Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 660/2020

2020-09-21T14:39:00+03:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în str. Mogoșoaia nr. 6, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 660/20202020-09-21T14:39:00+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 659/2020

2020-09-21T14:41:30+03:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în str. Ion Creangă nr. 4-6, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 659/20202020-09-21T14:41:30+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 658/2020

2020-09-21T14:56:08+03:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în aleea Detunata nr. 2, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 658/20202020-09-21T14:56:08+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 657/2020

2020-09-21T14:57:07+03:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în str. Zorilor nr. 27, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 657/20202020-09-21T14:57:07+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 656/2020

2020-09-21T14:57:47+03:00

Completarea Hotărârii nr. 150/2013 (criteriile de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea acestora în regim de închiriere, începând cu anul 2014, formularele de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi), modificată și completată prin Hotărârile nr. 434/2015 și 622/2020.

Hotărârea 656/20202020-09-21T14:57:47+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 655/2020

2020-09-21T14:58:57+03:00

Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B, bl. 6.

Hotărârea 655/20202020-09-21T14:58:57+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 654/2020

2020-09-21T14:59:46+03:00

Propunerea de aprobare a solicitării de trecere a unor părți din imobilele 1027 și 3072 din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în vederea realizării obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local „Modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele, km 0+264 – 0+915,089”.

Hotărârea 654/20202020-09-21T14:59:46+03:00
2020
10 septembrie 2020

Hotărârea 653/2020

2020-09-22T14:33:02+03:00

Declararea ca bun de utilitate publică locală și darea în administrare, în favoarea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia nr. 9.

Hotărârea 653/20202020-09-22T14:33:02+03:00
20 august 2020

Hotărârea 652/2020

2020-08-28T13:58:56+03:00

Exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alba Iulia nr. 16.

Hotărârea 652/20202020-08-28T13:58:56+03:00
20 august 2020

Hotărârea 651/2020

2020-08-28T13:58:10+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 401/2016 (desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți, în Comisia pentru negocierea prețului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preemțiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor monument istoric).

Hotărârea 651/20202020-08-28T13:58:10+03:00
20 august 2020

Hotărârea 650/2020

2020-08-28T13:54:49+03:00

Deschiderea unui punct de lucru în incinta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj (C.M.I.D. Cluj) și completarea domeniului de activitate al Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca, aferent punctului de lucru.

Hotărârea 650/20202020-08-28T13:54:49+03:00
20 august 2020

Hotărârea 649/2020

2020-08-28T13:52:05+03:00

Aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2020.

Hotărârea 649/20202020-08-28T13:52:05+03:00
20 august 2020

Hotărârea 648/2020

2020-08-28T13:51:22+03:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca” – semaforizare 15 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 2532/3.07.2020.

Hotărârea 648/20202020-08-28T13:51:22+03:00
20 august 2020

Hotărârea 647/2020

2020-08-28T13:50:06+03:00

Darea în administrare, în favoarea Liceului cu Program Sportiv, a unei părți din imobilul cu nr. cadastral 313981-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II.

Hotărârea 647/20202020-08-28T13:50:06+03:00
20 august 2020

Hotărârea 646/2020

2020-08-28T13:49:22+03:00

Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea tramvaie – Etapa I – Faza I”, „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza II” și „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza III”.

Hotărârea 646/20202020-08-28T13:49:22+03:00
20 august 2020

Hotărârea 645/2020

2020-08-28T13:48:24+03:00

Preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 338711, înscris în C.F. nr. 338711 Cluj-Napoca.

Hotărârea 645/20202020-08-28T13:48:24+03:00
20 august 2020

Hotărârea 644/2020

2020-08-28T13:45:16+03:00

Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 644/20202020-08-28T13:45:16+03:00
20 august 2020

Hotărârea 643/2020

2020-08-28T13:42:26+03:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2021, a Hotărârii nr. 933/2019 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 21-23).

Hotărârea 643/20202020-08-28T13:42:26+03:00
20 august 2020

Hotărârea 642/2020

2020-08-28T13:40:47+03:00

Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Clusterul de educație C-EDU” și aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației.

Hotărârea 642/20202020-08-28T13:40:47+03:00
20 august 2020

Hotărârea 641/2020

2020-08-28T13:35:12+03:00

Aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local rutier, pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 641/20202020-08-28T13:35:12+03:00
20 august 2020

Hotărârea 640/2020

2020-08-28T13:33:56+03:00

Modificarea Anexei H.C.L. nr. 633/2019, cu modificările ulterioare, a Anexei H.C.L. nr. 393/2019, cu modificările ulterioare și a Anexei 2 la H.C.L. nr. 642/2016, cu modificările și completările ulterioare și încetarea parțială a prevederilor H.C.L. nr. 309/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea 640/20202020-08-28T13:33:56+03:00
20 august 2020

Hotărârea 639/2020

2020-08-28T13:33:10+03:00

Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2020.

Hotărârea 639/20202020-08-28T13:33:10+03:00
20 august 2020

Hotărârea 638/2020

2020-08-28T13:25:25+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 76/2010 (aprobarea taxelor care vizează concesiunile și serviciile funerare ce urmează a fi încasate în cadrul Serviciului Administrare cimitire domeniul public).

Hotărârea 638/20202020-08-28T13:25:25+03:00
20 august 2020

Hotărârea 637/2020

2020-08-28T13:24:28+03:00

Modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 61/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351/2013 și Hotărârea nr. 300/2014.

Hotărârea 637/20202020-08-28T13:24:28+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK