Ședința din 4 iulie 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25

2019-07-01T13:05:12+03:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Schimbare parțială de destinație, din spațiu comercial (prăvălie) în Centru Cultural (Centru pentru Tineret), modificări interioare și dotări specifice, în vederea implementării proiectului „Centru pentru Tineret”, votat în cadrul procesului de bugetare participativă 2017.

Proiect de hotărâre nr. 252019-07-01T13:05:12+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 26

2019-07-01T13:07:12+03:00

Privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice”, 11 stații de încărcare lentă, trei stații de încărcare rapidă pentru autobuze electrice, branșamente/circuite de alimentare cu energie electrică stații încărcare.

Proiect de hotărâre nr. 262019-07-01T13:07:12+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 27

2019-07-01T13:08:37+03:00

Privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” – un autobuz electric.

Proiect de hotărâre nr. 272019-07-01T13:08:37+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 28

2019-07-01T13:10:00+03:00

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sistem rutier în ampriza existentă, str. Șesului, în municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotărâre nr. 282019-07-01T13:10:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 29

2019-07-01T13:16:22+03:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Construire coș de fum la Liceul Teoretic Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca”, str. Onisifor Ghibu nr. 25, din cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți”.

Proiect de hotărâre nr. 292019-07-01T13:16:22+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 30

2019-07-01T15:33:26+03:00

Numirea unui administrator și prelungirea duratei mandatului domnului Rus Răzvan-Alexandru – administrator provizoriu la Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect de hotărâre nr. 302019-07-01T15:33:26+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31

2019-07-01T13:21:15+03:00

Privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii (identificării) unui teren pentru amenajarea unui parc în Municipiul Cluj-Napoca, Cartier Zorilor.

Proiect de hotărâre nr. 312019-07-01T13:21:15+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 32

2019-07-01T13:23:15+03:00

Privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii (identificării) unui teren pentru amenajarea unui parc în Municipiul Cluj-Napoca, cartier Bună Ziua.

Proiect de hotărâre nr. 322019-07-01T13:23:15+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 33

2019-07-02T15:39:09+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 684/2005 (aprobarea prețului pentru paza cimitirelor practicat de R.A.D.P. Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 753/2007, 352/2013, 520/2016, 266/2017 și 104/2018.

Proiect de hotărâre nr. 332019-07-02T15:39:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 34

2019-07-01T13:28:18+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 223/2002 (aprobarea unor prețuri pentru activitățile desfășurate de R.A.D.P. Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre nr. 342019-07-01T13:28:18+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 35

2019-07-01T13:30:10+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deșeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 351/2015).

Proiect de hotărâre nr. 352019-07-01T13:30:10+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36

2019-07-01T13:31:25+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 424/2016 (constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 7/2017.

Proiect de hotărâre nr. 362019-07-01T13:31:25+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 37

2019-07-01T13:32:44+03:00

Privind alocarea sumei de 50.000 de lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 500 de copii proveniți din familii defavorizate.

Proiect de hotărâre nr. 372019-07-01T13:32:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 38

2019-07-01T13:34:15+03:00

Privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Proiect de hotărâre nr. 382019-07-01T13:34:15+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 39

2019-07-01T13:35:17+03:00

Privind participarea municipiului Cluj-Napoca la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2017-2019 și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019, achiziționarea a două autovehicule pur electrice noi și suportarea de la bugetul local a diferenței de preț.

Proiect de hotărâre nr. 392019-07-01T13:35:17+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40

2019-07-01T15:17:36+03:00

Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 300381/3/7.06.2019, formulată de către Abrudan Mihai Radu și Abrudan Ileana Virginia.

Proiect de hotărâre nr. 402019-07-01T15:17:36+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41a

2019-07-01T13:45:25+03:00

Privind aprobarea tarifelor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 41a2019-07-01T13:45:25+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41b

2019-07-02T13:26:01+03:00

Privind atribuirea contractelor de către R.A.D.P. Cluj-Napoca privind întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Proiect de hotărâre nr. 41b2019-07-02T13:26:01+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41c

2019-07-02T13:26:49+03:00

Privind aprobarea prețurilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 41c2019-07-02T13:26:49+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41d

2019-07-02T13:26:27+03:00

Privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 41d2019-07-02T13:26:27+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41e

2019-07-02T14:47:51+03:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Între Lacuri și a unui imobil-teren din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 41e2019-07-02T14:47:51+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41f

2019-07-02T14:49:12+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 41f2019-07-02T14:49:12+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41g

2019-07-02T14:50:38+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru actualizarea geometriei imobilului cu nr. cadastral 7082, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri nr. 3-5.

Proiect de hotărâre nr. 41g2019-07-02T14:50:38+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41h

2019-07-04T09:58:52+03:00

Privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 41h2019-07-04T09:58:52+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK