Ședința din 7 martie 2022

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2022-03-01T16:35:33+02:00

Evaluarea activității Direcției Generale Poliția locală pe anul 2021.

Proiect de hotărâre nr. 12022-03-01T16:35:33+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2022-03-01T16:35:43+02:00

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 22022-03-01T16:35:43+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2022-03-01T16:35:53+02:00

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32022-03-01T16:35:53+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2022-03-01T16:36:03+02:00

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42022-03-01T16:36:03+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2022-03-01T16:36:17+02:00

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 10.03.2022, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.03.2022, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52022-03-01T16:36:17+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2022-03-01T16:36:32+02:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 9.03.2022, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 11.03.2022, ora 11 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62022-03-01T16:36:32+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2022-03-01T16:36:41+02:00

Privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72022-03-01T16:36:41+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2022-03-01T16:36:49+02:00

Privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, aferente anului 2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82022-03-01T16:36:49+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2022-03-01T16:36:59+02:00

Privind aprobarea schimbării denumirii serviciului public de interes local sin Centrul Bugetar de Administrare Creșe în „Creșa pentru Educație Timpurie”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92022-03-01T16:36:59+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2022-03-01T16:37:08+02:00

Privind aprobarea Listei finale pentru anul 2022, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102022-03-01T16:37:08+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2022-03-01T16:37:17+02:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 110654 din 28.03.2014 având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, ap. 32, încheiat cu doamna Pălimariu Oana-Laura. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112022-03-01T16:37:17+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2022-03-01T16:37:28+02:00

Privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 17, ap. 1 și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122022-03-01T16:37:28+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2022-03-01T16:38:57+02:00

Privind solicitarea de trecere din domeniul public al Statului Român și administrarea operativă a Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului cu nr. cadastral 340348 și a unei părți din imobilul cu nr. cadastral 340340, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Moș Ion Roată nr. 18. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132022-03-01T16:38:57+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2022-03-01T16:39:07+02:00

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum (ce se desprinde din strada Pomet) și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului și a domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar.

Proiect de hotărâre nr. 142022-03-01T16:39:07+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2022-03-01T16:39:15+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului, situat în str. Petuniei nr. 11, aferent Grădiniței cu Program Prelungit Mica Sirenă și Creșei Clopoțica din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Ovidiu Vaida.

Proiect de hotărâre nr. 152022-03-01T16:39:15+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2022-03-01T16:39:26+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în str. Louis Pasteur nr. 12, Grădinița cu Program Prelungit Zâna Zorilor – structura 2, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Radu Florin Rațiu.

Proiect de hotărâre nr. 162022-03-01T16:39:26+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2022-03-01T16:39:34+02:00

Privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice, pentru imobilul situat în Calea Moților nr. 80, Colegiul Tehnic de Comunocații Augustin Maior, din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului și a consilierului local Flavia Mihaela Ibrányi.

Proiect de hotărâre nr. 172022-03-01T16:39:34+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2022-03-01T16:39:50+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea a două imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182022-03-01T16:39:50+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2022-03-01T16:39:58+02:00

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1546/2020 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 1717/117/2019, definitivă. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192022-03-01T16:39:58+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2022-03-01T16:40:09+02:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 574 din 2019 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu – construire imobil de locuințe colective cu funcțiuni terțiare la parter, B-dul Muncii nr. 69A, a cărui valabilitate a fost prelungită prin Hotărârea nr. 558 din 2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202022-03-01T16:40:09+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2022-03-01T16:40:19+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, Sp+P+E, str. Măceșului nr. 58D; beneficiar: Vasile Tudor Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212022-03-01T16:40:19+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2022-03-01T16:40:25+02:00

Aprobarea P.U.D. – Restructurare imobil (extindere, etajare, modificare și refuncționalizare), în vederea realizării unui imobil cu funcțiune mixtă, str. Andrei Șaguna nr. 8.; beneficiară: Societatea Ecoore Construction S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222022-03-01T16:40:25+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2022-03-01T16:40:33+02:00

Privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca și U.A.T. Comuna Gilău, U.A.T. Comuna Florești și U.A.T. Comuna Apahida, pentru realizarea, în parteneriat, a Studiului de Fezabilitate, a Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.), a documentației tehnice pentru autorizația de construire (D.T.A.C.), precum și a tuturor studiilor conexe obiectivului de investiții „Amenajare coridor de mobilitate urbană durabilă (pietonal și velo) de-a lungul râului Someș”, prevăzut în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) 2021-2030, aprobat prin Hotărârea nr. 2/18.01.2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232022-03-01T16:40:33+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2022-03-01T16:40:59+02:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajarea și revitalizarea Parcului Primăverii și a zonei adiacente (str. Ion Meșter, str. Emil Cioran, str. Almașului)”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242022-03-01T16:40:59+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK