Date de contact
Str. Moldoveanu nr. 3, Cluj-Napoca
Asociaţia Filantropică Medical-Creştină „Christiana” Filiala Cluj
ARACIP nr. 5379/21.08.2012
Autorizată
Predare în limba română