Ședința extraordinară din 28 februarie 2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25

2020-02-25T11:17:14+02:00

Privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 252020-02-25T11:17:14+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 26

2020-02-25T11:20:51+02:00

Privind aprobarea acordului de parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai vizând participarea Municipiului Cluj-Napoca la implementarea proiectului „Atenuarea emisiilor de Gaze cu efect de seră (GES) prin reducerea sărăciei energetice în România”, finanțat prin Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii și Siguranței Nucleare, Germania în cadrul European Climate Initiative (EUKI). Proiect din inițiativa viceprimarului Dan Ștefan Tarcea.

Proiect de hotărâre nr. 262020-02-25T11:20:51+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 27

2020-02-25T15:04:16+02:00

Informare privind plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 927/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 3 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Stephenson nr. 15.

Proiect de hotărâre nr. 272020-02-25T15:04:16+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 28

2020-02-25T15:04:08+02:00

Informare privind plângerea prealabilă referitoare la revocarea Hotărârii nr. 933/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 21-23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Proiect de hotărâre nr. 282020-02-25T15:04:08+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 29

2020-02-25T15:04:01+02:00

Informare privind plângerea prealabilă referitoare la revocarea în parte a Hotărârii nr. 963/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 14.

Proiect de hotărâre nr. 292020-02-25T15:04:01+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 30

2020-02-25T15:03:44+02:00

Informare privind plângerea prealabilă împotriva prevederilor art. 4 din Hotărârea nr. 343/2016, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea nr. 923/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădiri începând cu anul 2020, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Caracal nr. 9, proprietatea lui Cîmpean Gavril și Cîmpean Carmen, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Proiect de hotărâre nr. 302020-02-25T15:03:44+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31a

2020-02-25T15:25:16+02:00

Privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 31a2020-02-25T15:25:16+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31b

2020-02-27T15:42:25+02:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de modernizare și reparații capitale zone afectate de demolarea garajelor, ale acceselor existente către aceste zone, alei, platforme, străzi și orice alte suprafețe adiacente străzilor Tulcea-Dunării-Oltului-Jiului, organizare de șantier în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 31b2020-02-27T15:42:25+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31c

2020-02-27T15:43:58+02:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Aurel Vlaicu Sud, porțiunea cuprinsă între str. Siretului, str. Streiului și str. Nirajului. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 31c2020-02-27T15:43:58+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31d

2020-02-27T15:45:18+02:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Sud – str. Tulcea. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 31d2020-02-27T15:45:18+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31e

2020-02-27T17:39:37+02:00

Privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a terenurilor destinate închirierii teraselor de alimentație publică și a chioșcurilor multifuncționale situate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 31e2020-02-27T17:39:37+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31f

2020-02-27T17:39:23+02:00

Privind aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației și cercetării în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 18. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 31f2020-02-27T17:39:23+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31g

2020-02-27T17:36:13+02:00

Privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractului de închiriere a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement – Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 31g2020-02-27T17:36:13+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31h

2020-02-27T17:38:01+02:00

Privind solicitarea de trecere din domeniul public al Statului român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 28, înscris în C.F. nr. 295045 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 31h2020-02-27T17:38:01+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK