Locurile de parcare din incinta parkingurilor sunt destinate riveranilor, cu excepţia demisolului -Băişoara, demisol II- Primăverii, Moților, după cum urmează:

 • Parking Primăverii F.N. – 406 locuri

 • Parking Băișoara 1-3 – 317 locuri

 • Parking Mehedinți 58A – 126 de locuri

 • Parking Str. Fabricii nr. 4 – Str. Fabricii nr. 5 – 310 locuri

 • Parking Negoiu FN – 372 locuri

Prioritate în alocarea unui loc de parcare în parkinguri vor avea persoanele fizice şi juridice care au deținut parcări cu abonament, parcări, garaje sau copertine construite în baza unei autorizații de construire pe amplasamentul pe care s-a edificat parkingul, urmate de persoanele fizice şi/sau juridice în ordinea şi cu respectarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 25/26.01.2010.

Se alocă maxim două locuri de parcare pentru aceeaşi unitate locativă în condițiile prevăzute la art.1 din prezentul regulament.

În cazul în care vor rămâne locuri vacante după alocare, acestea vor fi atribuite solicitanților în baza unei cereri scrise.

Regim: abonament anual de parcare

Modalitate de plată: automat

 • la intrare: cititor card riverani
 • la ieşire: validator card

La intrarea/ieşirea din incinta parkingului este necesar ca utilizatorul să introducă cardul în terminalul pentru citirea cardului şi să aştepte ridicarea braţului barierei.

Poziţionarea autoturismului se va face respectând limitele marcajului rutier care delimitează zona de parcare.

Tarifele sunt cele stabilite prin hotărâri anuale ale Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

Abonamente anuale parking-uri pentru riverani 2018

 • Abonamente pentru persoane fizice – riverani – 110 lei/an
 • Abonamente pentru persoane juridice – riverani – 840 lei/an
 • Abonamente persoane fizice – terasă – 65 lei/an
 • Abonamente persoane juridice – terasă – 225 lei/an
 • pierdere card -100 lei
 • taxa deteriorare sistem de prindere -50 lei
 • taxa deteriorare braţ barieră -1000 lei

Viteza de rulare în incinta parkingului este de maxim 5 km/oră; nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor, marcajelor rutiere şi a regulilor impuse atrage după sine sancţiunile contravenţionale legale.

Cardurile de acces pentru locurile de parcare destinate riveranilor nu sunt valabile pentru locurile de parcare în regim plată orară, destinate vizitatorilor.

Administratorul parcărilor publice nu răspunde de securitatea autoturismelor, respectiv a bunurilor aflate în acestea, precum şi de eventualele avarii cauzate de modul defectuos în care s-a efectuat parcarea, staţionarea respectiv rularea în interiorul parcărilor sau datorită producerii unor calamităţi naturale, acesta fiind exonerat de la plata de despăgubiri.

La părăsirea autoturismului staţionat în incinta parcării vă rugăm să vă asiguraţi că portierele autoturismului au fost închise şi că nu există bunuri de valoare la vedere.

Vă rugăm respectuos să păstraţi curăţenia în incinta parcărilor şi să nu depozitaţi nimic pe locul de parcare.

În cazul în care aveţi nevoie de asistenţă tehnică puteţi apela numărul de telefon 0733410992.

În incinta parkingului, fumatul este interzis.