Autoritate contractantă: Municipiul Cluj-Napoca

Organizatorul procedurii: Municipiul Cluj-Napoca

Obiectivul: Închirierea chioşcului multifuncţional C6 şi a spaţiului destinat amplasării chioşcului multifuncţional C6 – zona pietonală, B-dul Eroilor, Cluj-Napoca

Documentele de achiziţie: Primaria municipiului Cluj-Napoca, Direcţia Patrimoniul Municipiului şi Evidenţa Proprietăţii, Serviciul Autorizări comerţ

Termenul limită de depunere: 31.07.2019 ora 10,00 la registratura autorităţii contractante, str. Moţilor nr. 7, Cluj-Napoca

Data desfăşurării achiziţiei: 31.07.2019 ora 15,00 la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3

Garanţie de participare: modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele de licitaţie

 

PRIMAR,
EMIL BOC

 

 

Plan C6

Fișă de date