Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2020
28 februarie 2020

Hotărârea 102/2020

2020-03-06T12:40:21+03:00

Revocarea Hotărârii nr. 950/2019 și punerea în executare a Sentinței civile nr. 665/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2017/117/2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 1458/2019 a Curții de Apel Cluj.

Hotărârea 102/20202020-03-06T12:40:21+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 101/2020

2020-03-06T12:41:07+03:00

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Nirajului, Bl. A14.

Hotărârea 101/20202020-03-06T12:41:07+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 100/2020

2020-03-06T12:42:18+03:00

Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului – str. Nirajului.

Hotărârea 100/20202020-03-06T12:42:18+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 99/2020

2020-03-06T12:43:37+03:00

Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Nord.

Hotărârea 99/20202020-03-06T12:43:37+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 98/2020

2020-03-06T12:45:27+03:00

Aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiului Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2020.

Hotărârea 98/20202020-03-06T12:45:27+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 96/2020

2020-03-06T12:50:01+03:00

Alocarea sumei de 10.886.050 lei de la bugetul local Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., pentru perioada 1 martie – 31 decembrie 2020, în vederea acordării facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro

Hotărârea 96/20202020-03-06T12:50:01+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 95/2020

2020-03-06T12:47:22+03:00

Aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri speciale: StudCard, ISIC Student, Euro

Hotărârea 95/20202020-03-06T12:47:22+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 94/2020

2020-03-06T13:00:27+03:00

Alocarea sumei de 485.000 lei de la bugetul local pe anul 2020 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, pentru perioada 1 martie-31 decembrie 2020, cu excepția vacanței.

Hotărârea 94/20202020-03-06T13:00:27+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 93/2020

2020-03-06T13:04:37+03:00

Aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare – clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular acreditat/autorizat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 93/20202020-03-06T13:04:37+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 92/2020

2020-03-06T13:04:24+03:00

Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 670/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 1008/2018, în sensul modificării denumirii unor titluri tarifare.

Hotărârea 92/20202020-03-06T13:04:24+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 91/2020

2020-03-06T13:03:24+03:00

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Cluj Innovation Park S.A.

Hotărârea 91/20202020-03-06T13:03:24+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 90/2020

2020-03-06T13:02:31+03:00

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 19.03.2020, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 20.03.2020, ora 12 (a doua convocare).

Hotărârea 90/20202020-03-06T13:02:31+03:00
2020
17 februarie 2020

Hotărârea 89/2020

2020-03-04T15:41:37+03:00

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Mureșului, Bl. R2-R6.

Hotărârea 89/20202020-03-04T15:41:37+03:00
2020
17 februarie 2020

Hotărârea 88/2020

2020-03-04T15:45:47+03:00

Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Oltului, Bl. S3-S5, C1 și S7.

Hotărârea 88/20202020-03-04T15:45:47+03:00
2020
Documentații de urbanism aprobate
17 februarie 2020

Hotărârea 87/2020

2020-02-26T10:17:13+03:00

Prelungirea valabilității P.U.D. – supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, str. Traian Moșoiu nr. 23, aprobat prin Hotărârea nr. 146/2017.

Hotărârea 87/20202020-02-26T10:17:13+03:00
2020
17 februarie 2020

Hotărârea 86/2020

2020-03-04T10:46:23+03:00

Aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Cluj-Napoca în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România.

Hotărârea 86/20202020-03-04T10:46:23+03:00
2020
17 februarie 2020

Hotărârea 85/2020

2020-03-05T15:35:48+03:00

Aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 16 mp., identificat cu nr. cadastral 336618, înscris în C.F. nr. 336618 Cluj-Napoca situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Uliului nr. 140A.

Hotărârea 85/20202020-03-05T15:35:48+03:00
2020
17 februarie 2020

Hotărârea 84/2020

2020-03-04T15:54:37+03:00

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în strada Târnavelor nr. 22 și însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice.

Hotărârea 84/20202020-03-04T15:54:37+03:00
2020
17 februarie 2020

Hotărârea 83/2020

2020-03-04T15:57:58+03:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 50 mp., înscris în C.F. 318410 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 318410.

Hotărârea 83/20202020-03-04T15:57:58+03:00
2020
17 februarie 2020

Hotărârea 80/2020

2020-03-05T15:42:53+03:00

Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dionisie Roman, Bl. G1-G5.

Hotărârea 80/20202020-03-05T15:42:53+03:00
2020
17 februarie 2020

Hotărârea 79/2020

2020-03-05T15:45:21+03:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în Calea Dorobanților nr. 72, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 79/20202020-03-05T15:45:21+03:00
2020
17 februarie 2020

Hotărârea 78/2020

2020-03-05T15:49:26+03:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Daniil P. Bărceanu nr. 8, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 78/20202020-03-05T15:49:26+03:00
2020
17 februarie 2020

Hotărârea 77/2020

2020-03-05T15:51:44+03:00

Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Pactul European pentru Integrare”, număr proiect 863614 și acronim E.P.I., finanțat prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (A.M.I.F.) al Comisiei Europene și a cheltuielilor legate de acesta.

Hotărârea 77/20202020-03-05T15:51:44+03:00
2020
17 februarie 2020

Hotărârea 76/2020

2020-03-05T16:05:04+03:00

Alocarea de la bugetul local a sumei de 150.000 lei, pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociația Transilvania IT, a evenimentului Startup Innovation Camp 2020, în perioada 4-7 martie 2020.

Hotărârea 76/20202020-03-05T16:05:04+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK