Compartiment monitorizare lucrări de infrastructură

Date de contact

0264 596 030


2130 monitorizareinfrastructura@primariaclujnapoca.ro Str. Moților, nr.3, cam. 82.
Orar cu publicul

Lu-Mi 08.00-16.00

Jo 08.00-17.30

Vi 08.00-14.30

Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moților, nr.3, cam. 82.

Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca și în coordonarea Administratorului public.

 • urmărește realizarea în termenele stabilite prin contracte a lucrărilor de infrastructură pe care Primăria municipiului Cluj-Napoca și Consiliul local le are încheiate.

Compartimentul Monitorizare lucrări de infrastructură îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • ține evidența tuturor contractelor încheiate de instituție cu privire la lucrările de infrastructură;
 • prezintă Primarului municipiului Cluj-Napoca informări privind:
  • stadiul de realizare a prevederilor contractuale a lucrărilor de infrastructură;
  • deficiențele constatate în realizarea la timp și a calității lucrărilor de infrastructură;
  • propuneri privind aplicarea de măsuri care să vizeze realizarea lucrărilor de infrastructură în condiții de eficiență și eficacitate;
  • întocmește propuneri privind întocmirea proiectului de Buget local cu privire la Capitolul de cheltuieli necesare;
  • urmărește stadiul de ralizare a contractelor de lucrări privind infrastructura precum și încadrarea în cheltuielile alocate, în acest sens.
 • furnizează, la solicitarea Primarului municipiului Cluj-Napoca, date şi informaţii de sinteză necesare adoptării unor decizii privind lucrările de infrastructură pentru realizarea obiectivelor instituţiei;
 • întocmește note, referate şi sinteze, răspunsuri către diverse instituţii, ministere, guvern etc., la cererea Primarului municipiului Cluj-Napoca;
 • urmărește soluţionarea şi prezentarea documentelor la termen de către compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca privind lucrările de infrastructură;
 • redactează documente, transmite mesaje interne prin sistemul computerizat;
 • primeşte, pregăteşte şi expediază corespondenţa;
 • urmăreşte şi controlează stadiul rezolvării lucrărilor şi răspunsurilor, în termenul legal, către petenţi, instituţii sau persoane juridice, referitoare la activitatea specifică;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii de către Primarul municipiului Cluj-Napoca, în condiţiile legii.
 • eficientizarea actului administrativ;
 • punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului local, dispoziţiilor primarului şi a actelor normative în vigoare care reglementează domeniul de activitate.
 • exercitarea cu profesionalism a tuturor atribuților conferite de lege pentru această activitate;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.
 • Compartimentul Monitorizare lucrări de infrastructură colaborează cu toate compartimentele de specialitate ale primăriei, cu instituţiile şi serviciile publice, regiile locale, persoane juridice și fizice, în limita competențelor, stabilite potrivit legii.
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK