Locuinţe individuale (unifamiliale), semicolective (familiale):
– conform reglementărilor aferente fiecărui tip de UTR.
Locuinţe colective (multifamiliale):
– 1 loc de parcare / apartament, pentru apartamente cu AU mai mică decât 100 mp
– 2 locuri de parcare / apartament, pentru apartamente cu AU mai mare decât 100 mp
Pentru clădiri cu mai mult de 6 apartamente se va asigura un spaţiu (închis şi acoperit)
destinat depozitării bicicletelor**, integrat clădirii principale sau într-o construcţie anexă, cu
capacitate minimă de 1 bicicletă pentru fiecare apartament

– 1 loc de parcare la 80 mp AU, pentru funcţiuni fără acces public
– 1 loc de parcare la 40 mp AU, pentru funcţiuni cu acces public (acces public la ghişee, birouri, alte
spaţii)
– parcare pentru biciclete** 1 loc la 80 mp AU

Comerţ en detail:
– 1 loc de parcare la 35 mp suprafaţă de vânzare, pentru funcţiuni comerciale (magazine integrate
parterului clădirilor multifuncţionale, complexe, centre şi galerii comerciale), dar minimum 2 locuri de
parcare
– 1 loc de parcare la 50 mp suprafaţă de vânzare, pentru funcţiuni comerciale cu număr redus de
clienţi (comerţ specializat, produse care nu sunt de larg consum: anticariate, galerii de artă, desfacere
de produse manufacturiere, desfacerea unor produse dedicate exclusiv unor anumite categorii
profesionale sau de utilizatori etc)
Alimentaţie publică:
– 1 loc de parcare la 20 locuri la masă + 1 loc de parcare la 15 persoane (pentru personal)
Servicii cu acces public:
– 1 loc de parcare la 35 mp AU destinată accesului public + 1 loc de parcare la 15 persoane (pentru
personal)
Servicii profesionale:
– 1 loc de parcare la 35 mp AU destinată accesului public + 1 loc de parcare la 15 persoane (pentru
personal)
Servicii manufacturiere:
– 1 loc de parcare la 50 mp AU
Comerţ en detail şi servicii de mari dimensiuni de tip supermarket, hypermarket (big box), mall,
showroom, service etc:
– 1 loc de parcare la 15 mp AU de vânzare / de primire public + 1 loc la 15 persoane (pentru personal)
– parcare pentru biciclete** 1 loc la 50 mp AU

Biserici:
– 1 loc de parcare la 20 de locuri pentru biserici fără arondare parohială. Pentru bisericile
parohiale nu sunt necesare locuri de parcare
Alte funcţiuni de cult:
– numărul locurilor de parcare va fi stabilit în funcţie de specific, dar nu mai puţin de 5 locuri de parcare

Galerii, muzee, biblioteci, mediateci, centre culturale:
– 1 loc de parcare la 50 mp AU destinată activităţii de bază + 1 loc de parcare la 15 persoane
(pentru personal)
– parcare pentru biciclete** – 1 loc la 50 mp din AU destinată activităţii de bază
Instituţii ce includ săli pentru spectacole, întruniri, congrese, conferinţe, săli polivalente etc:
– 1 loc de parcare la 10 locuri în sală + 1 loc de parcare la 15 persoane (pentru personal)
– parcare pentru biciclete** 1 loc la 15 locuri în sală

Invăţământ preuniversitar:
– 1 loc de parcare la 200 mp AU, dar minimum două
– parcare pentru biciclete** – 1 loc la 100 – 20 mp AU, funcţie de specificul instituţiei
Invţăţmânt superior:
– 1 loc de parcare la 40 mp AU
– – parcare pentru biciclete** – 1 loc la 20 mp AU
Centre de cercetare, inovare, tehnologice, de industrii creative etc:
– 1 loc de parcare la 80 mp SU
– parcare pentru biciclete** – 1 loc la 80 mp AU
Cămine studenţeşti:
– se va asigura 1 loc de parcare la 80 mp AU
– parcare pentru biciclete** – 1 loc la 35 mp AU

Funcţiuni de sănătate, exclusiv policlinici:
– 1 loc de parcare la 80 mp AU
– parcare pentru biciclete** – 1 loc la 100 mp AU
Policlinici:
– 1 loc de parcare la 35 mp AU
– parcare pentru biciclete** – 1 loc la 35 mp AU
Asistenţă socială:
– 1 loc de parcare la 200 mp AU, dar minimum două
– parcare pentru biciclete** – 1 loc la 200 mp AU

Terenuri de sport fără public (tribune):
– 1 loc de parcare la 250 mp teren de sport
– parcare pentru biciclete** – 1 loc la 250 mp teren de sport
Terenuri de sport cu public (tribune), stadioane:
– 1 loc de parcare la 250 mp teren de sport + 1 loc de parcare la 15 locuri pentru public
– parcare pentru biciclete** – 1 loc la 250 mp teren de sport + 1 loc la 30 locuri pentru public
Săli de sport fără public (tribune):
– 1 loc de parcare la 250 mp teren de sport
– parcare pentru biciclete** – 1 loc la 250 mp teren de sport
Săli de sport cu public (tribune):
– 1 loc de parcare la 250 mp teren de sport + 1 loc de parcare la 15 locuri pentru public
– parcare pentru biciclete** – 1 loc la 250 mp teren de sport + 1 loc la 15 locuri pentru public
Ştranduri:
– 1 loc de parcare la 200 mp de teren
– parcare pentru biciclete** – 1 loc la 200 mp de teren
Piscine acoperite fără public (tribune):
– 1 loc de parcare la 50 mp luciu de apă
– parcare pentru biciclete** – 1 loc la 50 mp luciu de apă
Piscine acoperite cu public (tribune):
– 1 loc de parcare la 50 mp luciu de apă + 1 loc de parcare la 15 locuri pentru public
– parcare pentru biciclete** – 1 loc la 50 mp luciu de apă + 1 loc la 15 locuri pentru public
Bowling, popicărie:
– 1 loc de parcare pentru fiecare pistă
– parcare pentru biciclete** – 1 loc pentru fiecare pistă

Hotel:
– ***** nr. locuri de parcare = 50% x nr. camere
– **** nr. locuri de parcare = 40% x nr. camere
– ***,**,* nr. locuri de parcare = 30% x nr. camere
Hotel de apartamente:
– ***** nr. locuri de parcare = 50% x nr. camere
– ****,*** nr. locuri de parcare = 40% x nr. camere
– ** nr. locuri de parcare = 30% x nr. camere
Motel:
– ***,**,* nr. locuri de parcare = 100% x nr. camere
Hostel, youth hostel:
– ***,**,* nr. locuri de parcare = 10% x nr. camere
Vile turistice, pensiuni turistice:
– *****,****,*** nr. locuri de parcare = 30% x nr. camere
– **,* nr. locuri de parcare = 20% x nr. camere

Pentru personal:
– 1 loc de parcare la 80 mp AU
– parcare pentru biciclete** – 1 loc la 80 mp AU
Pentru vehiculele aferente activităţii economice:
– 1 loc de parcare pentru fiecare vehicul, dimesionat conform specificului acestuia

Capacităţile se vor stabili prin studii de specialitate

Pentru personal:
– 1 loc de parcare la 160 mp AU
Pentru vehiculele aferente activităţii economice:
– 1 loc de parcare pentru fiecare vehicul, dimesionat conform specificului acestuia

In parcaje / garaje cu o capacitate mai mare de 10 locuri, vor fi destinate persoanelor cu
dizabilităţi:
– minim 1 loc până la 20 de locuri de parcare obişnuite
– minim 2 locuri până la 50 de locuri de parcare obişnuite
– minim 4 locuri până la 100 de locuri de parcare obişnuite
– minim 6 locuri până la 200 de locuri de parcare obişnuite
– minim 6 locuri la peste 200 de locuri de parcare obişnuite + câte 1 loc la fiecare 100 de
locuri peste 200 de locuri de parcare obişnuite
dimensiunea locului de parcare pentru persoane cu dizabilităţi: 3,70 x 5,40 m
** Suprafaţa care revine fiecărei biciclete, inclusiv suprafaţa de mişcare, este de 60 x 250 cm
AU – aria utilăa clădirilor, calculată conform normelor specifice fiecărui tip de funcţiuni