Cabinet primar

Cabinetul Primarului este un compartiment funcţional din cadrul structurii organizatorice a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, subordonat direct Primarului municipiului Cluj-Napoca.

Structura organizatorică a Cabinetului Primarului este conform organigramei şi statului de funcţii aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

Cabinetul Primarului are ca principale atribuţii specifice:

 • reprezentarea instituţiei Primarului municipiului Cluj-Napoca în relaţia cu cetăţeanul, administraţia centrală şi locală, alte instituţii şi organizaţii, persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, în baza competenţelor stabilite de Primarul municipiului Cluj-Napoca;
 •  asigurarea colaborării dintre compartimentele Primăriei municipiului Cluj-Napoca, cât şi dintre acestea şi alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice, regii autonome, societăţi culturale etc;
 • asigurarea înregistrării, repartizării şi urmăririi rezolvării corespondenţei adresate Primarului municipiului Cluj-Napoca din partea cetăţenilor, a Preşedinţiei, Guvernului şi a altor instituţii;
 •  urmărirea soluţionarii şi prezentării documentelor la termen de către compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;
 •  colaborarea cu toate compartimentele din structura organizatorică a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, serviciile publice, instituţiile publice, regiile autonome și întreprinderile comerciale aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Preşedinţia şi Guvernul României, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj etc.;
 • furnizarea, la solicitarea Primarului municipiului Cluj-Napoca, de date şi informaţii de sinteză necesare adoptării unor decizii pentru realizarea obiectivelor instituţiei;
 •  întocmirea agendei de lucru pentru Primarul municipiului Cluj-Napoca;
 • întocmirea şi actualizarea bazei de date a agendei telefonice cu toate compartimentele structurii organizatorice a Primăriei municipiului Cluj-Napoca;
 •  întocmirea de note, referate şi sinteze, răspunsuri către diverse instituţii, ministere, guvern etc., la cererea Primarului municipiului Cluj-Napoca; – utilizarea corespunzătoare a sistemului informatic integrat;
 • cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitate a compartimentului pentru care este răspunzător.

Cabinetul Primarului îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii de către Primarul municipiului Cluj-Napoca, în condiţiile legii.

Date de contact str. Moților nr. 3 cam. 40
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Cabinetul Primarului este un compartiment funcţional din cadrul structurii organizatorice a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, subordonat direct Primarului municipiului Cluj-Napoca.

Structura organizatorică a Cabinetului Primarului este conform organigramei şi statului de funcţii aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

Cabinetul Primarului are ca principale atribuţii specifice:

 • reprezentarea instituţiei Primarului municipiului Cluj-Napoca în relaţia cu cetăţeanul, administraţia centrală şi locală, alte instituţii şi organizaţii, persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, în baza competenţelor stabilite de Primarul municipiului Cluj-Napoca;
 •  asigurarea colaborării dintre compartimentele Primăriei municipiului Cluj-Napoca, cât şi dintre acestea şi alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice, regii autonome, societăţi culturale etc;
 • asigurarea înregistrării, repartizării şi urmăririi rezolvării corespondenţei adresate Primarului municipiului Cluj-Napoca din partea cetăţenilor, a Preşedinţiei, Guvernului şi a altor instituţii;
 •  urmărirea soluţionarii şi prezentării documentelor la termen de către compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;
 •  colaborarea cu toate compartimentele din structura organizatorică a Primăriei municipiului Cluj-Napoca, serviciile publice, instituţiile publice, regiile autonome și întreprinderile comerciale aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Preşedinţia şi Guvernul României, Instituţia Prefectului Judeţului Cluj etc.;
 • furnizarea, la solicitarea Primarului municipiului Cluj-Napoca, de date şi informaţii de sinteză necesare adoptării unor decizii pentru realizarea obiectivelor instituţiei;
 •  întocmirea agendei de lucru pentru Primarul municipiului Cluj-Napoca;
 • întocmirea şi actualizarea bazei de date a agendei telefonice cu toate compartimentele structurii organizatorice a Primăriei municipiului Cluj-Napoca;
 •  întocmirea de note, referate şi sinteze, răspunsuri către diverse instituţii, ministere, guvern etc., la cererea Primarului municipiului Cluj-Napoca; – utilizarea corespunzătoare a sistemului informatic integrat;
 • cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitate a compartimentului pentru care este răspunzător.

Cabinetul Primarului îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii de către Primarul municipiului Cluj-Napoca, în condiţiile legii.

Compartiment responsabil:

Biroul Mass-media


0264 431 900 0264 596 030 / 4605; 4600; 4503
Str. Moţilor nr.3, cam. 49, 50
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK