Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

5 martie 2019

Hotărârea 74/2019

2019-03-14T14:26:01+02:00

Aprobarea reorganizării Regiei Atutonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.), prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni, sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.

Hotărârea 74/20192019-03-14T14:26:01+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 73/2019

2019-03-14T13:48:10+02:00

Îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea nr. 304/2010 (atribuirea de denumiri unor străzi din municipiu).

Hotărârea 73/20192019-03-14T13:48:10+02:00
Documentații de urbanism aprobate
5 martie 2019

Hotărârea 72/2019

2019-03-14T13:48:02+02:00

Aprobarea P.U.Z. de urbanizare – str. Borhanci Nord; beneficiari: Mitu Cristian Anghel, Mitu Brîndușa și Tabacu Alin.

Hotărârea 72/20192019-03-14T13:48:02+02:00
Documentații de urbanism aprobate
5 martie 2019

Hotărârea 71/2019

2019-03-14T13:47:54+02:00

Aprobarea P.U.Z. de restructurare (construire spital), str. General Traian Moșoiu nr. 51; beneficiară: S.C. Laser Optisan Med S.A.

Hotărârea 71/20192019-03-14T13:47:54+02:00
Documentații de urbanism aprobate
5 martie 2019

Hotărârea 70/2019

2019-03-14T13:45:19+02:00

Aprobarea P.U.Z. Dezvoltare zonă rezidențială – str. Viile Dâmbul Rotund; beneficiar: Dreve Octavian.

Hotărârea 70/20192019-03-14T13:45:19+02:00
Documentații de urbanism aprobate
5 martie 2019

Hotărârea 69/2019

2019-03-14T13:45:12+02:00

Aprobarea P.U.Z. de restructurare unitate industrială (incinta Lukoil), str. Beiușului nr. 74; beneficiară: S.C. Lukoil România S.R.L.

Hotărârea 69/20192019-03-14T13:45:12+02:00
Documentații de urbanism aprobate
5 martie 2019

Hotărârea 68/2019

2019-03-14T13:46:50+02:00

Aprobarea P.U.Z. de regenerare urbană, str. Albac-Aleea Azuga și P.U.D. pentru construire parking 2S+D+P+E+T, str. Albac; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 68/20192019-03-14T13:46:50+02:00
Documentații de urbanism aprobate
5 martie 2019

Hotărârea 67/2019

2019-03-14T13:43:16+02:00

Aprobarea P.U.D.- Construire parking 2S+P+2E, str. Gheorghe Dima nr. 39B; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 67/20192019-03-14T13:43:16+02:00
Documentații de urbanism aprobate
5 martie 2019

Hotărârea 66/2019

2019-03-14T13:43:08+02:00

Aprobarea P.U.D. Construire locuință familială P+E – str. Cocorilor nr. 40; beneficiari: Mihăescu Andrei, Mihăescu Iulia-Roxana, Mihăescu Gheorghe și Mihăescu Ileana.

Hotărârea 66/20192019-03-14T13:43:08+02:00
Documentații de urbanism aprobate
5 martie 2019

Hotărârea 65/2019

2019-03-14T13:42:44+02:00

Aprobarea P.U.D.- Construire imobil 2S+P+E cu funcțiuni de comerț, servicii, garaj colectiv, str. Edgar Quinet nr. 1-3; beneficiară: S.C. Doralex Com S.R.L.

Hotărârea 65/20192019-03-14T13:42:44+02:00
Documentații de urbanism aprobate
5 martie 2019

Hotărârea 64/2019

2019-03-14T13:40:42+02:00

Aprobarea P.U.D.- Extindere, etajare și mansardare locuință existentă, în vederea realizării a două unități locative, str. Cireșilor nr. 13; beneficiari: Mariciuc Bogdan-Dumitru și Mariciuc Loredana-Zamfira.

Hotărârea 64/20192019-03-14T13:40:42+02:00
Documentații de urbanism aprobate
5 martie 2019

Hotărârea 63/2019

2019-03-14T13:40:50+02:00

Aprobarea P.U.D.- Construire locuință unifamilială P+M, str. Făgetului nr. 35; beneficiari: Ciubăncan Dan și Ciubăncan Mirela Corina.

Hotărârea 63/20192019-03-14T13:40:50+02:00
Documentații de urbanism aprobate
5 martie 2019

Hotărârea 62/2019

2019-03-14T13:40:56+02:00

Aprobarea P.U.D. Amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație din locuință familială în grădiniță, str. Mureșului nr. 5; beneficiară: Parohia Reformată Cluj-Napoca X.

Hotărârea 62/20192019-03-14T13:40:56+02:00
Documentații de urbanism aprobate
5 martie 2019

Hotărârea 61/2019

2019-03-14T13:39:13+02:00

Aprobarea P.U.D. Extindere locuință S+P+E, str. Arieșului nr. 30; beneficiari: Suărășan Paul-Mihail și Suărășan Daniela Carmen.

Hotărârea 61/20192019-03-14T13:39:13+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 60/2019

2019-03-14T13:39:03+02:00

Aprobarea Listei finale pentru anul 2019, pentru tinerii care au acces la locuințele construite prin A.N.L., destinate închirierii.

Hotărârea 60/20192019-03-14T13:39:03+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 59/2019

2019-03-14T13:38:55+02:00

Aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.), situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2019.

Hotărârea 59/20192019-03-14T13:38:55+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 58/2019

2019-03-14T13:37:18+02:00

Aprobarea listei de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor de serviciu.

Hotărârea 58/20192019-03-14T13:37:18+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 57/2019

2019-03-14T13:37:05+02:00

Încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 20429 din 29.05.1996, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.

Hotărârea 57/20192019-03-14T13:37:05+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 56/2019

2019-03-14T14:28:15+02:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 11 (fostă Cireșilor nr. 53), înscris în C.F. nr. 260523 Cluj-Napoca, nr. cad. 260523 (nr. C.F. vechi 140324, nr. Topo. 1027/1/1/3).

Hotărârea 56/20192019-03-14T14:28:15+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 55/2019

2019-03-14T13:37:00+02:00

Includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Herculane nr. 13, având destinația de bază materială a învățământului, în care își desfășoară activitatea Creșa de cartier Patrocle.

Hotărârea 55/20192019-03-14T13:37:00+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 54/2019

2019-03-14T13:36:55+02:00

Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 332970, înscris în C.F. nr. 332970 Cluj-Napoca.

Hotărârea 54/20192019-03-14T13:36:55+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 53/2019

2019-03-14T13:35:44+02:00

Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Iuliu Maniu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 53/20192019-03-14T13:35:44+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 52/2019

2019-03-14T13:35:23+02:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Viile Dâmbul Rotund, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 52/20192019-03-14T13:35:23+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 51/2019

2019-03-14T13:35:13+02:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Uliului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 51/20192019-03-14T13:35:13+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 596 030 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96A, 96B, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK