Ședința extraordinară din 28 februarie 2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2020-02-25T10:04:22+02:00

Raport privind evaluarea activității Poliției municipiului Cluj-Napoca în anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 12020-02-25T10:04:22+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2020-02-25T10:06:05+02:00

Raport privind evaluarea activității Direcției Generale Poliția locală Cluj-Napoca în anul 2019.

Proiect de hotărâre nr. 22020-02-25T10:06:05+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2020-02-25T10:09:07+02:00

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32020-02-25T10:09:07+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2020-02-25T10:17:31+02:00

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.03.2020, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 20.03.2020, ora 12 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42020-02-25T10:17:31+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2020-02-25T10:19:38+02:00

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Cluj Innovation Park S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52020-02-25T10:19:38+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2020-02-25T10:21:07+02:00

Privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 670/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 1008/2018, în sensul modificării denumirii unor titluri tarifare. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62020-02-25T10:21:07+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2020-02-25T10:22:30+02:00

Privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare – clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72020-02-25T10:22:30+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2020-02-25T10:23:36+02:00

Alocarea sumei de 485.000 lei de la bugetul local pe anul 2020 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 martie-31 decembrie 2020, cu excepția vacanței. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82020-02-25T10:23:36+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2020-02-25T10:24:54+02:00

Privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kártya și City Card Student. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92020-02-25T10:24:54+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2020-02-25T10:32:12+02:00

10. privind alocarea sumei de 10.886.050 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., pentru perioada 1 martie – 31 decembrie 2020, în vederea acordării facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kártya și City Card Student, conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. ____/2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102020-02-25T10:32:12+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2020-02-25T10:37:33+02:00

Privind alocarea sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112020-02-25T10:37:33+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2020-02-25T10:41:18+02:00

Aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiului Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122020-02-25T10:41:18+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2020-02-25T10:43:24+02:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132020-02-25T10:43:24+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2020-02-25T10:46:01+02:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului – str. Nirajului. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142020-02-25T10:46:01+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2020-02-25T10:49:16+02:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Nirajului, Bl. A14. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152020-02-25T10:49:16+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2020-02-25T15:07:20+02:00

Privind revocarea Hotărârii nr. 950/2019 și punerea în executare a Sentinței civile nr. 665/2019 pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2017/117/2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 1458/2019 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162020-02-25T15:07:20+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2020-02-25T15:05:51+02:00

Privind revocarea Hotărârii nr. 951/2019 și punerea în executare a Sentinței civile nr. 667/2019 pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2118/117/2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 1534/2019 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172020-02-25T15:05:51+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2020-02-25T15:05:26+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E, str. Gavril Muzicescu nr. 1; beneficiari: Dobra Traian și Dobra Viorica Maria. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182020-02-25T15:05:26+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2020-02-25T15:04:58+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă S+P+E+R, str. Donath nr. 190; beneficiari: S.C. Forsale S.R.L., Vișan Alida-Maria, Levi Cristina-Anamaria. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192020-02-25T15:04:58+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2020-02-25T15:04:47+02:00

Privind aprobarea P.U.D. – Consolidare, extindere și etajare casă unifamilială P+E – str. Maramureșului nr. 153A; beneficiari: Nemțoiu Grigore și Nemțoiu Letiția. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202020-02-25T15:04:47+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2020-02-25T15:04:28+02:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 16.03.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 17.03.2020, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212020-02-25T15:04:28+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2020-02-25T11:11:08+02:00

Privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea organizării campionatului școlar „Liga Liceelor Clujene”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222020-02-25T11:11:08+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2020-02-25T11:12:53+02:00

Privind suportarea sumei de 300.000 lei, din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232020-02-25T11:12:53+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2020-02-25T11:15:46+02:00

Privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării pachetelor cu produse alimentare și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242020-02-25T11:15:46+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK