ANUNȚ

privind organizarea licitațiilor publice cu strigare pentru vânzarea

spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință situate în municipiul Cluj-Napoca,

Bld. 21 Decembrie 1989 nr. 92, ap. 5, str. Decebal nr. 12, ap. 1, str. Horea nr. 42-44, Corp B, ap. 5

din data de 10.09.2020, orele 14:00, 15:00, respectiv 16:00

Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii conform Legii 550/2002 întrunită în ședința din data de 09.09.2020 văzând că nu au fost îndeplinite prevederile art. 22 alin. 1 din Legea 550/2002, respectiv cap. III alin. 2 al caietelor de sarcini privind vânzarea în baza Legii 550/2002 a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință situate în municipiul Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989 nr. 92, ap. 5, str. Decebal nr. 12, ap. 1, str. Horea nr. 42-44, Corp B, ap. 5 constituite în anexa 2 la Hotărârile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 429/2020, nr. 428/2020, respectiv, nr. 430/2020, decide imposibilitatea desfășurării licitației întrucât nu s-au prezentat cel puțin 3 ofertanți.

Pe cale de consecință, va fi stabilită o nouă dată a lictației care va fi comunicată printr-un anunț public de vânzare și pentru care vă recomandăm să urmăriți pagina de internet a autorității locale, precum și avizierul aflat la sediul autorității locale.

COMISIA PENTRU APLICARE A LEGII NR. 550/2002