Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2024
28 mai 2024

Hotărârea 460/2024

2024-06-05T10:33:56+03:00

Prelungirea Contractului de închiriere nr. 303.072/10.06.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1, încheiat cu S.C. MEDIA YOUNG S.R.L.

Hotărârea 460/20242024-06-05T10:33:56+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 459/2024

2024-06-05T10:33:17+03:00

Prelungirea Contractului de închiriere nr. 303.442/10.06.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1, încheiat cu S.C. GETICA OOH S.R.L.

Hotărârea 459/20242024-06-05T10:33:17+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 458/2024

2024-06-05T10:32:30+03:00

Modificarea Contractului de închiriere nr. 43.784/12.08.1999, încheiat cu domnul Vele Alexandru.

Hotărârea 458/20242024-06-05T10:32:30+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 457/2024

2024-06-05T10:31:37+03:00

Prelungirea termenului de locațiune a unor contracte, având ca obiect locuințe de serviciu.

Hotărârea 457/20242024-06-05T10:31:37+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 456/2024

2024-06-05T10:30:31+03:00

Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a unor imobile.

Hotărârea 456/20242024-06-05T10:30:31+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 455/2024

2024-06-05T10:28:17+03:00

Declararea ca bun de interes public local a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 25, trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, în favoarea Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Hotărârea 455/20242024-06-05T10:28:17+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 454/2024

2024-06-05T10:27:30+03:00

Darea în administrare, în favoarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, a imobilului înscris în C.F. nr. 355315 Cluj-Napoca.

Hotărârea 454/20242024-06-05T10:27:30+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 453/2024

2024-06-05T10:26:35+03:00

Însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilelor identificate prin nr. cadastrale 355283 și 355284, situate în municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 453/20242024-06-05T10:26:35+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 452/2024

2024-06-05T10:25:33+03:00

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a unui imobil în suprafață de 14.872 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Valea Gârbăului și declararea acestuia ca bun de interes public local, în vederea edificării unor construcții de interes public local.

Hotărârea 452/20242024-06-05T10:25:33+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 451/2024

2024-06-05T10:24:34+03:00

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a unui imobil în suprafață de 29.400 de mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Valea Gârbăului și declararea acestuia ca bun de interes public local, în vederea înființării unui cimitir de animale.

Hotărârea 451/20242024-06-05T10:24:34+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 450/2024

2024-06-05T10:23:32+03:00

Însușirea Documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului identificat prin nr. cad. 355184-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 18A.

Hotărârea 450/20242024-06-05T10:23:32+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 449/2024

2024-06-05T10:22:34+03:00

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 18A.

Hotărârea 449/20242024-06-05T10:22:34+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 448/2024

2024-06-05T10:21:47+03:00

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 102.

Hotărârea 448/20242024-06-05T10:21:47+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 447/2024

2024-06-05T10:15:56+03:00

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, zona străzii Parâng.

Hotărârea 447/20242024-06-05T10:15:56+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 446/2024

2024-06-05T10:14:38+03:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Venus, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 446/20242024-06-05T10:14:38+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 445/2024

2024-06-05T10:14:15+03:00

Însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilului strada Crizantemelor (tronson 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 445/20242024-06-05T10:14:15+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 444/2024

2024-06-05T10:13:44+03:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Odobescu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 444/20242024-06-05T10:13:44+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 443/2024

2024-06-05T10:12:43+03:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Tetarom S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 29.05.2024, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 3.06.2024, ora 10 (a doua convocare).

Hotărârea 443/20242024-06-05T10:12:43+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 442/2024

2024-06-05T10:11:48+03:00

Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale Societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 29.05.2024, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 30.05.2024, ora 10 (a doua convocare).

Hotărârea 442/20242024-06-05T10:11:48+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 441/2024

2024-06-05T10:10:48+03:00

Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale societății Compania de Tranport Public Cluj-Napoca S.A.

Hotărârea 441/20242024-06-05T10:10:48+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 440/2024

2024-06-05T10:07:38+03:00

Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Hotărârea 440/20242024-06-05T10:07:38+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 439/2024

2024-06-05T10:06:31+03:00

Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023 ale societății Termoficare Napoca S.A.

Hotărârea 439/20242024-06-05T10:06:31+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 438/2024

2024-06-05T10:05:02+03:00

Aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2023.

Hotărârea 438/20242024-06-05T10:05:02+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 437/2024

2024-06-05T10:04:01+03:00

Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2024.

Hotărârea 437/20242024-06-05T10:04:01+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK