Consultare publică

Dezbatere publică
 4-17 iulie 2017

Amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca

2018-07-26T12:33:48+03:00

Proiectul privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca  pus în concordanță cu prevederile Legii nr. 154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.

Amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca2018-07-26T12:33:48+03:00
Dezbatere publică
15- 29 iunie 2017

Completarea Caietului de Sarcini și a obiectului contractului atribuit către RADP Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca

2018-07-18T14:50:12+03:00

Hotărâri de Consiliu Local referitoare la completarea Caietului de Sarcini și a obiectului contractului atribuit către RADP Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, aprobate prin Hotărârea nr. 747/2016, cu activitatea de aplicare/frezare de marcaje rutiere pe raza Municipiului Cluj-Napoca.

Completarea Caietului de Sarcini și a obiectului contractului atribuit către RADP Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca2018-07-18T14:50:12+03:00
Dezbatere publică
15- 29 iunie 2017

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de ecarisaj și de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Cluj-Napoca

2018-06-06T15:36:47+03:00

Consultare publică în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local referitoare la Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de ecarisaj și de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Cluj-Napoca.

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de ecarisaj și de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Cluj-Napoca2018-06-06T15:36:47+03:00
Dezbatere publică
6 – 20 iunie 2017

Amplasarea de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca

2018-07-26T12:37:42+03:00

Consultare publică în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local referitoare la Regulamentul privind amplasarea de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Amplasarea de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca2018-07-26T12:37:42+03:00
Dezbatere publică
15-26 mai 2017

Finalizarea procedurii de urbanizare pentru teritorii studiate prin PUZ-uri aprobate anterior intrării în vigoare a PUG, urbanizarea terenurilor agricole situate in intravilan și reglementarea situației terenurilor afectate de servitute de utilitate publică

2018-07-26T12:37:03+03:00

Consultare publică, în vederea informării și consultării publicului, în cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism pentru proiectul de HCL privind completarea Regulamentului Local de Urbanism sub aspectul finalizării procedurii de urbanizare pentru teritorii studiate prin PUZ-uri aprobate anterior intrării în vigoare a PUG, sub aspectul urbanizării terenurilor agricole situate în intravilan și reglementarea situației terenurilor afectate de servitute de utilitate publică.

Finalizarea procedurii de urbanizare pentru teritorii studiate prin PUZ-uri aprobate anterior intrării în vigoare a PUG, urbanizarea terenurilor agricole situate in intravilan și reglementarea situației terenurilor afectate de servitute de utilitate publică2018-07-26T12:37:03+03:00
Dezbatere publică
10 – 24 aprilie 2017

Regulamentul de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a Municipiului Cluj-Napoca

2018-07-26T12:37:19+03:00

Consultare publică în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind aprobarea unei hotărâri de Consiliu Local privind Regulamentul de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a Municipiului Cluj-Napoca.

Regulamentul de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a Municipiului Cluj-Napoca2018-07-26T12:37:19+03:00
Dezbatere publică
16 – 31 martie 2017

Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca

2018-07-26T12:23:28+03:00

Consultare publică privind modificarea și completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca.

Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca2018-07-26T12:23:28+03:00
Dezbatere publică
27 februarie – 10 martie 2017

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de calitate a aerului pentru municipiul Cluj-Napoca

2018-06-07T12:38:46+03:00

Consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, referitoare la un proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de calitate a aerului pentru municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de calitate a aerului pentru municipiul Cluj-Napoca2018-06-07T12:38:46+03:00
Dezbatere publică
24 februarie 2017 – 10 martie 2017

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca

2018-07-26T12:24:20+03:00

Consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca.

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca2018-07-26T12:24:20+03:00
Dezbatere publică
21 februarie – 7 martie 2017

Modernizarea și extinderea străzii Bună Ziua

2018-06-07T13:11:20+03:00

Consultare publica privind modernizarea si extinderea strazii Buna Ziua.

Modernizarea și extinderea străzii Bună Ziua2018-06-07T13:11:20+03:00
Dezbatere publică
26 ianuarie – 8 februarie 2017

Sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică

2018-06-07T13:19:56+03:00

Consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, referitoare la propunerea de modificare și completare a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin HCL nr. 604/2013.

Sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică2018-06-07T13:19:56+03:00
Dezbatere publică
25 ianuarie – 7 februarie 2017

Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației

2018-07-16T18:19:58+03:00

Aprobarea modificării și completării art. 5 lit. E și art. 9 lit. D din Anexa la Hotărârea nr. 26/2010 astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011, Hotărârea nr. 79/2013 si Hotărârea nr. 650/2016 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației.

Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației2018-07-16T18:19:58+03:00
Dezbatere publică
13 ianuarie  - 27 ianuarie 2017

Studiul de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, sector 1

2018-06-07T13:34:32+03:00

Consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, referitoare la proiectul de Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, sector 1.

Studiul de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, sector 12018-06-07T13:34:32+03:00
Dezbatere publică
10 ianuarie  - 25 ianuarie 2017

Proiectul de HCL privind atribuirea contractului întreținerea și amenajarea zonelor verzi de pe raza municipiului Cluj-Napoca, către RADP

2018-07-26T12:25:28+03:00

Consultarea publica si transparenta decizionala, referitoare la  proiectul de HCL privind atribuirea contractului intretinerea si amenajarea zonelor verzi de pe raza municipiului Cluj-Napoca, catre RADP.

Proiectul de HCL privind atribuirea contractului întreținerea și amenajarea zonelor verzi de pe raza municipiului Cluj-Napoca, către RADP2018-07-26T12:25:28+03:00
Dezbatere publică
29 decembrie 2016- 13 ianuarie 2017

Modificarea Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea serviciului de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului Cluj-Napoca

2018-06-08T00:13:46+03:00

Consultarea publică și transparența decizională, referitoare la  proiectul de HCL privind  modificarea Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea serviciului de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului Cluj-Napoca, aprobată prin HCL nr. 529/2014.

Modificarea Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea serviciului de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului Cluj-Napoca2018-06-08T00:13:46+03:00
Dezbatere publică
Joi, 24 noiembrie 2016, ora 17.00

Aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației

2018-07-16T18:36:54+03:00
Sala de Sticlă a Primăriei municipiului Cluj-Napoca

Dezbaterea publică privind modificarea și completarea  Anexei la Hotararea Consiliului Local nr.  26/2010, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011 și Hotărârea nr. 79/2013, privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației.

Aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației2018-07-16T18:36:54+03:00
Dezbatere publică
18 noiembrie – 6 decembrie 2016

Atribuirea contractelor către RADP privind întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca

2018-07-16T18:38:26+03:00

Consultarea publică și transparența decizională cu privire la prevederile proiectului de HCL privind atribuirea contractelor către RADP privind intreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Atribuirea contractelor către RADP privind întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca2018-07-16T18:38:26+03:00
Dezbatere publică
14 - 28 noiembrie 2016

Aprobarea Schemei locale de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în următorii patru ani fiscali(2017-2020), de cota de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile situate în parcurile industriale

2018-06-08T00:29:38+03:00

Consultarea publică și transparența decizională a prevederilor proiectului de HCL privind aprobarea Schemei locale de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în următorii patru ani fiscali (2017-2020), de cota de impozitare redusă (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile situate în parcurile industriale de pe raza municipiului.

Aprobarea Schemei locale de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în următorii patru ani fiscali(2017-2020), de cota de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile situate în parcurile industriale2018-06-08T00:29:38+03:00
Dezbatere publică
 3 - 17 noiembrie  2016

Completarea regulamentului Local de Urbanism aferent documentației ,,Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”

2018-07-16T18:39:09+03:00

Consultarea publică și transparența decizională cu privire la prevederile proiectului de HCL privind completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației ,,Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015.

Completarea regulamentului Local de Urbanism aferent documentației ,,Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”2018-07-16T18:39:09+03:00
Dezbatere publică
1 - 14 noiembrie  2016

Proiectul de HCL privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 366/2012 (aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorități la locuințe, în regim de închiriere, construite prin Agenţia Natională pentru Locuințe)

2018-06-08T00:42:06+03:00

Consultarea publică și transparența decizională cu privire la prevederile proiectului de HCL privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 366/2012 (aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorități la locuințe, în regim de închirirere, construite prin Agenţia Națională pentru Locuințe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți), modificată prin Hotărârea nr. 427/2013.

Proiectul de HCL privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 366/2012 (aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorități la locuințe, în regim de închiriere, construite prin Agenţia Natională pentru Locuințe)2018-06-08T00:42:06+03:00
Dezbatere publică
1 - 14 noiembrie  2016

Aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației

2018-06-08T00:57:39+03:00

Consultarea publică și transparența decizională cu privire la prevederile proiectului de HCL privind modificarea și completarea  Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.  26/2010, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011 și Hotărârea nr. 79/2013, privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației.

Aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației2018-06-08T00:57:39+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK