Consultare publică

Dezbatere publică
21 septembrie - 5 octombrie 2018

Aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiari în anii fiscali 2019-2020 de cotă de impozitare redusă la impozitul pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi Green Star) ca şi „clădire verde”.

2018-09-21T12:55:59+03:00
Aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiari în anii fiscali 2019-2020 de cotă de impozitare redusă la impozitul pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi Green Star) ca şi „clădire verde”.2018-09-21T12:55:59+03:00
Dezbatere publică
10 august 2018 -28 august 2018

Aprobarea studiului de oportunitate, a modalitatii de atribuire a contractului de delegare, precum si a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

2018-08-31T18:46:20+03:00

Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalitatii de atribuire a contractului de delegare, precum si a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ASOCIATIA METROPOLITANA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ, respectiv pe raza municipiului Cluj-Napoca

Aprobarea studiului de oportunitate, a modalitatii de atribuire a contractului de delegare, precum si a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local2018-08-31T18:46:20+03:00
Dezbatere publică
25 iulie – 10 august 2018

Aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închirirere, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi)

2018-08-17T16:49:40+03:00

Hotărâre privind modificarea HCL366/2012 (aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închirirere, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi), modificată prin Hotărârile nr. 427/2013 și 729/2016

Aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închirirere, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi)2018-08-17T16:49:40+03:00
Dezbatere publică
10 – 23 iulie 2018

Aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general

2018-08-17T16:41:41+03:00

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005

Aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general2018-08-17T16:41:41+03:00
Dezbatere publică
29 iunie 2018 – 12 iulie 2018

Aprobarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departizare și transfer al copiilor în creșele administrate de Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.

2018-08-17T16:26:09+03:00

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departizare și transfer al copiilor în creșele administrate de Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.

Aprobarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departizare și transfer al copiilor în creșele administrate de Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.2018-08-17T16:26:09+03:00
Dezbatere publică
22 mai - 4 iunie 2018

Atribuirea contractelor de desfiintare pe cale administrativa a constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv transportul si depozitarea materialelor, respectiv desfiintarea constructiilor executate fara autorizatii de construire, inclusiv transportul si depozitarea materialelor de catre RADP Cluj-Napoca

2018-08-17T16:24:33+03:00

Hotărâre pentru atribuirea contractelor de desfiintare pe cale administrativa a constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv transportul si depozitarea materialelor, respectiv desfiintarea constructiilor executate fara autorizatii de construire, inclusiv transportul si depozitarea materialelor de catre RADP Cluj-Napoca

Atribuirea contractelor de desfiintare pe cale administrativa a constructiilor provizorii amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv transportul si depozitarea materialelor, respectiv desfiintarea constructiilor executate fara autorizatii de construire, inclusiv transportul si depozitarea materialelor de catre RADP Cluj-Napoca2018-08-17T16:24:33+03:00
Dezbatere publică
17 – 29 mai 2018

Aprobarea modificării și completării Regulamentului local de urbanism aprobat prin Hotârârea nr. 493/2014

2018-08-17T16:37:55+03:00

Hotârâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului local de urbanism aprobat prin Hotârârea nr. 493/2014 astfel cum a fost modificată și completată prin Hotârârea nr.188/2015 și Hotărârea nr. 737/2017 privind aprobarea documentației „Actualizare plan urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca”

Aprobarea modificării și completării Regulamentului local de urbanism aprobat prin Hotârârea nr. 493/20142018-08-17T16:37:55+03:00
Dezbatere publică
20 aprilie - 7 mai 2018

Aprobarea modificării și completării Regulamentului local de urbanism și aprobarea documentației „Actualizare plan urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca”

2018-08-17T14:59:58+03:00

Hotârâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului local de urbanism aprobat prin Hotârârea nr. 493/2014 astfel cum a fost modificată și completată prin Hotârârea nr.188/2015 și Hotărârea nr. 737/2017 privind aprobarea documentației „Actualizare plan urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca”

Aprobarea modificării și completării Regulamentului local de urbanism și aprobarea documentației „Actualizare plan urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca”2018-08-17T14:59:58+03:00
Dezbatere publică
27 aprilie - 11 mai 2018

Aprobarea acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca

2018-08-17T14:59:53+03:00

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 70/2018 (aprobarea acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Aprobarea acordării ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială, rezidente pe raza municipiului Cluj-Napoca2018-08-17T14:59:53+03:00
Dezbatere publică
8 - 22 februarie 2018

Criteriile de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca

2018-06-05T13:39:16+03:00

Hotărâri de Consiliu Local privind modificarea și completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca.

Criteriile de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca2018-06-05T13:39:16+03:00
Dezbatere publică
 12 ianuarie – 26 ianuarie 2018

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca

2018-07-26T12:28:31+03:00

Consultare publică privind Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca.

Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca2018-07-26T12:28:31+03:00
Dezbatere publică
5 - 19 ianuarie 2018

Programul Multianual pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra clădirilor situate în ,,Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”

2018-07-26T12:29:03+03:00

Consultare publică privind aprobarea actualizării Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra clădirilor situate in ,,Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orasului Cluj-Napoca”.

Programul Multianual pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra clădirilor situate în ,,Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”2018-07-26T12:29:03+03:00
Dezbatere publică
7-21 decembrie 2017

Salubrizare stradală și deszăpezire (Sector I) în Municipiul Cluj-Napoca

2018-07-26T12:30:03+03:00

Hotarari de Consiliu Local privind atribuirea contractului ,,Salubrizare stradala si deszapezire(Sector I) in Municipiul Cluj-Napoca” catre Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca, in temeiul prevazut de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Salubrizare stradală și deszăpezire (Sector I) în Municipiul Cluj-Napoca2018-07-26T12:30:03+03:00
Dezbatere publică
1 -14 noiembrie 2017

Stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca

2018-07-26T12:31:14+03:00

Hotărâri de Consiliu Local privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca.

Stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul Cluj-Napoca2018-07-26T12:31:14+03:00
Dezbatere publică
29 septembrie - 13 octombrie 2017

Sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România

2018-07-26T12:32:03+03:00

Hotărâri de Consiliu Local referitoare la actualizarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, aprobat prin HCL 606/2013.

Sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România2018-07-26T12:32:03+03:00
Dezbatere publică
29 august – 11 septembrie 2017

Instituirea de sensuri unice de circulație în cartierul Gheorgheni pe străzile cuprinse în perimetrul străzilor C-tin Brâncuși-Bd. Nicolae Titulescu-Liviu Rebreanu-Albac și luarea în evidența de locuri de parcare pe partea carosabilă

2018-07-26T12:32:21+03:00

Consultare publică privind instituirea de sensuri unice de circulație în cartierul Gheorgheni pe străzile cuprinse în perimetrul străzilor C-tin Brancuși- Bd. Nicolae Titulescu- Liviu Rebreanu- Albac și luarea țn evidența de locuri de parcare pe partea carosabilă.

Instituirea de sensuri unice de circulație în cartierul Gheorgheni pe străzile cuprinse în perimetrul străzilor C-tin Brâncuși-Bd. Nicolae Titulescu-Liviu Rebreanu-Albac și luarea în evidența de locuri de parcare pe partea carosabilă2018-07-26T12:32:21+03:00
Dezbatere publică
24 august – 6 septembrie 2017

Acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca

2018-07-26T12:32:42+03:00

Hotărâri de Consiliu Local privind acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca.

Acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca2018-07-26T12:32:42+03:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK