Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 36/2022

2022-01-25T11:32:37+02:00

Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Hotărârea 36/20222022-01-25T11:32:37+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 35/2022

2022-01-25T11:33:37+02:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2022, a Hotărârii nr. 670/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 1)

Hotărârea 35/20222022-01-25T11:33:37+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 34/2022

2022-01-25T11:34:29+02:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2022, a Hotărârii nr. 907/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită)

Hotărârea 34/20222022-01-25T11:34:29+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 33/2022

2022-01-25T11:35:21+02:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2022, a Hotărârii nr. 675/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1 și 2 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 45, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită)

Hotărârea 33/20222022-01-25T11:35:21+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 32/2022

2022-01-25T11:36:04+02:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2022, a Hotărârii nr. 908/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3 și 4, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu nr. 5, proprietatea dlui Rus Avram și a dnei Rus Melania, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită)

Hotărârea 32/20222022-01-25T11:36:04+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 31/2022

2022-01-25T11:36:59+02:00

Stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, precum și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Hotărârea 31/20222022-01-25T11:36:59+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 30/2022

2022-01-25T11:41:02+02:00

Modificarea și completarea Hotărârii nr. 653/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 720/2021 (aprobarea prețurilor și tarifelor locale pentru energia termică livrată populației de către societatea Termoficare Napoca S.A. și a prețului local al energiei termice facturată populației)

Hotărârea 30/20222022-01-25T11:41:02+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 29/2022

2022-01-25T11:42:25+02:00

Aprobarea P.U.Z. – Corectare limită U.T.R. între U.T.R. ULiu și Liu, str. Voievodul Gelu nr. 1; beneficiari: Balea Simina-Iulia și Balea Adrian

Hotărârea 29/20222022-01-25T11:42:25+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 28/2022

2022-01-25T11:43:33+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe unifamiliale, str. Becaș nr. 16; beneficiar: Băete Corneliu-Florin

Hotărârea 28/20222022-01-25T11:43:33+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 27/2022

2022-01-25T11:44:26+02:00

Aprobarea P.U.D. – Extindere corp C2, în vederea realizării unui imobil cu funcțiuni de sănătate și asistență socială, S+P+3E, str. Zambilei nr. 5-7; beneficiară: Eparhia Reformată din Ardeal

Hotărârea 27/20222022-01-25T11:44:26+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 26/2022

2022-01-25T12:18:42+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+2E+R, str. Moldovei nr. 2 (fostă str. Zefirului); beneficiar: But Gheorghe-Tiberiu

Hotărârea 26/20222022-01-25T12:18:42+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 25/2022

2022-01-25T12:19:42+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, D+P, str. Fânațelor nr. 13D-17A; beneficiari: Kiss Alpar-Laszlo și Kiss Mariana-Ileana

Hotărârea 25/20222022-01-25T12:19:42+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 24/2022

2022-01-25T12:21:08+02:00

Modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1218/2021, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 883/2021 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 3963/117/2020

Hotărârea 24/20222022-01-25T12:21:08+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 23/2022

2022-01-25T12:22:08+02:00

Completarea Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”

Hotărârea 23/20222022-01-25T12:22:08+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 22/2022

2022-01-25T12:25:19+02:00

Hotărâre aprobarea schimbării destinației imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Zorilor nr. 36, ap. 1 și ap. 2, precum și excluderii acestora din baza materială de învățământ

Hotărârea 22/20222022-01-25T12:25:19+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 21/2022

2022-01-25T12:26:04+02:00

Punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 de mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea punerii în executare a unei hotărâri judecătorești

Hotărârea 21/20222022-01-25T12:26:04+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 20/2022

2022-01-25T12:26:48+02:00

Însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Maramureșului nr. 189

Hotărârea 20/20222022-01-25T12:26:48+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 19/2022

2022-01-25T12:28:09+02:00

Însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Patriciu Barbu (tronson 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Hotărârea 19/20222022-01-25T12:28:09+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 18/2022

2022-01-25T12:40:11+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Răvașului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Hotărârea 18/20222022-01-25T12:40:11+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 17/2022

2022-01-25T12:44:12+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Ciobanului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Hotărârea 17/20222022-01-25T12:44:12+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 16/2022

2022-01-25T12:42:50+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Agricultorilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Hotărârea 16/20222022-01-25T12:42:50+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 15/2022

2022-01-25T12:46:28+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Rucăr, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Hotărârea 15/20222022-01-25T12:46:28+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 14/2022

2022-01-25T12:47:11+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Micuș, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Hotărârea 14/20222022-01-25T12:47:11+02:00
2021
18 ianuarie 2022

Hotărârea 13/2022

2022-01-25T12:48:16+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Batozei, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Hotărârea 13/20222022-01-25T12:48:16+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK