Locația 25: str. CORNELIU COPOSU fn, Certificat de urbanism nr. 847/07.03.2019

Autoritate contractantă: Municipiul Cluj-Napoca

Organizatorul procedurii: Municipiul Cluj-Napoca

Obiectivul: Închirierea terenului aferent panoului publicitar situat în municipiul Cluj-Napoca, Locația 25: str. CORNELIU COPOSU fn, Certificat de urbanism nr. 847/07.03.2019

Documentele de licitaţie: Primaria municipiului Cluj-Napoca, Direcţia
Patrimoniul Municipiului şi Evidenţa Proprietăţii,
Serviciul Autorizări comerţ

Termenul limită de depunere: 10.07.2019 ora 10,00 la registratura autorităţii contractante, str. Moţilor nr. 7, Cluj-Napoca

Data desfăşurării licitaţiei publice: 10.07.2019 ora 12,00 la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3

Garanţia de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele licitaţiei publice

PRIMAR,
EMIL BOC