prof. Stănescu Carmen Rodica
prof. Rusu Aurelia Mariana
Date de contact
str. Gr. Alexandrescu nr. 16 (corp A)
str. Câmpului nr. 2/II (corp B)
0264/452093