Date de contact
Str. Al. VaidaVoevod, nr. 55/A, Cluj-Napoca
Fundaţia Creştină „Pro Deo” Cluj
O.M.nr. 4690/04.08.2016
Acreditată
Predare în limba română