Eliberarea formularului E401 (partea B) privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale pentru lucrătorii, cetăţeni români, care au domiciliul în România.

Completarea Formularului E401 poate fi solicitată:

 • personal, de către lucrătorul migrant ( cetăţean român cu domiciliul în România)
 • prin persoană împuternicită
 • de către instituţiile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene în care îşi desfăşoară activitatea lucrătorii migranţi români, prin intermediul Agenției Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Cluj.

Cererile pot fi depuse în următorul program:

 • Luni – Miercuri între orele 08:30 – 16:30
 • Joi 08:30 – 18:30
 • Adresa: str. Moților nr. 5, camera 3

DOCUMENTE NECESARE:

 • CERERE (se primeşte în momentul depunerii Formularului E401);
 • FORMULAR E 401 COMPLETAT (PARTEA A) de către instituţia abilitată din străinătate sau de lucrătorul migrant român
 • certificatele de stare civilă;
 • dovada scrisă, neautentificată, a consimţământului expres şi neechivoc al persoanelor vizate pentru prelucrarea de date cu caracter personal ale acestora;
 • Actul de identitate sau a paşaportului de cetăţean român;
 • alte documente doveditoare, respectiv decizii/dispoziţii de schimbare a numelui pe cale administrativă.

În situaţia în care solicitările vin de la instituţiile competente din alte state membre, prin direcţiile judeţene de muncă, pentru completarea formularului nu se va mai solicita cererea.