Ședința din 7 martie 2022

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25

2022-03-01T16:42:29+02:00

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și extinderea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Cluj-Napoca, în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgență și de protecție civilă” aprobați prin Hotărârea nr. 67/2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 252022-03-01T16:42:29+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 26

2022-03-01T16:42:41+02:00

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurare, revitalizare și valorificare durabilă a monumentului istoric în vederea realizării unui centru cultural, identificat prin codul CJ-II-m-B-07268 – pavilion B, situat în B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106 din municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 729/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 262022-03-01T16:42:41+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 27

2022-03-01T16:42:58+02:00

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Park&Ride din municipiul Cluj-Napoca” aprobați prin Hotărârea nr. 141/2020 a Consiliului Județean Cluj (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și finanțării multianuale a obiectivului de investiții „Park&Ride”, situat în Municipiul Cluj-Napoca str. Traian Vuia nr. 149-151). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 272022-03-01T16:42:58+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 28

2022-03-01T16:43:04+02:00

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de modernizare Bulevardul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban)”, aprobați prin Hotărârea nr. 992/2018. Proiect din inițiativa primarului

Proiect de hotărâre nr. 282022-03-01T16:43:04+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 29

2022-03-01T16:43:13+02:00

Privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în perioada 16-25 martie 2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 292022-03-01T16:43:13+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 30

2022-03-01T16:43:20+02:00

Privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 302022-03-01T16:43:20+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31

2022-03-01T16:43:29+02:00

Privind alocarea sumei de 65.000 de lei de la bugetul pe anul 2022 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării pachetelor cu produse alimentare și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 312022-03-01T16:43:29+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 32

2022-03-01T16:43:38+02:00

Privind alocarea sumei de 400.000 de lei, din bugetul pe anul 2022 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”, aprobat prin Hotărârea nr. 596/2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 322022-03-01T16:43:38+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 33

2022-03-01T16:43:46+02:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Aurelia Carolina, înregistrată sub nr. 54.249, 54.326, 54.354 și 54.694 din 27.01.2022.

Proiect de hotărâre nr. 332022-03-01T16:43:46+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 34

2022-03-01T16:43:53+02:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oprea Daniel, înregistrată sub nr. 24.865/3 din 12.01.2022.

Proiect de hotărâre nr. 342022-03-01T16:43:53+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 35

2022-03-01T16:44:02+02:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Vlaic Elena, înregistrată sub nr. 313.157 din 14.02.2022.

Proiect de hotărâre nr. 352022-03-01T16:44:02+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36

2022-03-01T16:44:09+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 817/22.12.2021 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Sighișoarei nr. 17, proprietatea doamnei Jula Olimpia și a S.C. Grami House Invest S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită).

Proiect de hotărâre nr. 362022-03-01T16:44:09+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 37

2022-03-01T16:44:16+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 801/22.12.2021 (majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul cu suprafața de 4.552 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului f.n., înscris în C.F. nr. 297441, proprietatea domnului Avram Cornel-Ștefan, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit).

Proiect de hotărâre nr. 372022-03-01T16:44:16+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 38

2022-03-01T16:44:23+02:00

Informare cu privire la plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 800/22.12.2021 (majorarea cu 300% a impozitului pe teren, începând cu anul 2022, pentru terenul cu suprafața de 1.206 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului f.n., înscris în C.F. nr. 270781, proprietatea domnului Oros Tudor Emanoil, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit).

Proiect de hotărâre nr. 382022-03-01T16:44:23+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 39

2022-03-01T16:44:34+02:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Suciu Vasile, Suciu Sergiu-Vinicius și Suciu Daniela-Ludovica, înregistrată sub nr. 314584 din 14.02.2022.

Proiect de hotărâre nr. 392022-03-01T16:44:34+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40a

2022-03-03T11:37:54+02:00

Privind revocarea dreptului de administrare al Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor asupra parcărilor spațiului în suprafață de 92,45 mp., parte din Parkingul din str. Primăverii nr. 8, și darea acestuia în administrarea Direcției de Asistență Socială și Medicală. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 40a2022-03-03T11:37:54+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40b

2022-03-04T08:39:51+02:00

Privind darea în administrare, Direcției de Asistență Socială și Medicală, a două spații cu funcțiuni publice, situate la parterul imobilului din str. Ghimeșului nr. 1 din municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cadastral 326798-C1. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 40b2022-03-04T08:39:51+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40c

2022-03-04T08:40:00+02:00

Privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 85, identificat prin nr. top. 12976/1/LXXXV, înscris în C.F. nr. 250671-C1-U20, trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru și pe durata desfășurării activităților specifice ce decurg din situația crizei refugiaților din Ucraina. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 40c2022-03-04T08:40:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40d

2022-03-03T16:12:27+02:00

Privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială și Medicală a spațiului în suprafață de 38,58 mp., parte din Hala Agroalimentară Flora, identificată cu nr. cadastral 339544-C1, situată în Aleea Padin nr. 15, Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 40d2022-03-03T16:12:27+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40e

2022-03-03T16:04:56+02:00

Privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială și Medicală a spațiului în suprafață de 24,08 mp., parte din Hala Agroalimentară Hermes, identificată cu nr. cadastral 339555-C1, situată în str. Albac nr. 1A, Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 40e2022-03-03T16:04:56+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40f

2022-03-04T16:23:19+02:00

Privind aprobarea modificării Documentației tehnico-economice – S.F. și actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin Hotărârea nr. 709/2020 (aprobarea Documentației tehnico-economică – S.F. și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Demolare centrală termică CT-19 și amenajare parc de cartier”, str. Primăverii f.n. – Cartier Mănăștur). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 40f2022-03-04T16:23:19+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK