Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 648/2021

2021-10-13T10:41:42+02:00

Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, serviciu aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 648/20212021-10-13T10:41:42+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 647/2021

2021-10-13T10:41:03+02:00

Modificarea și completarea art. V din Hotărârea nr. 640/2020 (modificarea Anexei H.C.L. nr. 633/2019, cu modificările ulterioare, a Anexei H.C.L. nr. 393/2019, cu modificările ulterioare și a Anexei 2 la H.C.L. nr. 642/2016, cu modificările și completările ulterioare și încetarea parțială a prevederilor H.C.L. nr. 309/2015, cu modificările și completările ulterioare).

Hotărârea 647/20212021-10-13T10:41:03+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 646/2021

2021-10-13T10:40:18+02:00

Aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociața Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2021.

Hotărârea 646/20212021-10-13T10:40:18+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 645/2021

2021-10-13T10:39:02+02:00

Aprobarea demarării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Hotărârea 645/20212021-10-13T10:39:02+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 644/2021

2021-10-13T10:37:54+02:00

Completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 987/2019, nr. 159/2020, nr. 552/2020 și nr. 560/2021, privind aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri” de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 644/20212021-10-13T10:37:54+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 643/2021

2021-10-13T10:36:59+02:00

Darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Achiziționare a 74 bucăți sisteme de validare pe mijloacele de transport”.

Hotărârea 643/20212021-10-13T10:36:59+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 642/2021

2021-10-13T10:33:31+02:00

Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 1A, județul Cluj și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și reconversie clădire existentă în creșă și grădiniță, strada Parcul Feroviarilor nr. 1A”.

Hotărârea 642/20212021-10-13T10:33:31+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 641/2021

2021-10-13T10:32:15+02:00

Aprobarea actualizării Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reconversie clădire existentă în creșă și grădiniță, strada Parcul Feroviarilor nr. 1A”, din municipiul Cluj-Napoca, aprobate prin Hotărârea nr. 563/2021.

Hotărârea 641/20212021-10-13T10:32:15+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 640/2021

2021-10-13T10:30:33+02:00

Aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Parcului 14 Iulie – Grigorescu – din municipiul Cluj-Napoca”.

Hotărârea 640/20212021-10-13T10:30:33+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 639/2021

2021-10-13T10:28:42+02:00

Aprobarea actualizării prețurilor unitare, cuprinse în Anexa 3 la Hotărârea nr. 654/2018, practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, pentru activitatea de „desființare pe cale administrativă a construcțiilor provizorii și a celor executate fără autorizație de construire amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv transportul și depozitarea materialelor”.

Hotărârea 639/20212021-10-13T10:28:42+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 638/2021

2021-10-13T10:27:19+02:00

Atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca (Strada Teohar Mihadaș).

Hotărârea 638/20212021-10-13T10:27:19+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 637/2021

2021-10-13T10:26:15+02:00

Acordarea sporului pentru condiții de muncă personalului contractual care face parte din familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație”, din cadrul Centrului Bugetar de Administrare Creșe, din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 637/20212021-10-13T10:26:15+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 636/2021

2021-10-26T14:21:22+02:00

Aprobarea P.U.D. – Extindere și mansardare locuință unifamilială, Sp+P+M, str. Morii nr. 18; beneficiară: Galiș Maria.

Hotărârea 636/20212021-10-26T14:21:22+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 635/2021

2021-10-26T14:20:44+02:00

Aprobarea P.U.D. – Extindere locuință în vederea realizării celei de-a doua unități locative, cu regim de înălțime P+E+R, str. Arieșului nr. 80; beneficiari: Lazăr Claudiu-Călin și Lazăr Volinaș-Marius.

Hotărârea 635/20212021-10-26T14:20:44+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 634/2021

2021-10-26T14:20:38+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă, P+E, str. Voievodul Gelu nr. 17; beneficiari: Pop Aurel și Pop Ileana.

Hotărârea 634/20212021-10-26T14:20:38+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 633/2021

2021-10-26T14:20:29+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă cu două unități locative, P+E, str. Erkel Ferenc nr. 20; beneficiari: Mureșan Radu Valer și Mureșan Angela.

Hotărârea 633/20212021-10-26T14:20:29+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 632/2021

2021-10-26T14:20:21+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E+M, str. Pintea Viteazu nr. 10; beneficiar: Rad Raul Vasile.

Hotărârea 632/20212021-10-26T14:20:21+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 631/2021

2021-10-11T12:50:48+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe individuale în regim izolat, S+P+E și P+E, str. Arțarului nr. 43; beneficiari: Moldovan Liviu și Moldovan Alexandru.

Hotărârea 631/20212021-10-11T12:50:48+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 630/2021

2021-10-18T14:35:33+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 938/2020 (aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+2E+3R, Calea Turzii nr. 33).

Hotărârea 630/20212021-10-18T14:35:33+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 629/2021

2021-10-11T12:47:56+02:00

Modificarea și completarea Hotărârii nr. 803/2020 (aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, locuințe colective cu parter comercial, S1p+S2+P+2E+R, str. Teleorman nr. 23A); beneficiari: Sîntejudean Radu și Sîntejudean Cosmina-Roxana.

Hotărârea 629/20212021-10-11T12:47:56+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 628/2021

2021-10-11T12:38:11+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Jiului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 628/20212021-10-11T12:38:11+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 627/2021

2021-10-11T12:37:20+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Meteor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 627/20212021-10-11T12:37:20+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 626/2021

2021-10-11T12:36:00+02:00

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum (tronson de drum ce se desprinde din str. Valea Chintăului) și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 626/20212021-10-11T12:36:00+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 625/2021

2021-10-11T12:35:13+02:00

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Platanilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 625/20212021-10-11T12:35:13+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK