Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează examen de promovare în gradul imediat superior celui deținut de funcționarii publici

selecţia dosarelor de înscriere

probă scrisă

interviu

I. În data de 08 iunie 2021, orele 10,00 (proba scrisă) pentru funcţionarii publici din cadrul Direcției Generale Poliția locală.

II. În data de 15 iunie 2021, orele 10,00 (proba scrisă) pentru funcţionarii publici din cadrul

– Direcției Economice,

  • Direcției Impozite și Taxe locale,

  • Direcției Strategii de informatizare, transformare digitală și inovare,

  • Direcției Ecologie urbană și Spații verzi.

III. În data de 15 iunie 2021, orele 13,00 (proba scrisă) pentru funcţionarii publici din cadrul

  • Direcţiei Generale de Urbanism,

  • Directiei Tehnice

  • Direcției Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății.

IV. în data de 16 iunie 2021, orele 10,00 (proba scrisă) pentru funcţionarii publici din cadrul

  • Direcţiei de Evidenţă a persoanelor,

  • Direcției Juridice,

  • Serviciului Relaţii cu Consiliul și Administraţie Locală,

  • Serviciului Revendicări, Fond funciar și Registru Agricol,

  • Direcției Generale Comunicare, Dezvoltare locală și Management Proiecte.

Funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

DIRECŢIA ORDINE PUBLICĂ ŞI TRAFIC RUTIER

A.SERVICIUL ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ.

I. BIBLIOGRAFIE DE EXAMEN:

1. Constituția României, republicată.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului cu nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3. Ordonanța de urgență a Guvernului cu nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare.

4. Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare.

5. Legea nr. 155 /2010 a poliției locale cu modificările și completările ulterioare.

6. Hotărârea de Guvern cu nr. 1332/2010, privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

7. Legea nr. 61/1991, cu modificările și completările ulterioare pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

8. Ordonanța Guvernului cu nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul juridic al contravențiilor.

9. Legea nr. 60/1991 –cu modificările și completările ulterioare pentru organizarea și desfășurarea adunărilor publice

II. TEMATICA:

1. Constituția României, republicată.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului cu nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Titlul I și II ale părții a-VI-a.

3. Ordonanța de urgență a Guvernului cu nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare.

4. Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare.

5. Legea nr. 155 /2010 a poliției locale cu modificările și completările ulterioare.

6.Hotărârea de Guvern cu nr. 1332/2010, privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

7. Legea nr. 61/1991, cu modificările și completările ulterioare pentru sancționarea faptelor de încăl care a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

8. Ordonanța Guvernului cu nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul juridic al contravențiilor.

9. Legea nr. 60/1991 –cu modificările și completările ulterioare pentru organizarea și desfașurarea adunărilor publice.

B. SERVICIUL TRAFIC RUTIER

I. BIBLIOGRAFIE DE EXAMEN:

1. Constituția României, republicată.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului cu nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3. Ordonanța de urgență a Guvernului cu nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare.

4. Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare.

5. Legea nr. 155 /2010 a poliției locale cu modificările și completările ulterioare.

6. Hotărârea de Guvern cu nr. 1332/2010, privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

7. Legea nr. 61/1991, cu modificările și completările ulterioare pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

8. Ordonanța Guvernului cu nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul juridic al contravențiilor.

9. Ordonanța de urgență a Guvernului cu nr.195/2002republicată privind circulația pe drumurile publice

10. Hotărârea de Guvern cu nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

11. Hotărârea de Guvern cu nr. 965/2016, pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

12. Legea nr 273/2020, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale

II. TEMATICA:

1. Constituția României, republicată.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului cu nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Titlul I și II ale părții a-VI-a.

3. Ordonanța de urgență a Guvernului cu nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare.

4. Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare.

5. Legea nr. 155 /2010 a poliției locale cu modificările și completările ulterioare.

6. Hotărârea de Guvern cu nr. 1332/2010, privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

7. Legea nr. 61/1991, cu modificările și completările ulterioare pentru sancționarea faptelor de încăl care a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

8. Ordonanța Guvernului cu nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul juridic al contravențiilor.

9. Ordonanța de urgență a Guvernului cu nr.195/2002-republicată privind circulația pe drumurile publice

10. Hotărârea de Guvern cu nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

11. Hotărârea de Guvern cu nr. 965/2016, pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

12. Legea nr 273/2020, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale .

DIRECȚIA INSPECȚIE ȘI CONTROL

A. SERVICIUL CONTROL URBANISM ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII:

I. BIBLIOGRAFIE DE EXAMEN / TEMATICA:

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (Titlurile I și II ale părții a VI-a);

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor forme de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 155/2010 a Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

7. O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

8 Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicată, actualizată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

B. SERVICIUL CONTROL PROTECȚIA MEDIULUI:

I. BIBLIOGRAFIE DE EXAMEN /TEMATICA:

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (Titlurile I și II ale părții a VI-a);

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor forme de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 155/2010 a Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

7. O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

8. HCL nr. 191/2009 privind buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare.

 1. SERVICIUL INSPECȚIE COMERCIALĂ:

I. BIBLIOGRAFIE DE EXAMEN / TEMATICA:

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (Titlurile I și II ale părții a VI-a);

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor forme de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 155/2010 a Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 1. O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
 1. HCL 150/2009 privind reglementarea activităților comerciale pe raza municipiului Cluj-Napoca.

D. SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR, BAZE DE DATE ȘI RELAȚII PUBLICE:

I. BIBLIOGRAFIE DE EXAMEN / TEMATICA:

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (Titlurile I și II ale părții a VI-a);

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor forme de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 155/2010 a Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

7. O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

8. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare – Cap. I, Cap. II (Secțiunea 1), Cap. III.

E. BIROUL JURIDIC

I. BIBLIOGRAFIE DE EXAMEN / TEMATICA:

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (Titlurile I și II ale părții a VI-a);

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor forme de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 155/2010 a Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

7. O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

8 Noul Cod de procedură civilă – art. 194 – 210.

F..COMPARTIMENTUL EVIDENŢĂ CONTRAVENŢII, MANDATE DE MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII:

I. BIBLIOGRAFIE DE EXAMEN / TEMATICA:

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (Titlurile I și II ale părții a VI-a);

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor forme de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 155/2010 a Poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

7. O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

8. Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – art. 53 – 89.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

A. SERVICIUL FINANCIAR:

 1. BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN:

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I și II ale părții a VI-a;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă.

II. TEMATICA:

1.Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I și II ale părții a VI-a;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă.

B. SERVICIUL CONTABILITATE:

.I. BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN:

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I și II ale părții a VI-a;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II. TEMATICA:

1.Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I și II ale părții a VI-a;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 1. SERVICIUL RATE, CHIRII, TARIFE ȘI PREȚURI:

I.BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN:

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I și II ale părții a VI-a;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Hotărârea nr. 251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare.

II. TEMATICA:

1.Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I și II ale părții a VI-a;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. Hotărârea nr. 251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 1. SERVICIUL BUGET ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ/COMPARTIMENTUL BUGET, ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT:

I.BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN:

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I și II ale părții a VI-a;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

II. TEMATICA:

1. Constituția României, republicată;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I și II ale părții a VI-a;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

 1. BIBLIOGRAFIA/TEMATICA DE EXAMEN:

1.Constituția României, republicată;

2.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Titlul I și Titlul II ale părții a VI a;

5.Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IX

6.Legea.nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

7.Legea nr.16/1996 a arhivelor naționale, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECȚIA STRATEGII DE INFORMATIZARE, TRANSFORMARE DIGITALĂ ȘI INOVARE

I. BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Site-ul official al PHP: http://www.php.net

6. Site-ul official al MySQL: http://www.mysql.com

7. Administrarea bazelor de date MySQL prin PHP: http://www.phpmyadmin.net

8. Site-ul oficial NodeJS: https://nodejs.org

II. TEMATICA

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul I-Principii și definiții

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul II-Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii.

5. Utilizare tehnologii php, mysql, javascript, html, css.
6. Folosirea limbajului PHP împreună cu MySQL.

 1. Cunoștințe utilizare platformă NodeJS.

DIRECTIA ECOLOGIE URBANA SI SPATII VERZI

I. BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legislație specifică potrivit domeniului de activitate :

5. Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată

6. Ordinul nr. 1549/2008 privind aprobarea normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul localităților, actualizat

7. Legea nr. 348/2003 – legea pomiculturii, republicată

8. Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

II. TEMATICA:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul I-Principii și definiții

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul II-Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii .

Legislație specifică potrivit domeniului de activitate :

5. Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată

6. Ordinul nr. 1549/2008 privind aprobarea normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul localităților, actualizat

7. Legea nr. 348/2003 – legea pomiculturii, republicată

8. Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

DIRECŢIA GENERALĂ DE URBANISM

A.SERVICIUL URBANISM

I. BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN

Constituția României, republicată;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlu I și II ale părții a VI-a;

Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 202/2020 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;

Proceduri de sistem: PS 18, PS 24 si PS 24 anexa 2, PS 32, PS 36

Procedurile operaționale : PO- 43 -01, PO 43-02, PO 43-03

PO 431-01, PO 431-02, PO 431-03, P0 431-04

II.Tematică-

Constituția României, republicată

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlu I și II ale părții a VI-a;

Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul I;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,

cu modificările și completările ulterioare; Capitolul I si Capitolul II;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolele II, III și IV și Anexe;

Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; Capitolele II, III și IV.

Proceduri de sistem: PS 18, PS 24 si PS 24 anexa 2, PS 32, PS 36

Procedurile operaționale : PO- 43 -01, PO 43-02, PO 43-03

PO 431-01, PO 431-02, PO 431-03, P0 431-04

B. SERVICIUL AUTORIZARI CONSTRUCTII

I. BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN

Constituția României, republicată;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlu I și II ale părții a VI-a;

Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 202/2020 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

H.G nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind

aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

Proceduri de sistem: PS 18, PS 24 si PS 24 anexa 2, PS 32, PS 36

Procedurile operaționale : PO- 43 -01, PO 43-02, PO 43-03, PO 432-01, PO 432-02

II. TEMATICĂ

Constituția României, republicată

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlu I și II ale părții a VI-a;

Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de dis criminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul I;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul I si Capitolul II;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolele II, III și IV și Anexe;

H.G nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de

recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

Proceduri de sistem: PS 18, PS 24 si PS 24 anexa 2, PS 32, PS 36

Procedurile operaționale : PO- 43 -01, PO 43-02, PO 43-03, PO 432-01, PO 432-02

 1. BIROUL STRATEGII URBANE

I. Bibliografia de examen

Constituția României, republicată

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlu I și II ale părții a VI-a;

Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 202/2020 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,

cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;

Ordinul nr.37/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu, Indicativ: GM – 009 – 2000;

Ordinul nr.176/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu, Indicativ: GM – 010 – 2000;

Procedurile operaționale : PO- 433 -01, PO 433-02;

II. Tematica

Constituția României, republicată

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Titlu I și II ale părții a VI-a;

Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de dis criminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul I;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul I si Capitolul II;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolele II, III și IV și Anexe;

Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; Capitolele II, III și IV.

Ordinul nr. 37/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice Ghid privind metodologia de elab orare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu, Indicativ: GM – 009 – 2000 , punctul 3.1. Planul urbanistic de detaliu;

Ordinul nr. 176/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice Ghid privind metodologia dee laborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu, Indicativ: GM – 010 – 2000 punctul 3.2Continutul P.U.Z;

Procedurile operaționale : PO- 433 -01, PO 433-02;

DIRECTIA TEHNICA

A. SERVICIUL TEHNIC REPARATII IMOBILE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE:

I. Bibliografia de examen:

 1. Constitutia Romaniei, republicata;
 2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;-Titlul I si II ale partii a VI-a
 3. Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea nr.114/1996 – Legea locuintei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Legea nr.10/1995 – privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Legea nr.50/1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

II. Tematica:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul I-Principii și definiții
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul II-Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii .
 5. Legea nr.114/1996 – Legea locuintei, cu modificarile si completarile ulterioare;Cap.IV
 6. Legea nr.10/1995 – privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;Cap.III
 7. Legea nr.50/1991 –privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; Cap.I

B. SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE:

I. Bibliografia de examen:

 1. Constitutia Romaniei, republicata;
 2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;-Titlul I si II ale partii a VI-a
 3. Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea 98/2016 privind achizitii publice
 6. Legea 101/2016 privind caile de atac
 7. Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si servicii
 8. HG 395/2016 norme metodologice la Legea 98/2016
 9. HG 867/2016 norme metodologice la Legea 100/2016
 10. Instructiune ANAP 1/2018
 11. Instructiune ANAP 2/2017
 12. Instructiune ANAP 1/2017
 13. Instructiune ANAP 1/2021

II. Tematica:

 1. Constitutia Romaniei, republicata;
 2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;-Titlul I si II ale partii a VI-a
 3. Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Capitolul II- Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii.
 5. Legea 98/2016 privind achizitii publice
 6. Legea 101/2016 privind caile de atac
 7. Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si servicii
 8. HG 395/2016 norme metodologice la Legea 98/2016
 9. HG 867/2016 norme metodologice la Legea 100/2016
 10. Instructiune ANAP 1/2018
 11. Instructiune ANAP 2/2017
 12. Instructiune ANAP 1/2017

13. Instructiune ANAP 1/2021

C. SERVICIUL SIGURANTA CIRCULATIEI:

I. Bibliografia de examen:

 1. Constitutia Romaniei, republicata;
 2. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;-Titlul I si II ale partii a VI-a
 3. Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 6. OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 7. HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

II. Tematica:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul I-Principii și definiții
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul II-Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii .
 5. Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 6. OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

CAP. I- Dispoziţii generale

CAP. IV- Semnalizarea rutieră

CAP. V- Reguli de circulaţie

CAP. IX- Atribuţii ale unor ministere şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice

 1. HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

CAP. IV- Semnalizarea rutieră ; CAP. V- Reguli de circulaţie

D.SERVICIUL INVESTITII

I. Bibliografia de examen:

1. Constitutia Romaniei, republicata

2. Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; TITLUL I si II ale partii a VI-a

3. Ordonanţă nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr. 202 /2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Hotărare de Guvern nr. 273/1994 – privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

6. Hotărare de Guvern nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

7. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare – SECŢIUNEA a 3-a – Prevederi referitoare la investiţii publice locale

II. Tematica:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul I-Principii și definiții

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul II-Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii .

5. Hotărare de Guvern nr. 273/1994 – privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

6. Hotărare de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

7. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare – SECŢIUNEA a 3-a – Prevederi referitoare la investiţii publice locale

E.BIROUL EFICIENTA ENERGETICA, ILUMINAT PUBLIC

I. Bibliografia de examen :

1. Constitutia Romaniei, republicata

2. Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; TITLUL I si II ale partii a VI-a

3. Ordonanţă nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr. 202 /2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Hotărâre de Guvern nr. 273/1994 – privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

6. Hotărâre de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

7. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare – SECŢIUNEA a 3-a – Prevederi referitoare la investiţii publice locale

8. Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică cu modificarile si completarile ulterioare

9. Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public cu modificarile si completarile ulterioare

II. TEMATICA

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul I-Principii și definiții

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul II-Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii .

5. Hotărîre de Guvern nr. 273/1994 – privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

6.Hotărîre de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

7. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare – SECŢIUNEA a 3-a – Prevederi referitoare la investiţii publice locale

8. Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică cu modificarile si completarile ulterioare

9.Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public cu modificarile si completarile ulterioare

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

A. SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII, TERENURI:

I.BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; partea a V a, Titlul I secțiunea a 4 a și Titlul II, Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind locuințele.

6. HG nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuintei nr.114/1996;

7. Legea nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare,

8. HG nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Codul civil;

10. Codul de procedură civilă.

II. TEMATICA

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; partea a V a, Titlul I secțiunea a 4 a ,,Închirierea bunurilor proprietate publică” și Titlul II ,,Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale”, Titlul I şi II ale părţii a VI-a Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul I-Principii și definiții

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul II-Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii.

5. Legea nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind locuințele.

6. HG nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuintei nr.114/1996;

7. Legea nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

8. HG nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Codul civil, Contractul de locațiune (art. 1777-1835);

 1. Codul de procedura civilă, Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept (art. 1033-1038).

B. SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERȚ:

I.BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. H.G. nr. 333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000;

7. HCL nr. 851/2017 privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Cluj-Napoca;

8. HCL nr. 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de comerț stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca;

9. HCL nr. 790/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca;

10. HCL privind aprobarea amplasării de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca, completată prin HCL 794/2017.

II. TEMATICA

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul I-Principii și definiții

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul II-Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii;

5. Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

6. H.G. nr. 333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000;

7. HCL nr. 851/2017 privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Cluj-Napoca;

8. HCL nr. 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de comerț stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca;

9. HCL nr. 790/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca;

10. HCL nr. 765/2017 privind aprobarea amplasării de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca, completată prin HCL 794/2017.

 1. SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU ȘI CADASTRU:

I. BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Legea nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

6,CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (*republicat*) (LEGE nr. 287/2009)

Titlul VI Proprietatea Publica

Titlul VII Cartea Funciară

II. TEMATICA

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul I-Principii și definiții

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul II-Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

5.Legea nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

6,CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (*republicat*) (LEGE nr. 287/2009)

Titlul VI Proprietatea Publica

Titlul VII Cartea Funciară

 1. BIROUL EVIDENȚĂ STRĂZI DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA:

I. BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5 Legea nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare

II. TEMATICA

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul I-Principii și definiții

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul II-Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

5 Legea nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

​DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

I. Bibliografia de examen

1.Constituția României, republicată;

2.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările următoare ;Titlul I și II ale părții a VI-a;

3.Ordonanța Guvernului nr.137/31.08.2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr 202/2002, privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare;

5.Legera nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 1. Hotărarea Guvernului nr.64/2011, de aprobare a Metodologiei de aplicare unitară a prevederilor in materie de stare civilă;

II. Tematica de examen:

1.Constituția României, republicată;

2.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările următoare ;Titlul I și II ale părții a VI-a;

3.Ordonanța Guvernului nr.137/31.08.2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare; Capitolul I-Principii și definiții.

4.Legea nr 202/2002, privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare;Capitolul II-Egalitatea de șanse și de tratament între fenmei și bărbați in domeniul muncii.

5.Legera nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările și completările ulterioare;Capitolul I- Secțiunea I-Îmtocmirea actului de naștere.

6. Hotărarea Guvernului nr.64/2011, de aprobare a Metodologiei de aplicare unitară a prevederilor in materie de stare civilă;Capitolul II-Secțiunea III-Înregistrarea actului de naștere.

DIRECŢIA JURIDICĂ

A) Pentru examenul de promovare în grad principal din grad asistent, pentru funcția de consilier juridic din cadrul Serviciului Contencios, după cum urmează:

I. Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată, cu modif. și completările ulterioare;

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informașiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modif și complet ulterioare;
10. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

11. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

12. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare, Cartea a II-a Procedura Contencioasă.

II. Tematica

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Partea a III-a Administrația publică locală (Titlul I Dispoziții generale, Titlul III Regimul general al autonomiei locale, Titlul IV Unitățile administrativ-teritoriale în România, Titlul V Autoritățile administrației publice locale: Cap. I – Cap. IV (art. 105 – art. 163 ), Cap. VIII Actele autorităților administrației publice locale), PARTEA VI – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice (Titlul I, Titlul II Cap. I, II, V, VI, VIII, IX, X);

3. Ordonanța Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare, Cap. I – Principii și definiții;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată, cu modif. și completările ulterioare, Cap. II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, Cap.II Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes publicSecțiunea I Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public și Cap.III Sancţiuni ;

6. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, Cap.IIStabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Cap.IV – Dispoziţii procedurale;

8. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modif și complet ulterioare;

10. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;

11. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

12. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare, Cartea a II-a Procedura Contencioasă.

B) Pentru examenul de promovare în grad superior din grad principal, pentru funcția de consilier juridic din cadrul Serviciului Contencios, după cum urmează:

I. Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată, cu modif. și completările ulterioare;

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informașiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modif și complet ulterioare;

10. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare.

11. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

12 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

13. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și compeltările ulterioare, Cartea a II-a Procedura Contencioasă.

II. Tematica

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, Partea a III-a Administrația publică locală (Titlul I Dispoziții generale, Titlul III Regimul general al autonomiei locale, Titlul IV Unitățile administrativ-teritoriale în România, Titlul V Autoritățile administrației publice locale: Cap. I – Cap. IV (art. 105 – art. 163 ), Cap. VIII Actele autorităților administrației publice locale), PARTEA VI – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice (Titlul I, Titlul II Cap. I, II, V, VI, VIII, IX, X);

3. Ordonanța Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare, Cap. I – Principii și definiții;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată, cu modif. și completările ulterioare, Cap. II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, Cap.II Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes publicSecțiunea I Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public și Cap.III Sancţiuni ;

6. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, Cap.IIStabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Cap.IV – Dispoziţii procedurale;

8. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modif și complet ulterioare;

10. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

11. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Cap.I Autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

12. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Cap.III Atribuţii ale administraţiei publice, Secțiunea a 3-a Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, Secţiunea a 4-a Certificatul de urbanism, Cap.IV Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, Secţiunea 1 Definiţii şi scop, Secţiunea a 2-a Documentaţii de amenajare a teritoriului, Secţiunea a 3-a Documentaţii de urbanism;

13. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și compeltările ulterioare, Cartea a II-a Procedura Contencioasă.

C) Pentru examenul de promovare în grad principal din grad asistent, pentru funcția de consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic, Legislație Contracte, după cum urmează:

I. Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată, cu modif. și completările ulterioare;

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informașiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare.

8. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;

9. Codul Civil ( drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice, contractul de vanzare, contractul de locatiune, contractul de imprumut, contractul de donatie, contractul de schimb, contractul de societate, contractul de mandat );

10. Legea nr. 114/1996 – Legea locuintei, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. Tematica

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ – Partea a III-a Administrația publică locală (Titlul I Dispoziții generale, Titlul III Regimul general al autonomiei locale, Titlul IV Unitățile administrativ-teritoriale în România, Titlul V Autoritățile administrației publice locale: Cap. I – Cap. IV (art. 105 – art. 163 ), Cap. VIII Actele autorităților administrației publice locale), PARTEA A V-A ”Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale”, PARTEA VI – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice (Titlul I, Titlul II Cap. I, II, V, VI, VIII, IX, X);

3. Ordonanța Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată, cu modif. și completările ulterioare;

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informașiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare.

8. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;

9. Codul Civil (drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice, contractul de vanzare, contractul de locatiune, contractul de imprumut, contractul de donatie, contractul de schimb, contractul de societate, contractul de mandat);

10. Legea nr. 114/1996 – Legea locuintei, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

SERVICIUL RELAŢII CU CONSILIUL ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA

1. Constituţia României, republicată.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Titlul I și II ale părții a VI-A.

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare.

6. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SERVICIUL REVENDICĂRI, FOND FUNCIAR ȘI REGISTRU AGRICOL

Bibliografia de examen :

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991, asa cum a fost modificata prin Legea nr. 87/2020 si Legea 231/2018

6. Legea nr.165/2013 privind masurile penru finalizarea procesului de restituire, in natura sau in echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară emis de directorului ANCPI republicata ;(cap. II, IV)

8. H.G. nr. 890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor (cap. IV, V si VII )

 1. O.U.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol.

II. TEMATICA

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul I-Principii și definiții

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Capitolul II-Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii .

5. Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991,asa cum a fost modificata prin Legea nr. 87/2020 si Legea nr. 231/2018.

6. Legea nr.165/2013 privind masurile penru finalizarea procesului de restituire, in natura sau in echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară emis de directorului ANCPI republicata ;(cap. II, IV)

8. H.G. nr. 890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor (cap. IV )

9. O.U.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol.

DIRECȚIA GENERALĂ COMUNICARE, DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI MANAGEMENT PROIECTE

A. SERVICIUL STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ MANAGEMENT PROIECTE

I. BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016, actualizată, privind etapele de elaborarea și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

6. Legea nr. 98/2016, actualizată privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Instructiunea nr. 182/15.02.2021

II. TEMATICA

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016, actualizată, privind etapele de elaborarea și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

6. Legea nr. 98/2016, actualizată privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

7. Instructiunea nr. 182/15.02.2021 – Flexibilizarea procesului de transmitere de către beneficiari a Graficului cererilor de prefinanțare/ rambursare/ plată actualizat, prin Modulul Comunicare din MYSMIS – secțiunea Financiar.

B.SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE SOCIALE, CULTURALE ȘI SPORTIVE:

I. BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea 69/28.04.2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

8. O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse prin O.G. nr. 11/2014;

9. H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse prin H.G. nr. 984/2014;

II. TEMATICA

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea 69/28.04.2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare,Titlul II- Organizarea educației fizice și sportului, cap. III și IV; Titlul IV- Structurile sportive, cap I, II, III și V; Titlul XI- Finanțarea activității sportive;

7. Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I – Sănătatea publică; Cap. I, II, III, V; Titlul IV – Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat, Cap. I și V; Titlul VII- Spitalele, cap. IV;

8. O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse prin O.G. nr. 11/2014;

9. H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse prin H.G. nr. 984/2014;

Registratura instituţiei, Str. Moților nr.3 – Centru de informare pentru cetățeni

ANUNȚ CONCURS

Anunț schimbare sală

Rezultatul final -COMISIA 8 – DT

Rezultatul final – COMISIA 10 – DEP

Rezultatul final – COMISIA  11 – DJ

Rezultatul final – COMISIA 13 – SRFFRA

Rezultatul final – COMISIA  14 – DGCDLMP

Rezultatul final – COMISIA 3 – DEC

Rezultatul final – COMISIA  4 – DITL

Rezultatul final – COMISIA 6 – DEU

Rezultatul final – COMISIA 7 – DGU

Rezultatul final – COMISIA 9 – DPMEP

Rezultatul final – COMISIA 5-DSITDI-F

Rezultatul final – COMISIA 12-SRCAL-F

Rezultatul final COMISIA 2- DGPL-INSPCOM-F

Rezultat final COMISIA 1- DGPL-SOPTRAF-F

 

Rezultatul interviului – COMISIA 8 – DT

Rezultatul interviului – COMISIA 10 – DEP

Rezultatul interviului – COMISIA 13 – SRFFRA

Rezultatul interviului – COMISIA 11 – DJ

Rezultatul interviului  – COMISIA 14-DGCDLMP-I

Rezultatul interviului – COMISIA 4-DITL-I

Rezultatul interviului – COMISIA 6-DEU-I

Rezultatul interviului – COMISIA 7-DGU-I

Rezultatul interviului – COMISIA 9-DPMEP-I

Rezultatul interviului – COMISIA 3- DEC-I

Rezultatul interviului – COMISIA 12-SRCAL-I

Rezultatul interviului  – COMISIA 5-DSITDI-I

Rezultatul interviului  – Comisia 1-DGPL-SOPTRAF-I

Rezultatul interviului  – Comisia 2-DGPL-INSPCOM-I

 

Rezultatul probei scrise – COMISIA 11-DJ-S

Rezultatul probei scrise – COMISIA 8-DT-S

Rezultatul probei scrise – DGCDLMP-S

Rezultatul probei scrise – SRFFRA-S

Rezulttaul probei scrise – COMISIA 6 – DEU

Rezultatul probei scrise – COMISIA 10-DEP-S

Rezultatul probei scrise – COMISIA 9-DPMEP-S

Rezultatul probei scrise – COMISIA 4-DITL-S

Rezultatul probei scrise – Comisia 12 SRCAL

Rezultatul probei scrise – Comisia 7-DGU-S

Rezultatul probei scrise – Comisia 3-DEC-S

Rezultatul probei scrise – Comisia 5 DGPL -DSITDI

Rezultatul probei scrise – Comisia 2 DGPL – INSPCOM

Rezultatul probei scrise – Comisia 1 DGPL – SOPTRAF

 

Rezultatul selecției dosarelor de concurs Comisia 1 DGPL-SOPTRAF

Rezultatul selecției dosarelor de concurs Comisia 2 DGPL -INSPCOM

Rezultatul selecției dosarelor de concurs Comisia 3  DEC

Rezultatul selecției dosarelor de concurs Comisia 4  DITL

Rezultatul selecției dosarelor de concurs Comisia 5 DSIDTI

Rezultatul selecției dosarelor de concurs Comisia 6 DEU

Rezultatul selecției dosarelor de concurs Comisia 7 DGU

Rezultatul selecției dosarelor de concurs Comisia 8 DT

Rezultatul selecției dosarelor de concurs Comisia 9 DPMEP

Rezultatul selecției dosarelor de concurs Comisia 10 DEP

Rezultatul selecției dosarelor de concurs Comisia 11 DJ

Rezultatul selecției dosarelor de concurs Comisia 12 SRCAL

Rezultatul selecției dosarelor de concurs Comisia 13 SRFFRA

Rezultatul selecției dosarelor de concurs Comisia 14 DGCDLMP

 

 

 

Formular concurs