Date de contact
Calea Mănăştur nr. 22-24, Cluj-Napoca
S.C. Lumina Instituţii de Învăţământ S.A. Bucureşti
O.M nr. 4695/1.10.2014
Autorizată
Predare în limba română