Consultare publică

Dezbatere publică
1 - 14 noiembrie  2016

Aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației

2018-06-08T00:57:39+03:00

Consultarea publică și transparența decizională cu privire la prevederile proiectului de HCL privind modificarea și completarea  Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.  26/2010, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011 și Hotărârea nr. 79/2013, privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației.

Aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației2018-06-08T00:57:39+03:00
Dezbatere publică
26 octombrie – 11 noiembrie 2016

Proiect de hotărâre referitor la stabilirea nivelului pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

2018-06-08T01:02:59+03:00

Consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, cu privire la un proiect de hotărâre referitor la stabilirea nivelului pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017.

Proiect de hotărâre referitor la stabilirea nivelului pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20172018-06-08T01:02:59+03:00
Dezbatere publică
13 septembrie – 26 septembrie 2016

 Regulamentul privind închirierea bunurilor aflate în domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca

2018-06-08T01:07:00+03:00

Consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, cu privire la un proiect de hotărâre referitor la Regulamentul privind închirierea bunurilor aflate în domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca.

 Regulamentul privind închirierea bunurilor aflate în domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca2018-06-08T01:07:00+03:00
Dezbatere publică
13 septembrie – 26 septembrie 2016

Regulamentul privind concesionarea bunurilor aflate în domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca

2018-06-08T01:10:57+03:00

Consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, cu privire la un proiect de hotărâre referitor la Regulamentul privind concesionarea bunurilor aflate în domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca.

Regulamentul privind concesionarea bunurilor aflate în domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca2018-06-08T01:10:57+03:00
Dezbatere publică
29 august – 12 septembrie 2016

Aprobarea actualizării Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în ,,Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca

2018-06-08T01:15:33+03:00

Consultarea publică și transparența decizională, cu privire la un proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în ,,Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”.

Aprobarea actualizării Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în ,,Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca2018-06-08T01:15:33+03:00
Dezbatere publică
29 iunie – 12 iulie 2016

”Strategia pentru identitatea istorică a orașului” din cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020

2018-06-08T01:27:02+03:00

Consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, cu privire la un proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 315/2015, respectiv a capitolului ”Strategia pentru Identitatea Istorică a Orașului” din cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020, în sensul includerii unor obiective în vederea revitalizării acestora.

”Strategia pentru identitatea istorică a orașului” din cadrul Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-20202018-06-08T01:27:02+03:00
Dezbatere publică
24 iunie – 8 iulie 2016

Propunerea de modificare și completare a regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, a cererii de finanțare și a contractului de finanțare

2018-07-26T12:43:53+03:00

Consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, privind propunerea de modificare și completare a Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, a Cererii de finanțare (tip) și a Contractului de finanțare (tip), aprobat prin HCL nr. 605/2013.

Propunerea de modificare și completare a regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, a cererii de finanțare și a contractului de finanțare2018-07-26T12:43:53+03:00
Dezbatere publică
22 iunie – 6 iulie 2016

Metodologia de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice

2018-06-08T01:50:17+03:00

Consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, privind Metodologia de acordare a serviciilor de ingrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice.

Metodologia de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice2018-06-08T01:50:17+03:00
Dezbatere publică
16 -25 mai 2016

Regulamentului de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Cluj-Napoca

2018-06-29T11:57:07+03:00

Consultarea publică și transparența decizională cu privire la un proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Regulamentului de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Cluj-Napoca2018-06-29T11:57:07+03:00
Dezbatere publică
15 – 29 aprilie 2016

Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neingrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca

2018-06-08T02:02:36+03:00

Consultarea publică și transparența decizională cu privire la prevederile proiectului de HCL privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite, situate în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul  Fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia.

Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neingrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca2018-06-08T02:02:36+03:00
Dezbatere publică
8 aprilie – 19 aprilie 2016

Aprobarea regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca

2018-07-26T12:44:42+03:00

Aprobarea completării Anexei la Hotărarea Consiliului Local nr.  25/2010, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 316/2015, privind aprobarea regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

Aprobarea regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca2018-07-26T12:44:42+03:00
Dezbatere publică
24 martie – 4 aprilie 2016

Aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Cluj-Napoca

2018-06-08T02:11:58+03:00

Consultarea publică și transparență decizională cu privire la prevederile proiectului de HCL privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Cluj-Napoca.

Aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Cluj-Napoca2018-06-08T02:11:58+03:00
Dezbatere publică
24 martie – 4 aprilie 2016

Aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Cluj-Napoca

2018-06-08T02:15:01+03:00

Consultarea publică și transparență decizională cu privire la prevederile proiectului de HCL privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Cluj-Napoca.

Aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Cluj-Napoca2018-06-08T02:15:01+03:00
Dezbatere publică
29 ianuarie - 8 februarie 2016

Aprobarea actualizării Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în “Ansamblul Urban – Centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”

2018-06-08T02:17:33+03:00

Consultarea publică și transparență decizională cu privire la prevederile proiectului de HCL privind aprobarea actualizării Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în “Ansamblul Urban – Centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”

Aprobarea actualizării Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în “Ansamblul Urban – Centrul istoric al orașului Cluj-Napoca”2018-06-08T02:17:33+03:00
Dezbatere publică
7 ianuarie – 22 ianuarie 2016, ora 16.30

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca.

2018-07-26T12:51:06+03:00

Consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca.

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca.2018-07-26T12:51:06+03:00
Dezbatere publică
24 noiembrie - 9 decembrie 2015

Modificarea parțială a Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014 privind aprobarea documentației „Actualizare Plan urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”

2018-06-08T02:34:46+03:00

Consultarea publică și  transparența decizională a prevederilor proiectului privind modificarea parțială a Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014 privind aprobarea documentației „Actualizare Plan urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, urmare admiterii unor plângeri prealabile și a observațiilor făcute de Direcția Generală de Urbanism .

Modificarea parțială a Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014 privind aprobarea documentației „Actualizare Plan urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”2018-06-08T02:34:46+03:00
Dezbatere publică
 17 - 27 noiembrie  2015

Modificarea și completarea Anexelor 1, 2 și 3 la Hotărârea nr. 150/2013, criteriile de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea acestora în regim de închiriere începând cu anul 2014 etc.

2018-06-08T02:38:12+03:00

Consultarea publică și transparență decizională a prevederilor proiectului de HCL privind modificarea și completarea Anexelor 1, 2 și 3 la Hotărârea nr. 150/2013.

Modificarea și completarea Anexelor 1, 2 și 3 la Hotărârea nr. 150/2013, criteriile de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale și repartizarea acestora în regim de închiriere începând cu anul 2014 etc.2018-06-08T02:38:12+03:00
Dezbatere publică
16 - 27 noiembrie 2015

Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în anul 2016, de cotă de impozitare redusă (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile situate în parcurile industriale de pe raza municipiului și care nu se încadrează în prevederile Ordinului nr. 1451 din 07.08.2014

2018-06-08T02:41:48+03:00

Consultarea publică și transparență decizională a prevederilor proiectului de HCL privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în anul 2016, de cotă de impozitare redusă (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile situate în parcurile industriale de pe raza municipiului și care nu se încadrează în prevederile Ordinului nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale.

Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în anul 2016, de cotă de impozitare redusă (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile situate în parcurile industriale de pe raza municipiului și care nu se încadrează în prevederile Ordinului nr. 1451 din 07.08.20142018-06-08T02:41:48+03:00
Dezbatere publică
16 - 27 noiembrie 2015

Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anul fiscal 2016, de cotă de impozitare redusă  la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „in clasă energetică A”

2018-06-08T02:45:49+03:00

Consultarea publică și transparență decizională a prevederilor proiectului de HCL  privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anul fiscal 2016, de cotă de impozitare redusă  la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „in clasa energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Star) că și „clădire verde”.

Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anul fiscal 2016, de cotă de impozitare redusă  la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „in clasă energetică A”2018-06-08T02:45:49+03:00
Dezbatere publică
02 - 12 noiembrie 2015

Anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 , inclusiv, stinse până la această dată

2018-06-08T02:49:21+03:00

Consultarea publică și transparența decizională a prevederilor proiectului de HCL privind anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 , inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanțe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe rază administrativ-teritorială a Municipiului Cluj-Napoca.

Anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 , inclusiv, stinse până la această dată2018-06-08T02:49:21+03:00
Dezbatere publică
28 octombrie – 9 noiembrie 2015

Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005

2018-06-08T02:52:57+03:00

Consultarea publică și transparența decizională cu privire la prevederile Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005.

Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/20052018-06-08T02:52:57+03:00
Dezbatere publică
 5 octombrie – 5 noiembrie 2015

Proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale începând cu anul 2016

2018-07-16T18:22:16+03:00

Consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, pe marginea  Proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale începând cu anul 2016.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale începând cu anul 20162018-07-16T18:22:16+03:00
Dezbatere publică
11 - 21 septembrie 2015

Regulamentul privind deținerea câinilor și accesului persoanelor însoțite de câini în municipiul Cluj-Napoca și a Regulamentului de funcționare a parcurilor publice pentru câini

2018-06-08T02:58:36+03:00

Consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională, pentru Regulamentul privind deținerea câinilor și accesului persoanelor însoțite de câini în municipiul Cluj-Napoca și a Regulamentului de funcționare a parcurilor publice pentru câini.

Regulamentul privind deținerea câinilor și accesului persoanelor însoțite de câini în municipiul Cluj-Napoca și a Regulamentului de funcționare a parcurilor publice pentru câini2018-06-08T02:58:36+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK