Ședința din 3 martie 2023

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2023-02-24T15:49:03+02:00

Evaluarea activității Direcției Generale Poliția locală pe anul 2022.

Proiect de hotărâre nr. 12023-02-24T15:49:03+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2023-02-24T15:52:29+02:00

Privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Direcției Generale Poliția locală a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22023-02-24T15:52:29+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2023-02-24T15:53:21+02:00

Privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Anexei 1 la Hotărârea nr. 3/2023 (aprobarea utilizării, în anul 2023, a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32023-02-24T15:53:21+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2023-02-24T16:45:45+02:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 59/2023 (aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2023). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42023-02-24T16:45:45+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2023-02-24T16:47:29+02:00

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52023-02-24T16:47:29+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2023-02-24T16:48:31+02:00

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62023-02-24T16:48:31+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2023-03-03T11:06:27+02:00

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 14.03.2023, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 15.03.2023, ora 14, a doua convocare. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72023-03-03T11:06:27+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2023-02-24T15:57:59+02:00

Privind revizuirea numărului de burse aferente lunii ianuarie 2023. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82023-02-24T15:57:59+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2023-02-24T17:01:16+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cheile Baciului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92023-02-24T17:01:16+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2023-02-24T15:59:22+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului identificat prin nr. cad. 326798-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ghimeșului nr. 1. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102023-02-24T15:59:22+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2023-02-24T17:01:25+02:00

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Constantin Mille, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112023-02-24T17:01:25+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2023-02-24T16:01:25+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciarăa Centralei termice PT 28 Mărăști, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122023-02-24T16:01:25+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2023-02-24T17:01:37+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 345730 și aprobarea ieșirii din indiviziune, prin partaj voluntar, a imobilelor cu nr. cadastral 345730 și 345731, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu nr. 79. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132023-02-24T17:01:37+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2023-02-24T16:02:55+02:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 373/2022 (preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor-terenuri, identificate cu nr. cad. 344309, înscris în C.F. nr. 344309 Cluj-Napoca, nr. cad. 344320, înscris în C.F. nr. 344320 Cluj-Napoca, nr. cad. 344321, înscris în C.F. nr. 344321 Cluj-Napoca și nr. cad. 346292, înscris în C.F. nr. 346292 Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142023-02-24T16:02:55+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2023-02-24T17:01:48+02:00

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Ernest Hemingway, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152023-02-24T17:01:48+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2023-02-24T16:04:16+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cetății nr. 29. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162023-02-24T16:04:16+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2023-02-24T17:01:56+02:00

Privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cad. 341669, înscris în C.F. nr. 341669 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172023-02-24T17:01:56+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2023-02-24T16:05:44+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Pomet, identificate prin nr. cadastral 334309, nr. topo 18651 și nr. topo 18652. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182023-02-24T16:05:44+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2023-02-24T16:06:22+02:00

Privind darea în administrare, în favoarea Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, a imobilului identificat prin nr. cad. 283670 – Turnul Pompierilor, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 17. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192023-02-24T16:06:22+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2023-02-24T16:07:04+02:00

Privind închirierea, prin licitație publică, a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga, latura nordică și pe str. Emil Isac, latura sudică. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202023-02-24T16:07:04+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2023-02-24T17:02:08+02:00

Privind acceptarea Ofertei de donație, modificată prin Acceptarea contraofertei de donație, a imobilului-teren din str. Dâmboviței nr. 7, identificat cu nr. cad. 283919, înscris în C.F. nr. 283919 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212023-02-24T17:02:08+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2023-02-24T17:02:18+02:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 110.654 din 28.03.2014, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58 B, bl. 6, ap. 32, încheiat cu doamna Pălimariu Oana-Laura. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222023-02-24T17:02:18+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2023-02-24T17:02:27+02:00

Privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, str. Mehedinți nr. 41 și str. Tășnad nr. 10. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232023-02-24T17:02:27+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2023-02-24T16:09:37+02:00

Privind aprobarea Listei finale pentru anul 2023, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242023-02-24T16:09:37+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK