C O M U N I C A T

 

Potrivit Dispoziţiei nr. 2278 din 16 iunie 2017, se convoaca, in şedinţa ordinara, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, in ziua de joi, 22 iunie 2017, ora 14, in Sala de sticla de la sediul din str. Moţilor nr. 3, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

 2. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii, administrarii si exploatarii pajistilor aflate in domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca.

 3. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte construite de catre A.N.L.

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 5. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte de serviciu.

 6. Proiect de hotarare privind atribuirea locuintei de necesitate situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Zambilei nr. 21, ap. 17, domnului Michi Radu.

 7. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Portelanului nr. 2, identificat prin nr. cad. 324736.

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campului nr. 243, identificat prin nr. cad. 323213.

 9. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Campului nr. 312, identificat prin nr. cad. 325143.

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oasului nr. 36, identificat prin nr. cad. 325383.

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Oasului nr. 181-183, identificat prin nr. cad. 325313.

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 13, identificat prin nr. cad. 325348.

 13. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 157, identificat prin nr. cad. 324139.

 14. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de schimbare a destinatiei unui spatiu in suprafata de un mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, Aleea Peana nr. 16, in incinta scolii Gimnaziale „Octavian Goga”.

 15. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de actualizare a datelor de carte funciara pentru imobilul cu nr. cadastral 313322-C2, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 15.

 16. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de actualizare date si dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ap. 1.

 17. Proiect de hotarare privind vanzarea suprafetei de teren de 198 mp., cu destinatia de curte, inscris in C.F. nr. 312721 Cluj-Napoca, nr. cadastral 312721, provenit din transcrierea imobilului cu nr. topografic 7572/2, din C.F. nr. 310771 Cluj-Napoca, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 7.

 18. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 33/1.640-a parte din terenul in suprafata de 1.640 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 7, inscris in C.F. 264131 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 107546), sub nr. cad. 18150 (nr. topo. 14104).

 19. Proiect de hotarare privind acordul Municipiului Cluj-Napoca pentru alipirea imobilelor cu nr. cadastral 292953 si 290952, situate in municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 106.

 20. Proiect de hotarare privind vanzarea unor locuinte din fondul locativ de stat.

 21. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei imobilului ce face obiectul Contractului de vanzare-cumparare nr. 232/21.04.2008, incheiat cu S.C. Moara Alba S.R.L., in baza Legii nr. 550/2002.

 22. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta unifamiliala P+E, str. Tractoristilor nr. 19 prov. – beneficiari: Anton Sebastian Romeo si stefanescu Oana Laura.

 23. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. extindere, consolidare, reconditionare sarpanta si invelitoare la locuinta unifamiliala, str. Campului nr. 108 – beneficiara: Bader Anna.

 24. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta semicolectiva S+P+E, str. Grigore Antipa nr. 24A provizoriu – beneficiare: S.C. Doriandri Cosntruct S.R.L. si S.C. Gero Star Impex S.R.L.

 25. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt (S)/D partial+P+2E+R, str. Salajului nr. 1 – beneficiari: Ghembitci Francisc si sotia, Ghembitci Domnita.

 26. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Constantin Brancusi nr. 73-79A – beneficiara: S.C. Transilvania Construct Invest S.R.L.

 27. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. extindere casa parter – str. Breaza nr. 34 – beneficiari: Balint Francisc si Balint Sandor.

 28. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire locuinta familiala cu doua apartamente S+P+E, str. Livezii nr. 18 – beneficiari: Vinta stefan-Mihai, Vinta Iosif-Emeric si Vinta Ana-Maria.

 29. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinte colective 2S+P+3E, str. Romul Ladea nr. 19 – beneficiari: Rus Calin si Rus Ana-Roxana.

 30. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire imobil de birouri S+P+3E, str. Taietura Turcului nr. 47 – beneficiara: S.C. Luca Prest S.R.L.

 31. Proiect de hotarare privind schimbarea denumirii unei strazi din municipiul Cluj-Napoca.

 32. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 741/2016 (aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Primariei municipiului Cluj-Napoca [R.O.F.]).

 33. Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la aprobarea organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Casei de Cultura a Municipiului Cluj-Napoca.

 34. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Solutii acces pasaj subteran existent in P-ta Garii din municipiul Cluj-Napoca – lifturi si scari”.

 35. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 251/2015 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea termica a unitaţilor de invaţamant preuniversitar din Cluj-Napoca”).

 36. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 252/2015 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea termica a unitaţilor de invaţamant preuniversitar din Cluj-Napoca”).

 37. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 69/2016, in sensul numirii Societatii Cluj Innovation Park S.A. drept administrator al Parcului Industrial Cluj Innovation Park, astfel cum este definit acesta prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale.

 38. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Cluj Innovation Park S.A., convocata pentru data de 23 iunie 2017, ora 10 (prima convocare) si, respectiv, 26 iunie 2017, ora 10 (a doua convocare).

 39. Proiect de hotarare privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Sala Polivalenta S.A., convocata pentru data de 27 iunie 2017, ora 14 (prima convocare) si, respectiv, 28 iunie 2017, ora 14 (a doua convocare).

 40. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 150 000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase, cu destinaţia „Modernizare cabinete, zona ,,BAZa DE TRATAMENT” din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj”.

 41. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 539.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj, cu destinaţia „Achizitionare aparatura medicala – sistem chirurgie laparoscopica pediatrica”.

 42. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, cu destinaţia „Achizitionare aparat medical tip ,,DIAPULSE” – generator de camp electromagnetic cu pulsatii de inalta frecventa”.

 43. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuta” Cluj-Napoca, cu destinaţia ,,Continuare lucrari de reabilitare, modernizare si extindere Corp Farmacie”.

 44. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, cu destinaţia „Lucrari de montare si achizitii de instalatii de ridicat – Ascensor persoane imobil Chirurgie III-NOU”.

 45. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 260.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stancioiu”, cu destinaţia „Reparatie Capitala la doua lifturi din cadrul Institutului: 1) Liftul principal folosit pentru transport pacienti – Cladire Clinica de Cardiologie 2) Liftul principal folosit pentru transport pacienti – Cladire Clinica de Chirurgie Cardiovasculara”.

 46. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 200.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-SMURD, cu destinaţia „Asigurarea necesarului de combustibil, piese auto, reparaţii şi intretinere pentru autospecialele SMURD Cluj şi aparatura din dotarea acestora”.

 47. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 340.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Militar de Urgenta „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454) cu destinaţia „Bloc operator Secţia Ortopedie – Dotare cu aparatura medicala”.

 48. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic Cai Ferate Cluj-Napoca, cu destinaţia „Achizitie ecograf de inalta performanta”.

 49. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal, cu destinaţia „Cheltuieli de administrare şi funcţionare”.

 50. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.485.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 51. Proiect de hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul local pe anul 2017 a cultelor religioase, in temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobat prin Hotararea nr. 606/2013.

 52. Proiect de hotarare privind acordarea unei „diplome de aur” si a cate unui premiu in suma neta de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

 53. Informare cu privire la plangerea prealabila formulata de catre Tripon Monica, referitoare la revocarea art. 7 din Hotararea nr. 649/2016 si la Hotararea nr. 674/2016.

 54. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administratie al S.C. Cluj Innovation Park S.A. – Semestrul II 2016.

 55. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administratie al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – Semestrul II 2016.

 56. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca – Semestrul II 2016.

 57. Diverse.

 


P R I M A R,

EMIL BOC

 

Puncte propuse pentru suplimentarea ordinii de zi pentru ședința ordinară din data de 22.06.2017

 

57 a – Informare privind solicitarea de revocare a Hotărârii nr. 150/2017 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu pentru Construire imobil cu funcțiuni mixte, P+5E+R, str. Anton Pann nr. 28-30.

57 b – Proiect de hotărâre privind valoarea chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad 10, începând cu data de 12.05.2017.

57 c – Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții, a Organigramei și a Regulamentului de Organizare și funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

57 d – Proiect de hotărâre privind plata sumei de 285.983,68 lei, reprezentând contravaloare servicii prestate, a sumei 8.487,54 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 14.185,10 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către S.C. Wind Technologies S.R.L.

57 e – Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11.

57 f – Proiect de hotărâre privind includerea imobilului „strada Teo Peter” în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a acestuia.

57 g – Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire creșă și spații administrative S+P+E+R – str. Gr. Alexandrescu nr. 47A; beneficiar: Centrul Bugetar de Administrare Creșe.