Este subordonat şefului Serviciului Inspecţie comercială, directorului executiv al Direcţiei Inspecţie şi control şi directorului general al Direcţiei Generale Poliţia locală şi are următoarele atribuţii:

 1. ia măsuri pentru asigurarea respectării normelor privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
 2. verifică activitatea de comercializare a produselor desfăşurată de către operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
 3. verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, aprobărilor, documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 4. sprijină autorităţile de control sanitare, sanitar-veterinare, pentru protecţia consumatorilor, precum şi alte autorităţi de control abilitate, în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice ale acestora;
 5. verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, respectarea standardelor de calitate, exactitatea măsurătorilor produselor comercializate şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
 6. verifică respectarea normelor legale privind vânzările cu reducere de preţ;
 7. verifică respectarea normelor legale privind comercializarea produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
 8. verifică respectarea normelor legale privind afişajul;
 9. aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind activitatea asociaţiilor de proprietari;
 10. verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, reclamaţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locurile publice cu încălcarea normelor legale;
 11. verifică respectarea normelor legale privind activitatea de taximetrie;
 12. verifică respectarea normelor legale privind îmbarcarea şi debarcarea călătorilor în şi din mijloacele de transport în comun destinate transportului interurban şi preorăşenesc de persoane;
 13. verifică respectarea orarului de funcţionare al agenţilor economici;
 14. verifică respectarea orarului de funcţionare al bazelor sportive;
 15. verifică respectarea normelor legale privind activităţile comerciale desfăşurate în zonele de agrement;
 16. verifică respectarea normelor legale privind activitatea atelierelor de reparaţii auto;
 17. verifică respectarea normelor legale privind activitatea spălătoriilor auto;
 18. verifică agenţii economici în vederea obţinerii acordului de funcţionare şi a aprobării de orar, conform competenţelor;
 19. înştiinţează agenţii eocnomici cu privire la interzicerea comercializării băuturilor alcoolice în apropierea stadioanelor şi a arenelor sportive, cu ocazia desfăşurării competiţiilor sportive şi a adunărilor publice;
 20. verifică respectarea prevederilor legale privind aprovizionarea agenţilor economici în zona centrală a municipiului;
 21. verifică respectarea prevederilor legale privind activitatea centrelor de preluare a materialelor refolosibile;
 22. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind activităţile comerciale stabilite prin legi, hotărâri şi ordonanţe, ordonanţe de urgenţă ale guvernului, hotărâri ale consiliului local.