Aprobat prin HCL 229/2010, completat de HCL 289/2010

Prezentul regulament este întocmit în baza Hotărârii Guvernului nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele zone publice, modificată şi completată, scopul lui fiind crearea unui cadru de desfăşurare a activităților de comercializare a produselor şi serviciilor de piață, care să respecte principiile concurenței loiale, de protejare a vieții, sănătății, securității şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.

ART. 1 Piața de vechituri va funcționa în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Bobâlna nr. 65, amenajată de către Consiliul local, prin RADP Cluj-Napoca.

ART. 2 Piața de vechituri va fi organizată săptămânal, în fiecare sâmbătă şi este destinată vânzării obiectelor personale ale persoanelor fizice.

ART. 3 Taxa de intrare este de 3 lei/zi pentru spațiile destinate vânzării obiectelor personale ale persoanelor fizice.

ART. 4 Taxa de intrare este de 1 leu/zi pentru persoanele care doresc să achiziționeze produse din piața de vechituri sau doresc consultarea prețurilor.

ART. 5 Spațiile destinate comercializarii produselor de alimentatie publica vor fi repartizate de RADP Cluj-Napoca, in functie de vechimea cererilor inregistrate. Pentru spatiile destinate comercializarii produselor de alimentatie publica, RADP Cluj-Napoca va incheia contracte de inchiriere, conform modelului prevazut in Anexa 1 la prezenta Hotarare (HCL 289/2010). Taxa de ocupare este de 40 de lei/mp/luna pentru spatiile destinate comercializarii produselor de alimentatie publica.

ART. 6 Taxa de intrare este de 5 lei/zi pentru auovehiculele cu masa mai mica sau egala cu 1,5 tone, inscrisa in certificatul de inmatriculare.

ART. 7 Taxa de intrare este de 10 lei/zi pentru autovehiculele cu masa mai mare de 1,5 tone si mai mica sau egala cu masa de 3,5 tone, inscrisa in certificatul de inmatriculare.

ART. 1 Tipul este piață de vechituri, organizată săptămânal.

ART. 2 Orarul de funcționare a pieței este:

 • Perioada de vară, între orele 7-18;
 • Perioda de iarnă, între orele 8-16.
ART. 1 Planul pieței este prevăzut în planşa nr. 1, anexă la prezentul regulament. În acesta se regăsesc: căile de acces, spațiile de închiriat şi sectorizarea pieței.

ART. 2 Piața este racordată la rețeaua de apă şi va fi dotată cu toalete ecologice.

ART. 3 Depozitarea deşeurilor va fi facută în spațiul special amenajat.

ART. 4 Spatiile detsinate comercializarii produselor de alimentatie publica vor fi amenajate conform planului de situatie, care se constituie in Anexa 2 la prezenta hotarare (HCL 289/2010).

ART. 1 Suprafața totală amenajată este de 18000 mp.
ART. 2 Pavimentul pieței este din piatră spartă compactată.
 1. DREPTURILE UTILIZATORILOR PIEȚEI
  1. Să practice prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le comercializează;
  2. Să aibă acces la toate serviciile oferite de administrația pieței;
  3. Să fie informați asupra perioadei şi orarului de funcționare a pieței.
 2. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI
  1. Să achite taxa de utizare a spațiului;
  2. Să afişeze prețurile pentru produsele oferite la vânzare, conform prevederilor legale;
  3. Să respecte legislația privitoare la desfacerea produselor;
  4. Să mențină permanent a curățenia la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi să transporte gunoiul la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul;
  5. Să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;
  6. Să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;
  7. Să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieței şi după închiderea acesteia;
  8. Să nu expună spre vânzare marfă deteriorată sau stricată;
  9. Să părăsească piața după ora închiderii acesteia în maxim ½ h de la ora închiderii;
  10. Să păstreze în cele mai bune condiții bunurile închiriate.
  Administratorul pieței are următoarele drepturi şi obligații:

 1. Sprijină organele de control autorizate;
 2. Nu admite în piață un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente în sectorul de piață destinat desfacerii produselor oferite de aceştia;
 3. Asigură ori de câte ori este necesar salubrizarea pieței;
 4. Aprobă locurile în funcție de vechimea cererii, fiecare persoană beneficiind de un loc, eliberându-i-se o dovadă de plată in acest sens.