Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2020
3 august 2020

Hotărârea 544/2020

2020-08-18T09:22:22+02:00

Aprobarea P.U.D. – construire birouri și hală (spațiu comercial), P, str. Traian Vuia nr. 113; beneficiari: Gozner Otto și Gozner Timea.

Hotărârea 544/20202020-08-18T09:22:22+02:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 543/2020

2020-08-10T15:34:06+02:00

Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58B, Bl. 6.

Hotărârea 543/20202020-08-10T15:34:06+02:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 542/2020

2020-08-10T15:39:39+02:00

Prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 22716/1.06.1999, încheiat cu doamna Vlas Filica, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, sc. I, et. 3, ap. 27.

Hotărârea 542/20202020-08-10T15:39:39+02:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 541/2020

2020-08-10T15:35:05+02:00

Prelungirea termenului de locațiune a Contractului de închiriere nr. 25398/4/18.05.1999, încheiat cu Universitatea Babeș-Bolyai, având ca obiect locuința de serviciu situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, ap. 141.

Hotărârea 541/20202020-08-10T15:35:05+02:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 540/2020

2020-08-10T15:35:35+02:00

Solicitarea de trecere a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Gării, în suprafață de 2.414 mp., parte din imobilul cu nr. cad. 272362, înscris în C.F. nr. 272362 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, aflată în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 540/20202020-08-10T15:35:35+02:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 539/2020

2020-08-10T15:36:05+02:00

Preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 271498, înscris în C.F. nr. 271498 Cluj-Napoca.

Hotărârea 539/20202020-08-10T15:36:05+02:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 538/2020

2020-08-10T15:45:32+02:00

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ionel Teodoreanu și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 538/20202020-08-10T15:45:32+02:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 537/2020

2020-08-10T15:53:43+02:00

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Johann Sebastian Bach și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 537/20202020-08-10T15:53:43+02:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 536/2020

2020-08-10T15:54:17+02:00

Înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în str. Alexandru Vaida Voevod nr. 55 și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului str. Lucia Sturdza Bulandra, precum și însușirea Documentațiilor tehnice.

Hotărârea 536/20202020-08-10T15:54:17+02:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 535/2020

2020-08-10T15:55:30+02:00

Încetarea dreptului de folosință gratuită a Direcției de Asistență Socială și Medicală asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 8-10.

Hotărârea 535/20202020-08-10T15:55:30+02:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 534/2020

2020-08-10T15:55:58+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tatra, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 534/20202020-08-10T15:55:58+02:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 533/2020

2020-08-10T15:56:56+02:00

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Hala Agroalimentară „Zorilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Luceafărului nr. 2.

Hotărârea 533/20202020-08-10T15:56:56+02:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 532/2020

2020-08-10T15:57:33+02:00

Însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 335725, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 68-70.

Hotărârea 532/20202020-08-10T15:57:33+02:00
2020
Taxe și impozite
3 august 2020

Hotărârea 531/2020

2020-09-02T11:34:05+02:00

Acordarea facilității fiscale de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea procedurii de anulare a acestora.

Hotărârea 531/20202020-09-02T11:34:05+02:00
2020
3 august 2020

Hotărârea 530/2020

2020-08-11T00:00:03+02:00

Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020.

Hotărârea 530/20202020-08-11T00:00:03+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 529/2020

2020-07-29T10:26:06+02:00

Aprobarea încheierii unui act adițional la acordul de asociere încheiat între U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca și unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Florești și Apahida, în vederea realizării în parteneriat a studiului de fezabilitate, a P.U.Z.-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiții „Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET 35, cod proiect RTR 098 RTR 099)”.

Hotărârea 529/20202020-07-29T10:26:06+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 528/2020

2020-07-29T10:27:00+02:00

Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 528/20202020-07-29T10:27:00+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 527/2020

2020-07-29T10:27:59+02:00

Alocarea sumei de 39.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, precum și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora.

Hotărârea 527/20202020-07-29T10:27:59+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 526/2020

2020-07-29T10:29:21+02:00

Alocarea sumei de 100.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2020, cu titlu de grant acordat unităților de învățământ preuniversitar, în scopul premierii elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională, sesiunea iunie 2020, și a profesorilor care s-au ocupat de pregătirea acestora.

Hotărârea 526/20202020-07-29T10:29:21+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 525/2020

2020-07-29T10:30:40+02:00

Aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru anul 2020.

Hotărârea 525/20202020-07-29T10:30:40+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 524/2020

2020-07-29T10:31:19+02:00

Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic, situat pe strada Porțelanului, în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”.

Hotărârea 524/20202020-07-29T10:31:19+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 523/2020

2020-07-31T13:50:51+02:00

Aprobarea P.U.D. – Extindere hală depozitare, parter, b-dul Muncii nr. 18; beneficiară: MAKABI S.R.L.

Hotărârea 523/20202020-07-31T13:50:51+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 522/2020

2020-07-31T13:51:05+02:00

Aprobarea P.U.D. – Reamenajare și etajare imobil în vederea realizării a două unități locative cu cabinet de medicină de specialitate, str. Heltai Gaspar nr. 43; beneficiar: El-Astal Mohamed.

Hotărârea 522/20202020-07-31T13:51:05+02:00
2020
22 iulie 2020

Hotărârea 521/2020

2020-07-31T13:50:39+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+M, str. Căpitan Grigore Ignat nr. 11; beneficiari: Tolan Nicolae și Tolan Doina.

Hotărârea 521/20202020-07-31T13:50:39+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK