Având în vedere faptul că 31 martie este termenul limită de depunere a rapoartelor de evaluare de către persoanele fizice care nu au evaluat clădirile mixte și cele nerezidențiale în ultimii 5 ani fiscali, respectiv de către persoanele juridice care nu le-au reevaluat în ultimii 3 ani fiscali, în vederea achitării cotei minime de impozitate , vă rugăm să luați măsuri pentru a vă încadra în acest termen.Facem mențiunea că puteți verifica pe înștiințările de plată primite prin poștă dacă aveți cote mărite de impozitare la aceste categorii de imobile.

În plus, prevederile Codului Fiscal (art. 457 alin. 6 și art. 465) diferențiază impozitul pe clădire și cel pe teren din cadrul localităților pe baza zonării fiscale.
Conform competențelor conferite de prevederile art. 453 lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și art. 9 din Titlul IX al HG. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, consiliile locale adoptă hotărâri, privind stabilirea unui număr de cel mult patru zone și delimitarea acestora, în intravilanul unităților administrative-teritoriale, în funcție de poziția terenului față de centrul localității, de rețelele edilitare, precum și de alte elemente specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale, pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a registrelor agricole, a evidențelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau a oricăror alte evidențe agricole sau cadastrale.

Consiliul Local a stabilit prin Hotărârea nr.1064/2018 actualizarea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Cluj-Napoca, fapt care a generat majorări de impozit/taxă pe terenuri/clădiri, din cauza schimbării încadrării înt-o altă zonă fiscală, la care se adaugă indexarea cu rata inflației făcută prin HCL nr.131/2018, în conformitate cu prevederile art. 491 alin.1 și 2 din Codul fiscal.

Pentru a vedea zona în care se situează un imobil, începând cu 01.01.2019, accesați: