Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2020
22 iulie 2020

Hotărârea 520/2020

2020-10-22T14:23:35+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială, cu două unități locative, P+E+M, str. Mateiu Caragiale nr. 13; beneficiar: Matyas Dan-Florin.

Hotărârea 520/20202020-10-22T14:23:35+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 519/2020

2020-07-31T13:50:29+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă, cu două unități locative, str. Mureșului nr. 19; beneficiar: Meseșan Călin.

Hotărârea 519/20202020-07-31T13:50:29+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 518/2020

2020-07-29T11:03:02+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E+R, amenajări exterioare, str. Crișului nr. 10A; beneficiari: Ostaș Denisa-Zoe și Ostaș Daniel.

Hotărârea 518/20202020-07-29T11:03:02+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 517/2020

2020-07-29T11:10:05+02:00

Declararea ca bun de interes public local și darea în administrare, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126.

Hotărârea 517/20202020-07-29T11:10:05+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 516/2020

2020-07-29T11:04:52+02:00

Darea în administrare în favoarea C.N.A.I.R S.A., prin D.R.D.P. Cluj, a imobilului-teren în suprafață de 16556 mp., tronson de drum din D.N. 1F, km. 4+900-km. 6+050, parte din imobilul identificat cu nr. cad. 288283, înscris în C.F. nr. 288283 Cluj-Napoca, Calea Baciului.

Hotărârea 516/20202020-07-29T11:04:52+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 515/2020

2020-07-29T11:10:57+02:00

Includerea în Contractul de închiriere nr. 1759/6.10.1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58, a doamnei dr. Panc Mihaela, în locul doamnei dr. Bechet Sorina – Cabinet medical de medicină de familie.

Hotărârea 515/20202020-07-29T11:10:57+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 514/2020

2020-07-29T11:11:36+02:00

Însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Parc Ion Luca Caragiale.

Hotărârea 514/20202020-07-29T11:11:36+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 513/2020

2020-07-29T11:12:16+02:00

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Scorțarilor, Bl. C2-C8.

Hotărârea 513/20202020-07-29T11:12:16+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 512/2020

2020-07-29T11:13:16+02:00

Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Moților și Calea Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 512/20202020-07-29T11:13:16+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 511/2020

2020-07-29T11:28:02+02:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 2, 3 și 4), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 511/20202020-07-29T11:28:02+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 510/2020

2020-07-29T12:32:54+02:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Valea Seacă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 510/20202020-07-29T12:32:54+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 509/2020

2020-07-29T12:48:14+02:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Haller Karoly, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 509/20202020-07-29T12:48:14+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 508/2020

2020-07-29T12:49:09+02:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Profesor Nicolae Mărgineanu (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 508/20202020-07-29T12:49:09+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 507/2020

2020-07-29T12:49:55+02:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncuși, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 507/20202020-07-29T12:49:55+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 506/2020

2020-07-29T12:50:54+02:00

Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpul Pâinii (tronsonul 1 și 2) și strada Fabricii (tronsonul 2 și 3), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 506/20202020-07-29T12:50:54+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 505/2020

2020-07-29T12:51:36+02:00

Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Hotărârea 505/20202020-07-29T12:51:36+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 504/2020

2020-07-29T12:52:15+02:00

Aprobarea cuantumului unei burse aferente anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

Hotărârea 504/20202020-07-29T12:52:15+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 503/2020

2020-07-29T12:53:00+02:00

Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Cluj Innovation Park S.A.

Hotărârea 503/20202020-07-29T12:53:00+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 502/2020

2020-07-29T12:53:33+02:00

Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2020.

Hotărârea 502/20202020-07-29T12:53:33+02:00
2020
14 iulie 2020

Hotărârea 501/2020

2020-07-16T16:11:32+02:00

Darea în administrare, în favoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Theodor Capidan nr. 17

Hotărârea 501/20202020-07-16T16:11:32+02:00
2020
2 iulie 2020

Hotărârea 500/2020

2020-07-08T14:42:48+02:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 iulie 2020, ora 10 (prima convocare) și în data de 29 iulie 2020, ora 10 (a doua convocare), și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 iulie 2020, ora 11 (prima convocare) și în data de 29 iulie 2020, ora 11 (a doua convocare).

Hotărârea 500/20202020-07-08T14:42:48+02:00
2020
2 iulie 2020

Hotărârea 499/2020

2020-07-08T14:44:35+02:00

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc I.L. Caragiale și strada Octavian Petrovici”.

Hotărârea 499/20202020-07-08T14:44:35+02:00
2020
2 iulie 2020

Hotărârea 498/2020

2020-07-08T14:45:28+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 57/1997 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Shell România S.R.L.), așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 72/1997, nr. 112/1997, nr. 424/1998, nr. 415/2003, nr. 416/2003 și nr. 16/2012.

Hotărârea 498/20202020-07-08T14:45:28+02:00
2020
2 iulie 2020

Hotărârea 497/2020

2020-07-08T14:46:33+02:00

Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 497/20202020-07-08T14:46:33+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK