Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

19 decembrie 2018

Hotărârea 1122/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființare zonă verde și de agrement Parcul Tineretului-Pădurea Clujenilor”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2.

19 decembrie 2018

Hotărârea 1121/2018

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 3 – platoul Sălii Sporturilor”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

19 decembrie 2018

Hotărârea 1120/2018

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 – Parcul Armătura”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

19 decembrie 2018

Hotărârea 1119/2018

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 1 – Lunca Someșului Mic”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

19 decembrie 2018

Hotărârea 1118/2018

Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 996/2018 (aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare coridoare pietonale: Strada Molnar Piuariu Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă).

19 decembrie 2018

Hotărârea 1117/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „S.F., P.T. Rețea alimentare cu apă și instalații stins incendiu la Oser”.

19 decembrie 2018

Hotărârea 1116/2018

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1051/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Virgil Fulicea nr. 2).

19 decembrie 2018

Hotărârea 1115/2018

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1044/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24 și 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66).

19 decembrie 2018

Hotărârea 1113/2018

Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 92/2018 (lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2018), modificată prin Hotărârea nr. 432/2018.

19 decembrie 2018

Hotărârea 1112/2018

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 20 decembrie 2018, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 21 decembrie 2018, ora 10 (a doua convocare).

19 decembrie 2018

Hotărârea 1111/2018

Aprobarea P.U.Z. – pentru reglementarea accesului al doilea dinspre str. Porțile de Fier la parcela pe care s-au emis A.C. nr. 476/29.04.2013 și A.C. nr. 1211/2.10.2015; beneficiară: S.C. Nathex Buildings S.R.L.

19 decembrie 2018

Hotărârea 1110/2018

Însușirea Raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 9, ap. 22 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra imobilului.

19 decembrie 2018

Hotărârea 1109/2018

Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

19 decembrie 2018

Hotărârea 1108/2018

Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

19 decembrie 2018

Hotărârea 1107/2018

Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

19 decembrie 2018

Hotărârea 1106/2018

Modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018 și nr. 976/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

19 decembrie 2018

Hotărârea 1105/2018

Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca la realizarea proiectului de interes public: Platforma regională de investiții „INNO – rethinking business networks”, implementat prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

19 decembrie 2018

Hotărârea 1103/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere creșă Sp+P+E cu un corp nou P+3, cu destinația de creșă și spații administrative aferente funcțiunii de creșă, str. Meziad nr. 4”.

19 decembrie 2018

Hotărârea 1102/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Stații de încărcare autobuze electrice și racorduri aferente pentru alimentare cu energie electrică – etapa II”, locație Gheorgheni, str. Alexandru Vaida Voevod F.N., Depou C.T.P.

19 decembrie 2018

Hotărârea 1101/2018

Otărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Stații de încărcare autobuze electrice și branșamente/racorduri aferente pentru alimentare cu energie electrică – etapa II”, locație Mărăști, str. Aurel Vlaicu F.N., baza C.T.P.

19 decembrie 2018

Hotărârea 1100/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Stații de încărcare autobuze electrice și racorduri aferente pentru alimentare cu energie electrică – etapa II”, locație Grigorescu, b-dul 1 Decembrie 1918 F.N., baza C.T.P.

19 decembrie 2018

Hotărârea 1099/2018

Aprobarea încheierii Acordului de Asociere pentru realizarea în parteneriat a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, impact asupra mediului și evaluarea strategică adecvată pentru obiectivul de investiții „Tren Metropolitan Gilău-Florești-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida”.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?






Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?


Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK