Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

19 decembrie 2019

Hotărârea 992/2019

2020-01-06T16:08:35+02:00

Modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca – Sectorul II), astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 632/2019.

Hotărârea 992/20192020-01-06T16:08:35+02:00
19 decembrie 2019

Hotărârea 991/2019

2020-01-06T16:07:25+02:00

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 393/2019 (aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019).

Hotărârea 991/20192020-01-06T16:07:25+02:00
19 decembrie 2019

Hotărârea 990/2019

2020-01-06T16:03:21+02:00

Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 633/2019 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, prestate de operatorul S.C. Rosal Grup S.A.).

Hotărârea 990/20192020-01-06T16:03:21+02:00
19 decembrie 2019

Hotărârea 989/2019

2020-01-06T16:02:38+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 309/2015 (aprobarea tarifului pentru activitatea de stocare temporară a deşeurilor municipale, prestată de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca), astfel cum a fost completată și modificată prin Hotărârea nr. 351/2015, Hotărârea nr. 588/2019 și Hotărârea nr. 634/2019.

Hotărârea 989/20192020-01-06T16:02:38+02:00
19 decembrie 2019

Hotărârea 988/2019

2020-01-06T16:01:52+02:00

Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze – Etapa I – Faza I” și „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de troleibuze – Etapa I – Faza II ”.

Hotărârea 988/20192020-01-06T16:01:52+02:00
19 decembrie 2019

Hotărârea 987/2019

2020-01-06T15:59:33+02:00

Completarea Anexei la Hotărârea nr. 440/2019 pentru aprobarea prețurilor practicate de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca în activitatea de „Modernizare, reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri”, de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 987/20192020-01-06T15:59:33+02:00
19 decembrie 2019

Hotărârea 986/2019

2020-01-06T15:58:36+02:00

Stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2020.

Hotărârea 986/20192020-01-06T15:58:36+02:00
19 decembrie 2019

Hotărârea 985/2019

2020-01-06T15:56:52+02:00

Închirierea prin licitație publică a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement – Baza Sportivă Gheorgheni, din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 985/20192020-01-06T15:56:52+02:00
19 decembrie 2019

Hotărârea 984/2019

2020-01-06T15:48:43+02:00

Solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Npoca, str. Spaliul Independenței nr. 6, înscris în CF nr. 276313 Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 984/20192020-01-06T15:48:43+02:00
19 decembrie 2019

Hotărârea 983/2019

2020-01-06T15:47:32+02:00

Aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Modernizare tronson strada Moș Ion Roată și extindere rețele” km 0+264 – 0+915.089. Proiect din inițiativa primarului.

Hotărârea 983/20192020-01-06T15:47:32+02:00
19 decembrie 2019

Hotărârea 982/2019

2020-01-06T15:44:04+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Hotărârea 982/20192020-01-06T15:44:04+02:00
19 decembrie 2019

Hotărârea 981/2019

2020-01-06T15:40:41+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 1 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 23, proprietatea lui Isacu Adriana, Sbârcea Radu, Sbârcea Cristina, Isacu Alexandru Emil, Isacu Alexandra, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Hotărârea 981/20192020-01-06T15:40:41+02:00
19 decembrie 2019

Hotărârea 980/2019

2020-01-06T15:41:17+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (cota de 1/3), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Hotărârea 980/20192020-01-06T15:41:17+02:00
19 decembrie 2019

Hotărârea 979/2019

2020-01-06T15:39:00+02:00

Modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 7/2019 (alocarea sumei de 9.500.015 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri: StudCard, ISIC Student, Euro

Hotărârea 979/20192020-01-06T15:39:00+02:00
2019
19 decembrie 2019

Hotărârea 978/2019

2019-12-31T09:50:32+02:00

Completarea Anexei la Hotărârea nr. 116/2019, completată prin Hotărârea nr. 364/2019.

Hotărârea 978/20192019-12-31T09:50:32+02:00
2019
19 decembrie 2019

Hotărârea 977/2019

2019-12-31T09:52:01+02:00

Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca și demolarea parțială a imobilului-clădire cu birouri, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu f.n.

Hotărârea 977/20192019-12-31T09:52:01+02:00
2019
19 decembrie 2019

Hotărârea 976/2019

2019-12-31T09:53:00+02:00

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Clăbucet nr. 5, ap. 25.

Hotărârea 976/20192019-12-31T09:53:00+02:00
2019
19 decembrie 2019

Hotărârea 975/2019

2019-12-31T12:14:08+02:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Wolfgang Amadeus Mozart, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 975/20192019-12-31T12:14:08+02:00
2019
19 decembrie 2019

Hotărârea 974/2019

2019-12-31T10:00:19+02:00

Însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilelor situate în str. Câmpului nr. II/2, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 974/20192019-12-31T10:00:19+02:00
2019
19 decembrie 2019

Hotărârea 973/2019

2019-12-31T10:01:33+02:00

Însușirea Documentației de actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în str. Taberei nr. 3, din municipiul Cluj-Napoca, aferent Colegiului de Servicii în Turism Napoca.

Hotărârea 973/20192019-12-31T10:01:33+02:00
2019
19 decembrie 2019

Hotărârea 972/2019

2019-12-31T10:02:51+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ion I.C. Brătianu nr. 24, proprietatea dlui Kozan Szabolcs și a dnei Kozan Ildiko-Ibolya, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Hotărârea 972/20192019-12-31T10:02:51+02:00
2019
19 decembrie 2019

Hotărârea 971/2019

2019-12-31T10:05:59+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 3A și 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ion I.C. Brătianu nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Hotărârea 971/20192019-12-31T10:05:59+02:00
2019
19 decembrie 2019

Hotărârea 970/2019

2019-12-31T10:07:36+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentele nr. 2A, 12 și 19 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Hotărârea 970/20192019-12-31T10:07:36+02:00
2019
19 decembrie 2019

Hotărârea 969/2019

2019-12-31T10:35:49+02:00

Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru apartamentul nr. 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 19, proprietatea lui Banffy Adalbert Iosif, Banffy Fruzsina Klara, Banffy Csaba, Bojthe Krisztina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Hotărârea 969/20192019-12-31T10:35:49+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK