FIRME
Categorii de firme
(a) firme aferente activităţilor de comerţ en detail
(b) firme aferente activitălor de alimentaţie publică
(c) firme aferente serviciilor cu acces public
(d) firme aferente serviciilor profesionale
(e) firme aferente serviciilor manufacturiere
(f) firme aferente instituţiilor publice sau de interes public
(g) firme aferente societăţilor comerciale
Reglementări de ordin general
(1) firmele anunţă o activitate, ele nu pot cuprinde elemente ce se constituie ca reclamă pentru un produs sau marcă. Conţinutul textului poate include doar denumirea activităţii, numele firmei şi eventuale elemente reglementate prin acte normative ale autorităţii publice.
(2) firmele se amplasează numai la nivelul parterului, în zona de faţadă efectiv aferentă spaţiilor ocupate de activitatea respectivă. Prin excepţie, pentru instituţiile publice sau de interes public şi societăţile comerciale care ocupă un întreg imobil, se pot dispune firme în partea superioară a faţadei, în zona / deasupra ultimului nivel.
(3) pentru activităţi ce nu ocupă spaţii adiacente faţadei, la parterul imobilelor, pot fi dispuse doar firme sub forma unor plăci gravate / inscripţionate, cu suprafaţa maximă de 1200 cmp, în zona accesului în clădire. În cazul în care într-un imobil se desfăşoară în asemenea condiţii mai multe activităţi, firmele se vor grupa într-un pachet şi standardiza.
(4) pentru o activitate se va putea amplasa o singură firmă. Prin excepţie, în cazul imobilelor de colţ se pot amplasa firme pe faţadele aferente ambelor străzi. In situaţiile în care e posibilă dispunerea firmei în partea superioară a faţadei, o a doua firmă poate fi dispusă la nivelul parterului.
(5) firmele se vor dispune într-un plan paralel cu faţada, distanţat de aceasta cu maximum 15 cm. E interzisă dispunerea firmelor perpendicular pe faţadele imobilelor.
(6) firmele vor fi corelate cu arhitectura faţadelor, ce pot impune restricţii importante privind poziţia, dimensiunile şi designul acestora. Vor avea dimensiuni adaptate spaţiului disponibil pe faţadă. Nu vor putea altera sau intra în contradicţie cu detaliile / expresia arhitecturală a clădirii. Se interzice amplasarea acestora pe elemente proeminente ale faţadelor (balcone, logii, console, pilaştri, ancadramente, cornişe profilate etc), pe porţile de acces în imobile, pe ferestre sau vitrine, pe calcane, pe acoperişe / terase.
(7) ca elemente importante în definirea imaginii urbane, firmele vor avea un design de bună calitate şi vor fi realizate din materiale adecvate.
(8) firmele nu pot fi dispuse pe domeniul public.
(9) documentaţiile pentru autorizarea construirii firmelor vor cuprinde în mod obligatoriu întreaga faţadă a imobilului, pe care vor fi reprezentate detaliat toate elementele prezente (arhitecturale, alte firme, inscripţii, firide de branşament la utilităţi etc).
(10)în zonele construite protejate autorizarea lucrărilor se va face cu Avizul DJCCPCN, care poate impune restricţionări suplimentare în situaţii particulare, atipice.
Reglementări specifice pentru activităţile de comerţ en detail, de alimentaţie publică, pentru serviciile cu acces public:
(11)firmele vor fi, de regulă, elemente unicat, adecvate contextului urban în care sunt amplasate (zone istorice, comerciale, rezidenţiale etc).
(12)dimensiunea firmelor / a corpurilor de literă va fi de natură a le face lizibile de la o distanţă de 50 m (h: 15 – 40 cm).
(13)firmele vor fi alcătuite din text / litere şi simboluri grafice (nonfigurative – logouri, sigle) independente, montate individual pe faţadele clădirilor. Prin excepţie, în situaţiile în care arhitectura clădirilor include elemente constructive dedicate firmelor, cu o anumită specificitate, acestea se vor utiliza ca atare.
(14)firmele vor fi luminoase / iluminate. E interzisă folosirea în orice fel a luminii intermitente, pulsatorii etc în cadrul firmelor sau vitrinelor.
(15)standarde de marcă (brand) nu pot constitui pretexte pentru nerespectarea prezentului regulament.
(16)pentru serviciile funerare de orice natură (firme de pompe funebre, comerţ cu produse şi materiale specifice etc) se pot amplasa pe faţadele imobilelor doar plăci inscripţionate, cu suprafaţa maximă de 1200 cmp. Amplasarea oricărui alt tip / format de firmă este în mod expres interzis.
pentru activităţile serviciilor profesionale, serviciilor manufacturiere:
(17) pentru această categorie de activităţi, pot fi dispuse doar firme sub forma unor plăci inscripţionate, cu suprafaţa maximă de 1200 cmp. In cazul în care într-un imobil se desfăşoară în asemenea condiţii mai multe activităţi, firmele se vor grupa într-un pachet şi standardiza.
(18)acestea se vor dispune în vecinătatea accesului – în clădire sau în spaţiile ocupate de aceste activităţi
(19)în cazul profesiilor liberale, se recomandă ca grafica / designul şi conţinutul textului să fie standardizate prin grija asociaţiilor profesionale, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
(20)firmele vor cuprinde text şi simboluri grafice (logouri, sigle). Reprezentarea de elemente figurative (obiecte de diverse tipuri, organe umane, animale etc) e interzisă.
(21)pentru această categorie de firme, iluminarea e opţională şi condiţionată de caracteristicile / condiţiile concrete impuse de arhitectura clădirilor. Iluminatul nu poate fi intermitent sau pulsatoriu pentru firme aferente instituţiilor publice sau de interes public.
(22)firmele instituţiilor vor fi inscripţionate / gravate pe panouri / plăci cu suprafaţa maximă de 6000 cmp.
(23)instituţiile care dispun de formate standarizate (în general cele ale administraţiei publice, de învăţământ etc) le vor utiliza ca atare.
(24)suplimentar, în cazul instituţiilor care dispun de un întreg imobil, este admisibilă / recomandată inscripţionarea titulaturii acestora în partea superioară a faţadei, la ultimul nivel, de regulă sub cornişă. Textul va fi realizat din litere detaşate, espasate, de culoare neagră.
Dimensiunea literelor vor fi în condiţionată de arhitectura faţadelor şi de condiţiile de lizibilitate pentru firme aferente sediilor societăţilor comerciale.
(25)firmele societăţilor comerciale vor fi inscripţionate / gravate pe panouri / plăci cu suprafaţa maximă de 1200 cmp. Iluminarea e opţională şi condiţionată de caracteristicile / condiţiile concrete impuse de arhitectura clădirilor.
(26)Prin excepţie, în cazul societăţilor comerciale ce dispun de un întreg imobil, suprafaţa maximă a firmelor va fi de 6000 cmp. Suplimentar, este admisibilă amplasarea unei firme în partea superioară a faţadei, la ultimul nivel, de regulă sub cornişă. Aceasta va fi alcătuită din text / litere şi simboluri grafice (nonfigurative – logouri, sigle) independente, montate individual pe faţada clădirii. Dimensiunea literelor vor fi în condiţionată de arhitectura faţadei şi de condiţiile de lizibilitate. Firmele vor putea fi luminoase / iluminate. E interzisă folosirea în orice fel a luminii intermitente, pulsatorii.
VITRINE
(27)ca elemente importante în definirea imaginii urbane, vitrinele vor beneficia de un design de bună calitate, adaptat arhitecturii imobilelor. Materialele utilizate vor fi de foarte bună calitate, indiferent că sunt de tip tradiţional (lemn) sau modern (oţel, aluminiu, sticlă structurală etc).
(28)în golul faţadei destinat vitrinei se poate include şi firma în situaţiile în care amplasarea acesteia pe faţadă e inadecvată datorită caracteristicilor arhitecturale.
(29)la clădirile cu mai multe vitrine, intervenţiile asupra acestora vor urmări conservarea / refacerea unităţii expresiei arhitecturale.
(30)sticla vitrinelor va fi de tip transparent, incolor.
(31)amplasarea de reclame, afişe, autocolante, anunturi, firme pe sticla vitrinelor, în exterior sau interior, e interzisă. Obiectele expuse în vitrină se vor amplasa la minimum 10 cm de la sticlă.
(32)vitrinele vor fi în mod obligatoriu iluminate cel puţin pe perioada de funcţionare a iluminatului public. E interzisă folosirea în orice fel a luminii intermitente, pulsatorii în iluminarea vitrinelor.
(33)poziţionarea de vitrine sau alte elemente de expunere a mărfurilor, mobile / provizorii pe faţade, pe porţi sau în faţa clădirilor este interzisă.
(34)pentru vitrinele aferente unor spaţii în interiorul cărora vederea din spaţiul public nu e dezirabilă, se va amplasa un ecran translucid la minimum 30 cm de la suprafaţa sticlei, iar interspaţiul rezultat se va utiliza pentru expunere sau se va amenaja (plante, flori etc) , în funcţie de specificul activităţii.
(35)vitrinele aferente serviciilor funerare de orice natură (firme de pompe funebre, comerţ cu produse şi materiale specifice etc) vor fi în mod obligatoriu dublate de ecrane translucide iar uşile de acces vor fi astfel realizate încât vederea în interior din spaţiul public să fie complet împiedicată. Expunerea oricăror elemente – obiecte, materiale, coroane etc, legate de specificul acestor activităţi e interzisă. Manevrarea acestora se va face exclusiv în locuri închise – încăperi, ganguri, incinte, fără posibilitatea de a fi observate din spaţiul public, de către colocatari sau de pe parcelele învecinate.
(36)documentaţiile pentru autorizarea construirii vitrinelor vor cuprinde în mod obligatoriu întreaga faţadă a imobilului, pe care vor fi reprezentate detaliat toate elementele prezente (arhitecturale, firme, inscripţii, firide de branşament la utilităţi etc)
(37)în zonele construite protejate autorizarea lucrărilor se va face cu Avizul DJCCPCN, care poate impune restricţionări suplimentare, determinate de caracteristicile concrete ale arhitecturii imobilelor.