• Parking Primăverii FN – 30 locuri la demisol II, destinate vizitatorilor- regim autotaxare
  • Parking Băișoara – 25 locuri destinate vizitatorilor- regim autotaxare

  • Parking Primăverii 20- 41 locuri destinate vizitatorilor- regim autotaxare

  • Parking Primăverii 8- 22 locuri destinate vizitatorilor- regim autotaxare

  • Parking Mogoșoaia 9- 28 locuri destinate vizitatorilor- regim autotaxare

  • Parking Moților- zona centrală, 382 locuri, regim autotaxare

Modalitățile de plata: automat

La intrare: eliberator tichete

La ieșire: casa automata de plata

Casele automate de plata permit plata cu bancnote și/sau monede

La intrarea în parcare se eliberează un tichet de acces pe baza căruia se efectuează plata, în funcție de timpul de staționare.

Utilizatorul are obligația de a păstra tichetul în baza căruia se va efectua plata. Parcarea poate fi părăsită doar după achitarea taxei la casa automată de plată.

Achitarea taxei se face la sfârșitul perioadei de staționare, înainte de urcarea în autoturism, utilizatorul având obligația de a părăsi incinta parcării în 10 minute de la efectuarea plății.

Poziționarea autoturismului se va face respectând limitele marcajului rutier care delimitează zona de parcare.

Viteza de rulare în incinta parkingului este de maxim 5km/ora; nerespectarea semnificației indicatoarelor, marcajelor rutiere și a regulilor impuse atrage după sine sancțiuni contravenționale legale.

Cardurile de acces pentru locurile de parcare destinate riveranilor nu sunt valabile pentru locurile de parcare în regim plata orara, destinate vizitatorilor.

Administratorul parcărilor publice nu răspunde de securitatea autoturismelor, respectiv a bunurilor aflate în acestea, precum și de eventualele avarii cauzate de modul defectuos în care s-a efectuat parcarea, staționarea respectiv rularea în interiorul parcărilor sau datorita producerii unor calamități naturale, acesta fiind exonerat de la plata de despăgubiri.

La părăsirea autoturismului staționat în incinta parcării, va rugam sa va asigurați că portierele autoturismului au fost închise și că nu există bunuri de valoare la vedere.

Va rugăm respectuos sa păstrați curățenia în incinta parcărilor și să nu depozitați nimic pe locul de parcare.

În cazul în care aveți nevoie de asistenta tehnica puteți apela numărul de telefon 0733410992.

În incinta parkingului fumatul este interzis.