Ședința din 5 august 2015

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

Aprobarea achizitionarii imobilului inscris in C.F. nr. 313540, ca urmare a exercitarii dreptului de preemtiune al Municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

Modificarea Hotararii nr. 227/2011 (aprobarea listei terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca, ce sunt puse la dispozitia Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, in vederea acordarii masurilor reparatorii prin echivalent, dispuse prin hotarari ale instantelor judecatoreşti).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

Atribuirea suprafetei de 300 mp. din terenul inscris in C.F. nr. 267435 Cluj-Napoca, nr. topo. 10129/1/2/2, in suprafata de 716 mp., in favoarea domnului Militaru Sorin-Mihai.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

Dezmembrarea, concesionarea prin incredintare directasi insuşirea Documentatiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cireşilor nr. 15, in suprafata de 30 mp., in vederea extinderiisi mansardarii locuintei.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

Darea in administrare, Casei Corpului Didactic Cluj-Napoca, a unui spatiu din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 91-93.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

Prelungirea termenului de locatiune a contractelor avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41, bl. M1, M2, M3, cu actualizareasi recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de inchiriere care au implinit varsta de 35 de ani.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

Aprobarea P.U.D. construire noua case unifamiliale, str. Fagetului; beneficiari: Bochiş Ileana si Baciu Marius Alin.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

Aprobarea P.U.D. construire imobil de locuit S+P+2E, str. Dostoievski nr. 16 provizoriu; beneficiara: Mastan Adriana Monica.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

Aprobarea P.U.D. construire ansamblu de locuinte colective S+P+3E, str. Borhanciului nr. 24 provizoriu; beneficiari: Tarcea Victor Ghedeonsi Tarcea Lucia.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

Modificarea Hotararii nr. 165/2011 (aprobare P.U.D., imobil de locuinte cu spatii comercialesi servicii la parter, S+P+6E, Calea Manaştur nr. 50); beneficiare: S.C. Orest Impex S.R.L.si Onofrei Theodora.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

Aprobarea P.U.Z. B-dul Muncii-Sudsi P.U.D. pentru construire centru de diagnosticsi tratament 2S+P+2E, B-dul Muncii nr. 96; beneficiara: S.C. MEDISPROF Cancer Center S.R.L.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

Aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Asociatia Metropolitana de Transport Public Cluj pentru anul 2015.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Societatea Sala Polivalenta S.A., care va avea loc in sala de conferinte a Salii Polivalente, in data de 21.08.2015, ora 17.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

Aprobarea gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pe toate liniile pentru doua cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienti de Vedere.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

Alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2015 al Directiei de Asistenta Socialasi Medicala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sarbatorirea Zilei Internationale a Varstnicului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

Plata sumei de 14.975 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, catre Conea Liliana-Gabriela si Conea Mari-Mariana.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

Revocarea partiala si modificarea Hotararii nr. 493/2014 (aprobarea documentatiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), in sensul redimensionarii U.T.R. G.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Informații suplimentare se pot obține de la:

Biroul Mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK