Autoritate contractantă: Municipiul Cluj-Napoca;

Organizatorul procedurii: Municipiul Cluj-Napoca;

Obiectivul: Achiziţia de pe piața liberă a unor imobile de locuințe cu
destinația de locuințe sociale

Data limită de depunere a ofertelor: 16 septembrie 2019, ora 10ºº

Ofertele se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 5

 

Documentele de licitație