Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 14/2021

2021-01-26T13:24:05+02:00

Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Muncitorilor Sud și Nord, porțiunea cuprinsă între str. Septimiu Albini și str. Arieșului.

Hotărârea 14/20212021-01-26T13:24:05+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 13/2021

2021-01-26T13:58:16+02:00

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Iugoslaviei, porțiunea cuprinsă între str. Vasile Lupu și str. Tache Ionescu.

Hotărârea 13/20212021-01-26T13:58:16+02:00
20 ianuarie 2021

Hotărârea 12/2021

2021-01-26T14:18:31+02:00

Însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în Calea Dorobanților nr. 72, Școala Primară Gheorghe Șincai, din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 12/20212021-01-26T14:18:31+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 11/2021

2021-01-26T13:55:52+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Burebista, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 11/20212021-01-26T13:55:52+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 10/2021

2021-01-26T13:56:46+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Anina, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 10/20212021-01-26T13:56:46+02:00
2021
25 ianuarie 2021

Hotărârea 9/2021

2021-01-26T13:57:38+02:00

Însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Plevnei și strada Beiușului (tronson 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 9/20212021-01-26T13:57:38+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 8/2021

2021-01-26T14:18:24+02:00

Stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 8/20212021-01-26T14:18:24+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 7/2021

2021-01-26T13:54:34+02:00

Prelungirea aplicării, pentru intervalul 1 ianuarie-31 martie 2021, a Procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, aprobată prin Hotărârea nr. 531/2020, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Hotărârea 7/20212021-01-26T13:54:34+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 6/2021

2021-01-26T14:17:12+02:00

Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiari în anii fiscali 2021-2023 de cotă de impozitare redusă la impozitul pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Star) ca și „clădire verde”.

Hotărârea 6/20212021-01-26T14:17:12+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 5/2021

2021-01-26T14:18:18+02:00

Aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020.

Hotărârea 5/20212021-01-26T14:18:18+02:00
2021
4 ianuarie 2021

Hotărârea 4/2021

2021-02-02T11:54:27+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt (locuințe cu spații comerciale/servicii la parter) S+P+5E+R, str. Traian nr. 58-62; beneficiară: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L.

Hotărârea 4/20212021-02-02T11:54:27+02:00
2021
4 ianuarie 2021

Hotărârea 3/2021

2021-02-02T11:54:20+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, D+P+Er, str. Tudor Vianu nr. 3; beneficiari: Riza Gheorghe și Riza Emilia.

Hotărârea 3/20212021-02-02T11:54:20+02:00
2021
4 ianuarie 2021

Hotărârea 2/2021

2021-02-02T11:54:10+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E, b-dul Muncii nr. 213B-215B; beneficiari: Băldean Livia și Băldean Maftei.

Hotărârea 2/20212021-02-02T11:54:10+02:00
2021
4 ianuarie 2021

Hotărârea 1/2021

2021-01-08T09:05:16+02:00

Alocarea, de la bugetul local, a sumei de 120.000 lei către Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare (S.M.U.R.D.), constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane.

Hotărârea 1/20212021-01-08T09:05:16+02:00
2020
30 decembrie 2020

Hotărârea 951/2020

2021-01-08T00:03:43+02:00

Încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii privind serviciile de trransport public local, între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., având ca obiect delegarea serviciului de transport public local pe raza U.A.T. Gilău.

Hotărârea 951/20202021-01-08T00:03:43+02:00
2020
30 decembrie 2020

Hotărârea 950/2020

2021-01-08T00:03:25+02:00

Majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 29, proprietatea lui Schackert Marina Ioana, Ambrus Valentin Ioan, Ambrus Emanuel-Sorin, Ambrus Valer-Flaviu, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Hotărârea 950/20202021-01-08T00:03:25+02:00
2020
30 decembrie 2020

Hotărârea 949/2020

2021-01-08T00:03:07+02:00

Majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, XV, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Dacia nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Hotărârea 949/20202021-01-08T00:03:07+02:00
2020
30 decembrie 2020

Hotărârea 948/2020

2021-01-08T00:02:48+02:00

Stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2021.

Hotărârea 948/20202021-01-08T00:02:48+02:00
2020
30 decembrie 2020

Hotărârea 947/2020

2021-01-08T00:02:30+02:00

Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 973/2018, Hotărârea nr. 1017/2018 și Hotărârea nr. 280/2020.

Hotărârea 947/20202021-01-08T00:02:30+02:00
2020
30 decembrie 2020

Hotărârea 946/2020

2021-01-08T00:02:12+02:00

Aprobare a Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a terenurilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale pct. 168 din Normele metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016, precum și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia.

Hotărârea 946/20202021-01-08T00:02:12+02:00
2020
30 decembrie 2020

Hotărârea 945/2020

2021-01-08T00:01:54+02:00

Constituirea Comisiei mixte de soluționare a contestațiilor, depuse în baza Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fondurile publice a structurilor sportive.

Hotărârea 945/20202021-01-08T00:01:54+02:00
2020
30 decembrie 2020

Hotărârea 944/2020

2021-01-08T00:01:36+02:00

Constituirea Comisiei mixte de soluționare a contestațiilor, depuse în baza Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005.

Hotărârea 944/20202021-01-08T00:01:36+02:00
2020
30 decembrie 2020

Hotărârea 943/2020

2021-01-08T00:01:19+02:00

Darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza I”, „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza II” și „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza III”.

Hotărârea 943/20202021-01-08T00:01:19+02:00
2020
30 decembrie 2020

Hotărârea 942/2020

2021-01-08T00:01:03+02:00

Aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada George Coșbuc din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 942/20202021-01-08T00:01:03+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK