Ședința din 4 iulie 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2019-07-01T15:32:47+03:00

Privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 66, ap. 3, în favoarea numitului Agoston Iosif.

Proiect de hotărâre nr. 12019-07-01T15:32:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2019-07-01T11:23:35+03:00

Privind vânzarea imobilului situat în Napoca nr. 27, ap. 7, în favoarea Societății Cooperative Meșteșugărești Foto Optica.

Proiect de hotărâre nr. 22019-07-01T11:23:35+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2019-07-01T15:32:48+03:00

Privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 79/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11 A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (nr. C.F. Vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1.

Proiect de hotărâre nr. 32019-07-01T15:32:48+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2019-07-01T11:27:20+03:00

Privind includrea imobilului strada Gheorghe Sion, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 42019-07-01T11:27:20+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2019-07-01T11:29:10+03:00

Privind includerea imobilului „Drum”, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 52019-07-01T11:29:10+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2019-07-01T11:31:05+03:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpului, tronsonul I și tronsonul II din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 62019-07-01T11:31:05+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2019-07-01T15:32:51+03:00

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 171899 din 17.06.2011, încheiat cu domnul Crișan Aurelian-Horațiu, având ca obiect locuința construită din fondurile A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bloc M3, ap. 22.

Proiect de hotărâre nr. 72019-07-01T15:32:51+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2019-07-01T15:32:55+03:00

Privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019 și 510/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

Proiect de hotărâre nr. 82019-07-01T15:32:55+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2019-07-01T15:32:59+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială P+E+R cu două unități locative, str. I.P. Reteganu nr. 33; beneficiar: Dan Vasile Daniel.

Proiect de hotărâre nr. 92019-07-01T15:32:59+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2019-07-01T15:33:02+03:00

Privind aprobarea P.U.D. Construire locuință familială P+E+R cu două unități locative str. I.P. Reteganu nr. 35; beneficiar: Dan Vasile Daniel.

Proiect de hotărâre nr. 102019-07-01T15:33:02+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2019-07-01T15:33:05+03:00

Privind aprobarea P.U.D. Extindere și etajare locuință familială cu două unități locative, Sp+P+E; beneficiari: Deak Melinda-Izabella, Deak Tamas, Happ Elisabeta și Happ Attila.

Proiect de hotărâre nr. 112019-07-01T15:33:05+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2019-07-01T15:33:06+03:00

Privind aprobarea P.U.D. Extindere locuință familială Sp+P cu un corp parter și construire garaj, str. Bartok Bela nr. 9; beneficiar: Csutak Csaba.

Proiect de hotărâre nr. 122019-07-01T15:33:06+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2019-07-01T15:33:10+03:00

Privind aprobarea P.U.D. Desființare parțială, extindere, etajare și schimbare de destinație imobil din cabană în locuință semicolectivă P+E+M, str. Măceșului nr. 44; beneficiară: Țibrea Alina Mihaela.

Proiect de hotărâre nr. 132019-07-01T15:33:10+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2019-07-01T11:46:20+03:00

Privind aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte 2S+P+6E și imobil de locuințe colective S+P+3E+R, str. Steluței nr. 1; beneficiare: S.C. ERB Logistic S.R.L. și S.C. AUTOMATICNORT S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 142019-07-01T11:46:20+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2019-07-01T15:33:11+03:00

Privind aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E, str. Albiei nr. 1A; beneficiari: Zanc Ariton-Mircea și Zanc Adina-Felicia.

Proiect de hotărâre nr. 152019-07-01T15:33:11+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2019-07-01T11:54:56+03:00

Privind aprobarea P.U.D. Construire imobil de locuințe colective S+P+3E, str. Edgar Quinet nr. 18; beneficiari: Crișan Octavian Florin și Crișan Carmen-Aurelia.

Proiect de hotărâre nr. 162019-07-01T11:54:56+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2019-07-01T15:33:13+03:00

Privind aprobarea P.U.D. Construire locuință familială cu două unități locative P+E, str. Calistrat Hogaș nr. 15; beneficiari: Urs Nicolae, Urs Ioana Irina și David Iulia-Carla.

Proiect de hotărâre nr. 172019-07-01T15:33:13+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2019-07-01T15:33:22+03:00

Privind aprobarea P.U.D. Construire imobil cu două unități locative Sp+P+E, str. Dobrogei nr. 1D; beneficiar: Farkas Peti și Farkas Klara.

Proiect de hotărâre nr. 182019-07-01T15:33:22+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2019-07-01T15:34:54+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil de locuințe colective cu funcțiuni terțiare la parter B-dul Muncii nr. 69A, beneficiară: S.C. MĂRIUȚA PRODUSE ALIMENTARE S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 192019-07-01T15:34:54+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2019-07-01T15:25:32+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. – instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar și subzonă verde – str. Mihai Românu, latura sudică; beneficiari: Forna Ioan, Forna Claudia Ioana, Pop Ioan, Pop Marta, Mahdi Livia Rodica, Nicoară Lina, Preinstorfer Carmen și Nicoară Diana Corina.

Proiect de hotărâre nr. 202019-07-01T15:25:32+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2019-07-01T15:24:32+03:00

Privind aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI.

Proiect de hotărâre nr. 212019-07-01T15:24:32+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2019-07-01T12:24:10+03:00

Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană str. Mihail Kogălniceanu, str. Universității și străzile adiacente”.

Proiect de hotărâre nr. 222019-07-01T12:24:10+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2019-07-01T12:25:25+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 407/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.4).

Proiect de hotărâre nr. 232019-07-01T12:25:25+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2019-07-01T12:27:00+03:00

Privind acordarea diplomei și medaliei Pro Urbis, de excelență, pentru rezultate excepționale în domeniul culturii și artelor plastice, domnului Prof. univ. dr. Negoiță Lăptoiu.

Proiect de hotărâre nr. 242019-07-01T12:27:00+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK