Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

15 aprilie 2019

Hotărârea 368/2019

2019-05-06T10:53:08+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. D.D. Roșca nr. 6 provizoriu; beneficiari: Chiș Diana-Oana și Chiș Răzvan Radu

Hotărârea 368/20192019-05-06T10:53:08+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 367/2019

2019-05-06T10:53:12+03:00

Aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor de operare a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement – Baza Sportivă Gheorgheni, prin contract de concesiune de servicii

Hotărârea 367/20192019-05-06T10:53:12+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 366/2019

2019-05-06T10:53:16+03:00

Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 334151, înscris în CF nr. 334151 Cluj-Napoca situat în strada Anton Pann nr. 1

Hotărârea 366/20192019-05-06T10:53:16+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 365/2019

2019-05-06T10:51:46+03:00

Trecerea terenurilor proprietate privată, cu destinația de drum deschis circulației publice, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca

Hotărârea 365/20192019-05-06T10:51:46+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 364/2019

2019-05-06T10:51:50+03:00

Completarea Anexei la Hotărârea nr. 116/2019 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019)

Hotărârea 364/20192019-05-06T10:51:50+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 363/2019

2019-05-06T10:51:56+03:00

Completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018 și 114/2019

Hotărârea 363/20192019-05-06T10:51:56+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 362/2019

2019-05-06T10:49:41+03:00

Aprobarea Studiului de oportunitate pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Hotărârea 362/20192019-05-06T10:49:41+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 361/2019

2019-05-06T10:49:45+03:00

Aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”

Hotărârea 361/20192019-05-06T10:49:45+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 360/2019

2019-05-06T10:49:48+03:00

Includerea imobilului Drum identificat De 6186/1, Tarlaua nr. 111, tronson I și tronson II, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Hotărârea 360/20192019-05-06T10:49:48+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 359/2019

2019-05-06T10:37:10+03:00

Includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unor construcții situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cpt. Grigore Ignat

Hotărârea 359/20192019-05-06T10:37:10+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 358/2019

2019-05-06T10:36:59+03:00

Alocarea sumei de 1.990.180 lei din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea 358/20192019-05-06T10:36:59+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 357/2019

2019-05-06T10:47:46+03:00

Alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Psihartterra, pentru proiectul Psihartterra – La un click distanță de bolnavul de cancer și familia lui

Hotărârea 357/20192019-05-06T10:47:46+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 356/2019

2019-05-06T10:35:10+03:00

Alocarea sumei de 24.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundației Petros Mission România, pentru proiectul VULNERABILITATEA DĂUNEAZĂ GRAV SĂNĂTĂȚII!

Hotărârea 356/20192019-05-06T10:35:10+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 355/2019

2019-05-06T10:34:49+03:00

Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Societății Naționale de Cruce Roșie din România – Filiala Cluj, pentru proiectul Sanitarii pricepuți

Hotărârea 355/20192019-05-06T10:34:49+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 354/2019

2019-05-06T10:33:35+03:00

Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Lions Club Genesis Cluj-Napoca, pentru proiectul FESTIVALUL CULTURAL MIRAJE, Ediția a XII-a, 2019

Hotărârea 354/20192019-05-06T10:33:35+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 353/2019

2019-05-06T10:30:45+03:00

Alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației pentru recuperare și consiliere în adicții și dependențe, pentru proiectul Luna recuperării în adicții

Hotărârea 353/20192019-05-06T10:30:45+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 352/2019

2019-05-06T10:30:42+03:00

Alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundației Părinți din România, pentru proiectul PEDITEL 1791 – telemedicina salvează vieți. SFAT MEDICAL PEDIATRIC PRIN TELEFON, GRATUIT, NONSTOP

Hotărârea 352/20192019-05-06T10:30:42+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 351/2019

2019-05-06T10:29:04+03:00

Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Solidaris, pentru proiectul Camera de refugiu

Hotărârea 351/20192019-05-06T10:29:04+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 350/2019

2019-05-06T10:28:59+03:00

Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Societății de Medicină de Urgență și Catastrofă din România – Filiala Cluj, pentru proiectul Aniversarea a 25 de ani de la înființarea S.M.U.R.D. Cluj

Hotărârea 350/20192019-05-06T10:28:59+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 349/2019

2019-05-06T10:28:03+03:00

Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Sagapo, pentru proiectul Atipic Beauty 2019 – Cluj-Napoca

Hotărârea 349/20192019-05-06T10:28:03+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 348/2019

2019-05-06T10:24:13+03:00

Alocarea sumei de 45.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Beard Brothers, pentru proiectul The Beard Mobile

Hotărârea 348/20192019-05-06T10:24:13+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 347/2019

2019-05-06T10:23:55+03:00

Alocarea sumei de 1.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Solidaris, pentru proiectul Tabără de vară pentru copii nevoiași

Hotărârea 347/20192019-05-06T10:23:55+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 346/2019

2019-04-15T00:00:00+03:00

Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Alianța Română de Prevenție a Suicidului, pentru proiectul La un apel distanță de speranță

Hotărârea 346/20192019-04-15T00:00:00+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 345/2019

2019-05-06T10:21:55+03:00

Alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundației Dezvoltarea Popoarelor Filiala Cluj, pentru proiectul Hrană. Familie. Comunitate

Hotărârea 345/20192019-05-06T10:21:55+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 596 030 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96A, 96B, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK