011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2011-01-25T00:00:00+02:00

Aprobarea contractului de credit de investiţii, a contractului de garantare cu veniturile bugetare ale autorităţii publice locale şi a contractului de garanţie reală mobiliară încheiat între C.E.C. BANK şi Municipiul Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre nr.22011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2011-01-25T00:00:00+02:00

Acordarea „Diplomei de aur” şi a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, din bugetul local pe anul 2011, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Proiect de hotărâre nr.32011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2011-01-25T00:00:00+02:00

Acordarea unei diplome şi a unui premiu în sumă netă de 2000 lei, de la bugetul local pe anul 2011, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani şi au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre nr.42011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2011-01-25T00:00:00+02:00

Aprobarea aderării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la Asociaţia Open Bridge Consortium-Asociaţia Culturală şi de Afaceri Cluj-Suwon, în calitate de membru de onoare

Proiect de hotărâre nr.52011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2011-01-25T00:00:00+02:00

Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru, la Convenţia Primarilor

Proiect de hotărâre nr.62011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2011-01-25T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.Z. str. Inului nr. 1 şi P.U.D. – centru SPA şi parking subteran; beneficiar: Pop Lucian

Proiect de hotărâre nr.72011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2011-01-25T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. locuinţă unifamilială D+P+M, str. Vântului nr. 46; beneficiară: Mauch Tunde-Eniko

Proiect de hotărâre nr.82011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2011-01-25T00:00:00+02:00

Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

Proiect de hotărâre nr.92011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2011-01-25T00:00:00+02:00

Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

Proiect de hotărâre nr.102011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2011-01-25T00:00:00+02:00

Încadrarea în zone fiscale a străzilor cărora le-au fost atribuite denumiri în perioada decembrie 2009 – noiembrie 2010

Proiect de hotărâre nr.112011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2011-01-25T00:00:00+02:00

Însuşirea documentaţiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Bdul 1 Decembrie 1918 f.n.

Proiect de hotărâre nr.122011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2011-01-25T00:00:00+02:00

Însuşirea documentaţiei tehnice de alipire a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre nr.132011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2011-01-25T00:00:00+02:00

Însuşirea documentaţiei tehnice pentru rectificarea suprafeţei imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 9

Proiect de hotărâre nr.142011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2011-01-25T00:00:00+02:00

Însuşirea documentaţiei tehnice pentru actualizarea informaţiilor cadastrale şi dezlipirea (apartamentarea) imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 13, 13A

Proiect de hotărâre nr.152011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2011-01-25T00:00:00+02:00

Retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome de Termoficare asupra spaţiului situat la subsolul blocului de locuinţe din municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 60 şi excluderea poziţiei nr. 4554 „atelier instalaţii” din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre nr.162011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2011-01-25T00:00:00+02:00

Prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie

Proiect de hotărâre nr.172011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2011-01-25T00:00:00+02:00

Prelungirea unor contracte de asociere pentru spaţii cu altă destinaţie

Proiect de hotărâre nr.182011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2011-01-25T00:00:00+02:00

Atribuirea în regim de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa. Unirii nr. 1, Open Bridge Consortium Asociaţia Culturală de Afaceri Cluj-Suwon

Proiect de hotărâre nr.192011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2011-01-25T00:00:00+02:00

Atribuirea prin închiriere a spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 14 ap. 1, în favoarea Asociaţiei Culturale Transilvania Fashion

Proiect de hotărâre nr.202011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2011-01-25T00:00:00+02:00

Atribuirea în regim de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi Miklos nr. 7, Patronatului Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Cluj

Proiect de hotărâre nr.212011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2011-01-25T00:00:00+02:00

Atribuirea prin închiriere a spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sextil Puşcariu (fosta Topliţa) nr. 1 ap. 2B, în favoarea Partidului Civic Maghiar

Proiect de hotărâre nr.222011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2011-01-25T00:00:00+02:00

Aprobarea datei şi a locului de depunere a dosarelor pentru înscrierea pe Lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închiriere, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, precum şi a modului de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi

Proiect de hotărâre nr.232011-01-25T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2011-01-25T00:00:00+02:00

Aprobarea participării la „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari: unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”, a proiectului „Înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de producere a energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum, cu sisteme alternative ce utilizează resurse regenerabile, în vederea eficientizării sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice la centralele termice de cvartal, din municipiul Cluj-Napoca”

Proiect de hotărâre nr.242011-01-25T00:00:00+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK