Ședința din 7 octombrie 2022

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25

2022-09-30T16:14:55+03:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 246851 din 22.10.2010, având ca obiect locuința A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6, apartament 10, încheiat cu doamna Alhafez Livia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 252022-09-30T16:14:55+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 26

2022-09-30T16:15:02+03:00

Privind aprobarea închirierii, prin licitație, a unor spații excedentare din cadrul unității de ânvățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 262022-09-30T16:15:02+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 27

2022-09-30T16:15:14+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E, str. Ludwig van Beethoven nr. 30; beneficiari: Rotund Bogdan Vasile și Rotund Carmen-Elena. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 272022-09-30T16:15:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 28

2022-09-30T16:15:26+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt (birouri, spații de servicii), S+P+5E, Calea Baciului nr. 117 provizoriu; beneficiare: S.C. Baratech Service S.R.L. și Unicool Instalații Frig S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 282022-09-30T16:15:26+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 29

2022-09-30T16:15:42+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere locuință unifamilială D+P+M și amenajări exterioare (foișor, piscină neacoperită), str. Odobești nr. 14A provizoriu; beneficiari: Bondiuc Adrian și Bondiuc Ioana-Laura. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 292022-09-30T16:15:42+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 30

2022-09-30T16:15:54+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+5E+R, str. Callatis nr. 23; beneficiară: Stoica Alexandra-Vasilica. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 302022-09-30T16:15:54+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31

2022-09-30T16:17:50+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire spălătorie auto – self service și amenajări exterioare, str. Fabricii de Zahăr nr. 119; beneficiară: S.C. IMB Feuda S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 312022-09-30T16:17:50+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 32

2022-09-30T16:18:01+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P, Colonia Sopor nr. 32A; beneficiar: Cătinaș Ioan. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 322022-09-30T16:18:01+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 33

2022-09-30T16:18:10+03:00

Privind aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte – 2S+P+5E+R, amenajări exterioare, str. Câmpina nr. 11-13; beneficiare: Societatea Bea&Magda S.R.L. și S.C. Quadral Internațional Impex S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 332022-09-30T16:18:10+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 34

2022-09-30T16:18:18+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+5E+R, amenajări incintă, str. Constantin Brâncuși nr. 80; beneficiari: Mihai Gavriș și Cristiana-Nadia Gavriș. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 342022-09-30T16:18:18+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 35

2022-09-30T16:18:27+03:00

Privind aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 111-113; beneficiară: S.C. Transilvania Construct Invest S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 352022-09-30T16:18:27+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36

2022-09-30T16:18:36+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – extindere, reabilitare și recompartimentări interioare locuință unifamilială – S+P+E, str. Cărbunarilor nr. 3A; beneficiari: Curea Octavian și Curea Magdalena. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 362022-09-30T16:18:36+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 37

2022-09-30T16:18:44+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, S+P+E, str. Câmpului nr. 159H; beneficiară: Simon Veronica. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 372022-09-30T16:18:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 38

2022-09-30T16:18:54+03:00

Privind aprobarea încetării aplicabilității P.U.D. aprobat prin Hotărârea nr. 795/2020 și aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe unifamiliale, S+P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 4; beneficiar: Rusu Daniel Sorin. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 382022-09-30T16:18:54+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 39

2022-09-30T16:19:04+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. – Restructurare urbană, Bulevardul Muncii nr. 2-str. G.G. Byron nr. 1-3; beneficiare: S.C. Lucarom Impex S.R.L. și S.C. Annadona Residence S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 392022-09-30T16:19:04+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40

2022-09-30T16:19:16+03:00

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 441/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1208/2021 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 3906/117/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 402022-09-30T16:19:16+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41

2022-09-30T16:19:25+03:00

Privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3371/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 524/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 4618/117/2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 412022-09-30T16:19:25+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 42

2022-09-30T16:19:34+03:00

Privind aprobarea Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor de operare a parcului de aventură amplasat în incinta Complexului de Agrement – Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca, prin contract de concesiune de servicii. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 422022-09-30T16:19:34+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 43

2022-09-30T16:19:39+03:00

Privind aprobarea procedurii de concesiune a serviciilor de operare, respectiv a documentației de atribuire, a caietului de sarcini și a modelului de contract de concesiune a serviciilor de operare a parcului de aventură amplasat în incinta Complexului de Agrement – Baza sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 432022-09-30T16:19:39+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44

2022-09-30T16:19:46+03:00

Privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2022. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 442022-09-30T16:19:46+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 45

2022-09-30T16:19:56+03:00

Privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A., a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare și a remunerației variabile a membrilor Consiliului de administrație. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 452022-09-30T16:19:56+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 46

2022-09-30T16:22:59+03:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.10.2022, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 20.10.2022, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 462022-09-30T16:22:59+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 47

2022-09-30T16:23:07+03:00

Privind numirea unui administrator în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 472022-09-30T16:23:07+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 48

2022-09-30T16:23:16+03:00

Privind aprobarea actualizării prețurilor unitare cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 440/2019, astfel cum a fost completată prin Hotărârile nr. 987/2019, 159/2020, 552/2020, 560/2021 și 644/2021 (aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 482022-09-30T16:23:16+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK