Serviciul Strategii de informatizare

Conducere

Ielcean Marcel Sebastian

Șef serviciu Str. Moţilor nr.3, cam. 55,56 0264 591 239
Detalii suplimentare
Interior: 0264 596 030 / 4150; 4151

A. Date de identificare a compartimentului de muncă:
Locaţia în care îşi desfăşoară activitatea: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 3, cam. 55-56.
Este subordonat Primarului municipiului Cluj-Napoca.

B. Misiunea şi scopul compartimentului de muncă:

 • realizarea unui sistem informatic integrat care să ofere toate facilitaţile pentru desfăşurarea activităţii din cadrul adminsitraţiei publice în vederea oferirii de servicii prompte şi de calitate către populaţie, transparenţă şi deschidere către cetăţeni.

C. Atribuţiile compartimentului de muncă:

 1. Asigurarea funcţionării optime a componenţelor active şi pasive de infrastructură.
 2. Asigurarea funcţionării optime a softurilor şi aplicaţiilor, precum şi gestionarea bazelor de date.
 3. Asigurarea conexiunilor între sedii, precum şi a serviciului de internet.
 4. Asistarea implementării de softuri şi aplicaţii noi, precum şi a instruirii personalului în vederea utilizării optime a aplicaţiilor.
 5. Gestionarea sistemului informatic al instituţiei.
 6. Dezvoltarea şi realizarea integrabilităţii sistemului.

D. Responsabilităţi:

 • asigurarea bunei funcţionari a sistemului informatic în ansamblul său (infrastructură, comunicaţii, soft, bază de date).

E. Competeneţe (autoritatea) compartimentului de muncă:

 • adminstrarea sistemului informatic în totalitate (hardware, software, baze de date);
 • stabilirea regulilor de exploatare, a acceselor şi restricţiilor în sistem şi în afara sistemului;
 • gestionarea componentelor şi dotărilor în sistem;
 • stabilirea necesităţilor pentru dezvoltarea şi extinderea sistemului.

F. Sistemul de relaţii al compartimentului de muncă:

 • relaţii de colaborare cu toate compartimentele la toate nivelurile din punct de vedere informatic;
 • relaţii de colaborare cu furnizorii de componente SI (hard, soft) şi de servicii informatice;
 • supervizare pentru toate compartimentele privind SI;
 • relaţie de subordonare faţă de primar.
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?


Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?


Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK