Autoritate contractantă: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857

Adresa: Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3

Datele de contact: Serviciul Autorizări comerţ, Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334, persoana de contact: Carmen Flueraș

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 09.03.2020 ora 12,00 la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 0264-596110. Termenul de sesizare al instanței este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare.

Anunț atribuire

CLARIFICĂRI

Anunț licitație

Documentație atribuire

Plan T1 T2 T11 T12

Plan T5 T6 T7 T8 T9