Ședința din 29 mai 2014

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2014-05-29T00:00:00+03:00

Conferirea post-mortem a titlului de "Cetatean de Onoare al municipiului Cluj-Napoca" domnului Körössy János.

Proiect de hotărâre nr.12014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2014-05-29T00:00:00+03:00

Conferirea titlului de "Cetatean de Onoare al municipiului Cluj-Napoca" domnului Prof. univ. dr. doc. Ioan Talos.

Proiect de hotărâre nr.22014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2014-05-29T00:00:00+03:00

Aprobarea executiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2014.

Proiect de hotărâre nr.32014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2014-05-29T00:00:00+03:00

Prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, in care functioneaza cabinete medicale.

Proiect de hotărâre nr.42014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2014-05-29T00:00:00+03:00

Prelungirea termenului Contractului de inchiriere nr. 2205/2001, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 4.

Proiect de hotărâre nr.52014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2014-05-29T00:00:00+03:00

Asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Asociatia „Ferma de Zane Cluj-Napoca” in vederea realizarii in comun a proiectului „Cluj-Napoca – Capitala Culturala Europeana”.

Proiect de hotărâre nr.62014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2014-05-29T00:00:00+03:00

Atribuirea unui spatiu pentru sediu, in regim de inchiriere, in favoarea Fundatiei „Estuar”.

Proiect de hotărâre nr.72014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2014-05-29T00:00:00+03:00

Atribuirea unui spatiu pentru sediu, in regim de inchiriere, in favoarea Ligii Scriitorilor Maghiari din Ardeal.

Proiect de hotărâre nr.82014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2014-05-29T00:00:00+03:00

Extinderea suprafetei atribuita prin Contractul de comodat nr. 57490/2011, cu suprafata de 27,36 mp., parte din apartamentul nr. 2, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Bratianu nr. 13-15, si cu suprafata de 15,77 mp., in folosinta comuna.

Proiect de hotărâre nr.92014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2014-05-29T00:00:00+03:00

Completarea Anexei la Hotararea nr. 142/2014 (repartizarea locuintelor sociale, prin inchiriere, persoanelor aflate in lista finala de prioritati pentru anul 2014, aprobata prin Hotararea nr. 53/2014).

Proiect de hotărâre nr.102014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2014-05-29T00:00:00+03:00

Acordul asocierii titularului Contractului de inchiriere nr. 1940/2000, cu doamna doctor Moldovan Laura Alina, in vederea desfasurarii activitatii de medicina dentara, in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 24.

Proiect de hotărâre nr.112014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2014-05-29T00:00:00+03:00

Acordul asocierii titularilor Contractului de inchiriere nr. 1759/1999, cu doamna doctor stomatolog Poraczky Alina Ioana, in vederea desfasurarii activitatii de medicina dentara, in spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58.

Proiect de hotărâre nr.122014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2014-05-29T00:00:00+03:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 65, situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta. Marasti, Bl. 3, inscris in CF nr. 256277-C1-U15 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 139961 Cluj), sub nr. topo 23708/2/LXV.

Proiect de hotărâre nr.132014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2014-05-29T00:00:00+03:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial nr. 64B, situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta. Marasti, Bl. 3, inscris in CF nr. 250480-C1-U8 Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 135725 Cluj), sub nr. topo 23708/2/LXIV/B.

Proiect de hotărâre nr.142014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2014-05-29T00:00:00+03:00

Trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in domeniul privat al acestuia, demolarea si radierea din CF a imobilului-depozit de carburanti, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 3.

Proiect de hotărâre nr.152014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2014-05-29T00:00:00+03:00

Includerea in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si darea in administrare, Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor, a unui imobil-teren situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 106.

Proiect de hotărâre nr.162014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2014-05-29T00:00:00+03:00

Darea in administrare, Gradinitei „Universitatii Babes-Bolyai”, a unui imobil situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 18.

Proiect de hotărâre nr.172014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2014-05-29T00:00:00+03:00

Insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 298412, situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.

Proiect de hotărâre nr.182014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2014-05-29T00:00:00+03:00

Modificarea si completarea Hotararii nr. 457/1999 (concesionarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii [fosta G. Bilascu] nr. 105), asa cum a fost modificata prin Hotararea nr. 267/2004.

Proiect de hotărâre nr.192014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2014-05-29T00:00:00+03:00

Darea in folosinta gratuita, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj, a unei parti din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta. Unirii nr. 2, ap. 4.

Proiect de hotărâre nr.202014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2014-05-29T00:00:00+03:00

Prelungirea termenului de inchiriere al Contractului nr. 1718/1999, avand ca obiect spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Mosoiu nr. 74, ap. 6.

Proiect de hotărâre nr.212014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2014-05-29T00:00:00+03:00

Insusirea documentatiei tehnice de inscriere in cartea funciara a unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, zona lac I Gheorgheni.

Proiect de hotărâre nr.222014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2014-05-29T00:00:00+03:00

Modificarea si completarea Hotararii nr. 565/2006 (asocierea in participatiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu persoane juridice in vederea realizarii unei retele municipale de canalizatii pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii), asa cum a fost modificata prin Hotararea nr. 294/2013.

Proiect de hotărâre nr.232014-05-29T00:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2014-05-29T00:00:00+03:00

Aprobarea P.U.D. construire patru locuinte unifamiliale insiruite, str. Azur nr. 3; beneficiar: Nedelea Cristian.

Proiect de hotărâre nr.242014-05-29T00:00:00+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK