Ședinţa extraordinară din 24 mai 2019

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2019-05-24T08:44:34+02:00

Privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2019.

Proiect de hotărâre nr. 12019-05-24T08:44:34+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2019-05-21T12:28:25+02:00

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr. 22019-05-21T12:28:25+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2019-05-21T12:30:48+02:00

Privind reglementarea dreptului de administrare asupra unor imobile-terenuri care aparțin bazei materiale a învățământului preuniversitar de stat.

Proiect de hotărâre nr. 32019-05-21T12:30:48+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2019-05-21T12:32:57+02:00

Privind însușirea Documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42.

Proiect de hotărâre nr. 42019-05-21T12:32:57+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2019-05-21T12:35:42+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Borhanciului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 52019-05-21T12:35:42+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2019-05-21T12:38:55+02:00

Privind transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Educației Naționale.

Proiect de hotărâre nr.62019-05-21T12:38:55+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2019-05-21T12:43:36+02:00

Privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albert Einstein nr. 6, ap. 1 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației Folclorice „Someșul Napoca”

Proiect de hotărâre nr. 72019-05-21T12:43:36+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2019-05-21T12:46:23+02:00

Privind actualizarea poziției corespunzătoare Grădiniței Trenulețul Veseliei, din Anexa 4 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca – la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare și darea în administrare, în favoarea instituției de învățământ preșcolar, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 3C.

Proiect de hotărâre nr. 82019-05-21T12:46:23+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2019-05-21T12:49:12+02:00

Privind completarea obiectului Contractului de comodat nr. 2629/1.10.2007, în sensul desfășurării și a activităților specifice Serviciului Cazier Judiciar Statistică și Evidența Operativă Cluj-Napoca, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41.

Proiect de hotărâre nr. 92019-05-21T12:49:12+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2019-05-21T12:51:16+02:00

Privind completarea obiectului Contractului de comodat nr. 2595/18.07.2005, în sensul desfășurării și a activităților specifice Serviciului Cazier Judiciar Statistică și Evidența Operativă Cluj-Napoca, în spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 80D.

Proiect de hotărâre nr.102019-05-21T12:51:16+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2019-05-21T13:04:46+02:00

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 217747 din 11.08.2011, încheiat cu S.C. U.S. Food Network S.A., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 1.

Proiect de hotărâre nr. 112019-05-21T13:04:46+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2019-05-21T13:07:19+02:00

Privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158227 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. SONMARE S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 7, parte din ap. 9.

Proiect de hotărâre nr. 122019-05-21T13:07:19+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2019-05-21T13:10:52+02:00

Privind însușirea unor rapoarte de evaluare și aprobarea caietelor de sarcini pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință, în vederea vânzării acestora prin licitație publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată.

Proiect de hotărâre nr. 132019-05-21T13:10:52+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2019-05-21T13:13:12+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 284427, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.

Proiect de hotărâre nr. 142019-05-21T13:13:12+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2019-05-21T13:15:15+02:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor Piața Ștefan cel Mare, Piața Ștefan cel Mare nr. 24, Aleea Învățătorului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr. 152019-05-21T13:15:15+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2019-05-21T13:23:52+02:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu.

Proiect de hotărâre nr. 162019-05-21T13:23:52+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2019-05-21T13:26:28+02:00

Privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 4848/2018, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în Dosarul nr. 6517/211/2018, definitivă.

Proiect de hotărâre nr. 172019-05-21T13:26:28+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2019-05-21T14:58:28+02:00

Privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018 și 389/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

Proiect de hotărâre nr. 182019-05-21T14:58:28+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2019-05-21T15:03:34+02:00

Privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă, P+E – str. Cocorilor nr. 40C; beneficiară: Bocoș Paula-Sorina.

Proiect de hotărâre nr. 192019-05-21T15:03:34+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2019-05-21T15:07:11+02:00

Privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E+M, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 65; beneficiară: S.C. Savu Racing S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 202019-05-21T15:07:11+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2019-05-21T15:14:48+02:00

Privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E, str. Dealul Fânațelor nr. 12A; beneficiar: Porha Cristian Vișinel.

Proiect de hotărâre nr. 212019-05-21T15:14:48+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2019-05-21T15:16:22+02:00

Privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E, str. Eugen Ionesco nr. 41A; beneficiară: Moldovan Adriana Iudita.

Proiect de hotărâre nr. 222019-05-21T15:16:22+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2019-05-21T15:18:13+02:00

Privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, Sp+P+E, str. Livezii nr. 21; beneficiară: Szenkovics Ildiko

Proiect de hotărâre nr. 232019-05-21T15:18:13+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2019-05-21T15:22:16+02:00

Privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare casă unifamilială D+P+E, str. Viile Nădășel nr. 23; beneficiară: Morea Andreea-Mirela.

Proiect de hotărâre nr. 242019-05-21T15:22:16+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK