Ședința din 25 ianuarie 2011

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

Aprobarea bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2011 pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

Aprobarea contractului de credit de investiţii, a contractului de garantare cu veniturile bugetare ale autorităţii publice locale şi a contractului de garanţie reală mobiliară încheiat între C.E.C. BANK şi Municipiul Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

Acordarea „Diplomei de aur” şi a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, din bugetul local pe anul 2011, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

Acordarea unei diplome şi a unui premiu în sumă netă de 2000 lei, de la bugetul local pe anul 2011, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani şi au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

Aprobarea aderării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la Asociaţia Open Bridge Consortium-Asociaţia Culturală şi de Afaceri Cluj-Suwon, în calitate de membru de onoare

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru, la Convenţia Primarilor

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

Aprobarea P.U.Z. str. Inului nr. 1 şi P.U.D. – centru SPA şi parking subteran; beneficiar: Pop Lucian

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

Aprobarea P.U.D. locuinţă unifamilială D+P+M, str. Vântului nr. 46; beneficiară: Mauch Tunde-Eniko

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

Încadrarea în zone fiscale a străzilor cărora le-au fost atribuite denumiri în perioada decembrie 2009 – noiembrie 2010

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

Însuşirea documentaţiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Bdul 1 Decembrie 1918 f.n.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

Însuşirea documentaţiei tehnice de alipire a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

Însuşirea documentaţiei tehnice pentru rectificarea suprafeţei imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 9

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

Însuşirea documentaţiei tehnice pentru actualizarea informaţiilor cadastrale şi dezlipirea (apartamentarea) imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 13, 13A

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

Retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome de Termoficare asupra spaţiului situat la subsolul blocului de locuinţe din municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 60 şi excluderea poziţiei nr. 4554 „atelier instalaţii” din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

Atribuirea în regim de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa. Unirii nr. 1, Open Bridge Consortium Asociaţia Culturală de Afaceri Cluj-Suwon

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

Atribuirea prin închiriere a spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 14 ap. 1, în favoarea Asociaţiei Culturale Transilvania Fashion

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

Atribuirea în regim de închiriere a spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi Miklos nr. 7, Patronatului Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Cluj

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

Atribuirea prin închiriere a spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sextil Puşcariu (fosta Topliţa) nr. 1 ap. 2B, în favoarea Partidului Civic Maghiar

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

Aprobarea datei şi a locului de depunere a dosarelor pentru înscrierea pe Lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închiriere, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, precum şi a modului de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

Aprobarea participării la „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari: unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”, a proiectului „Înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de producere a energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum, cu sisteme alternative ce utilizează resurse regenerabile, în vederea eficientizării sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice la centralele termice de cvartal, din municipiul Cluj-Napoca”

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Informații suplimentare se pot obține de la:

Biroul Mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK