Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

Documentații de urbanism aprobate
18 iunie 2019

Hotărârea 529/2019

2019-06-27T11:04:55+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+R, str. Tăietura Turcului nr. 3; beneficiar: Șoavă Adrian

Hotărârea 529/20192019-06-27T11:04:55+03:00
Documentații de urbanism aprobate
18 iunie 2019

Hotărârea 528/2019

2019-06-27T11:03:51+03:00

Aprobarea P.U.D. – Extindere și mansardare locuință unifamilială, S+P+M – str. Grapei nr. 5; beneficiari: Inoan Maria, Inoan Ioan-Cristian și Inoan Mihăiță-Adrian

Hotărârea 528/20192019-06-27T11:03:51+03:00
Documentații de urbanism aprobate
18 iunie 2019

Hotărârea 527/2019

2019-06-27T11:03:49+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială cu două unități locative S+P+E, str. Povârnișului nr. 17C; beneficiari: Chinan Otilia Liana și Chinan Cristian Arcadie

Hotărârea 527/20192019-06-27T11:03:49+03:00
Documentații de urbanism aprobate
18 iunie 2019

Hotărârea 526/2019

2019-06-27T11:03:47+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+M și anexă (garaj), str. Vântului nr. 1; beneficiari: Rusu Radu Cristian și Rusu Mihaela

Hotărârea 526/20192019-06-27T11:03:47+03:00
Documentații de urbanism aprobate
18 iunie 2019

Hotărârea 525/2019

2019-06-27T11:01:47+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă S+P+E cu două unități locative, Aleea Bâlea nr. 9A-9B provizoriu; beneficiari: Căpușan Paul-Mihai și Căpușan Raul-Florin

Hotărârea 525/20192019-06-27T11:01:47+03:00
Documentații de urbanism aprobate
18 iunie 2019

Hotărârea 524/2019

2019-06-27T11:01:50+03:00

Aprobarea P.U.D. – Mansardare casă unifamilială, S+P+M – str. Crișan nr. 39; beneficiară: Tătar Eniko

Hotărârea 524/20192019-06-27T11:01:50+03:00
Documentații de urbanism aprobate
18 iunie 2019

Hotărârea 523/2019

2019-06-27T11:01:53+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială cu două unități locative S+P+E, str. Între Lacuri nr. 47; beneficiari: Sabău Paul și Sabău Bianca

Hotărârea 523/20192019-06-27T11:01:53+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 522/2019

2019-06-26T09:17:38+03:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 165/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1

Hotărârea 522/20192019-06-26T09:17:38+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 521/2019

2019-06-26T09:17:31+03:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 80/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1

Hotărârea 521/20192019-06-26T09:17:31+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 520/2019

2019-06-26T09:17:26+03:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 79/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1

Hotărârea 520/20192019-06-26T09:17:26+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 519/2019

2019-06-26T09:16:16+03:00

Închirierea prin licitație a corpului de clădire C2 Sală de sport din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Ion Creangă

Hotărârea 519/20192019-06-26T09:16:16+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 518/2019

2019-06-26T09:16:20+03:00

Aprobarea solicitării de trecere, în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, a suprafeței de teren de 883 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 284560 înscris în CF nr. 284560 Cluj-Napoca și a suprafeței de teren de 1127 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 325469, înscris în CF nr. 325469 Cluj-Napoca, din proprietatea publică a Statului Român în administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum

Hotărârea 518/20192019-06-26T09:16:20+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 517/2019

2019-06-26T09:16:23+03:00

Modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea 517/20192019-06-26T09:16:23+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 516/2019

2019-06-26T09:14:34+03:00

Includerea imobilului strada Ștefan Pascu tronsonul I, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Hotărârea 516/20192019-06-26T09:14:34+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 515/2019

2019-06-26T09:14:31+03:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Romul Ladea din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Hotărârea 515/20192019-06-26T09:14:31+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 514/2019

2019-06-26T09:14:28+03:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Vântului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Hotărârea 514/20192019-06-26T09:14:28+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 513/2019

2019-06-26T09:13:14+03:00

Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Vânătorului și strada Șerpuitoare din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Hotărârea 513/20192019-06-26T09:13:14+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 512/2019

2019-06-26T09:13:10+03:00

Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării, identificat prin nr. cad. 303899, înscris în CF nr. 303899 Cluj-Napoca

Hotărârea 512/20192019-06-26T09:13:10+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 511/2019

2019-06-26T09:13:07+03:00

Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri f.n., identificat prin nr. cad. 317299, înscris în CF nr. 317299 Cluj-Napoca

Hotărârea 511/20192019-06-26T09:13:07+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 510/2019

2019-06-26T09:12:04+03:00

Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019 și 460/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe)

Hotărârea 510/20192019-06-26T09:12:04+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 509/2019

2019-06-26T09:12:00+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca)

Hotărârea 509/20192019-06-26T09:12:00+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 508/2019

2019-06-26T09:11:52+03:00

Aprobarea declanșării procedurii de achiziție de pe piața liberă, a unor imobile de locuințe cu destinație de locuințe sociale

Hotărârea 508/20192019-06-26T09:11:52+03:00
24 mai 2019

Hotărârea 507/2019

2019-06-03T14:11:11+03:00

Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a 6 buc. autobuze nearticulate, noi, pentru elevi – bunuri aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 507/20192019-06-03T14:11:11+03:00
24 mai 2019

Hotărârea 506/2019

2019-06-03T14:11:05+03:00

Trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Moșoiu nr. 74, ap. 6 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației Naționale a Surzilor din România, Filiala Surzilor Cluj.

Hotărârea 506/20192019-06-03T14:11:05+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK