Ședința din 7 octombrie 2022

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 49

2022-09-30T16:23:23+03:00

Privind aprobarea Regulamentului privind colectarea deșeurilor de ambalaje la automatele RVM (Reverse Vending Machines) cu acordarea de recompense. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 492022-09-30T16:23:23+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 50

2022-09-30T16:24:03+03:00

Privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2023. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 502022-09-30T16:24:03+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 51

2022-09-30T16:24:12+03:00

Privind aprobarea categoriilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenții, nivelului mediu lunar al subvenției, precum și a categoriilor de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială pentru care se acordă subvenții de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 512022-09-30T16:24:12+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 52

2022-09-30T16:24:21+03:00

Privind majorarea alocației de hrană pentru copiii beneficiari ai serviciilor sociale de la Centrul de zi „Țara Minunilor”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 522022-09-30T16:24:21+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 53

2022-09-30T16:24:44+03:00

Privind aprobarea Programului de acordare a unui suport alimentar elevilor de la Școala Gimnazială „Traia Dârjan” și Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din municipiul Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2022-2023. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 532022-09-30T16:24:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 54

2022-09-30T16:24:55+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 515/2018 (aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social „Alimente”), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 548/2019 și 169/2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 542022-09-30T16:24:55+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 55

2022-09-30T16:25:04+03:00

Privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 81/2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 220/2021 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 552022-09-30T16:25:04+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 56

2022-09-30T16:25:12+03:00

Privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 82/2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 221/2021 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 562022-09-30T16:25:12+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 57

2022-09-30T16:25:31+03:00

Privind modificarea și completarea Anexei Hotărârii nr. 83/2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 222/2021 și 410/2022 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 572022-09-30T16:25:31+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 58

2022-09-30T16:25:46+03:00

Privind modificarea și completarea Anexei Hotărârii nr. 84/2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 223/2021 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 582022-09-30T16:25:46+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 59

2022-09-30T16:26:03+03:00

Privind acordarea diplomei de aur și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 592022-09-30T16:26:03+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 60

2022-09-30T16:26:15+03:00

Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 18 ianuarie-16 iunie 2022.

Proiect de hotărâre nr. 602022-09-30T16:26:15+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 61

2022-09-30T16:26:25+03:00

Informare privind Raportul de activitate al Consiliului de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. pe semestrul I al anului 2022.

Proiect de hotărâre nr. 612022-09-30T16:26:25+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 62

2022-09-30T16:26:42+03:00

Informare privind Raportul asupra activității de administrare a R.A.D.P. Cluj-Napoca pe semestrul întâi al anului 2022.

Proiect de hotărâre nr. 622022-09-30T16:26:42+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 63

2022-09-30T16:26:52+03:00

Informare privind activitatea de administrare a Sălii Polivalente S.A. pe semestrul I al anului 2022.

Proiect de hotărâre nr. 632022-09-30T16:26:52+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 64a

2022-10-04T17:29:38+03:00

Privind predarea în administrare către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., a unor sectoare de drum necesare realizării obiectivului de investiții „Pasaj de legătură între DN 1F km. 4+200-str. Corneliu Coposu”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 64a2022-10-04T17:29:38+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 64b

2022-10-04T17:21:35+03:00

Privind aprobarea depunerii proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Cluj-Napoca, ETAPA XXVIII, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 64b2022-10-04T17:21:35+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 64c

2022-10-04T17:28:48+03:00

Privind aprobarea proiectului „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – Amenajare pistă de biciclete pe strada Drumul Sfântul Ion în municipiul Cluj-Napoca”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructura pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 64c2022-10-04T17:28:48+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 64d

2022-10-04T17:20:09+03:00

Privind aprobarea proiectului Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – Amenajare pistă de biciclete pe Calea Turzii-str. Observatorului în municipiul Cluj-Napoca, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructura pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 64d2022-10-04T17:20:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 64e

2022-10-06T12:38:52+03:00

Privind aprobarea depunerii proiectului „Înființarea unui centru integrat de colectare separată prin aport voluntar – Runda I”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.C, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1.C.Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 64e2022-10-06T12:38:52+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 64f

2022-10-07T09:33:32+03:00

Privind aprobarea depunerii proiectului „Renovare energetică Centrul Social de Urgență din str. Dragoș Vodă nr. 36-38, Cluj-Napoca, Județul Cluj”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 64f2022-10-07T09:33:32+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 64g

2022-10-06T17:00:01+03:00

Privind aprobarea numărului de burse aferent anului școlar 2022-2023, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 64g2022-10-06T17:00:01+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK