Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

25 iunie 2024

Hotărârea 508/2024

2024-07-02T00:00:12+03:00

Completarea Anexei la Hotărârea nr. 62/2024, astfel cum a fost completată prin Hotărârile nr. 107/2024 și nr. 462/2024 (Lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe Lista de priorități pe anul 2024, aprobată prin Hotărârea nr. 16/2024).

Hotărârea 508/20242024-07-02T00:00:12+03:00
25 iunie 2024

Hotărârea 507/2024

2024-06-29T00:00:24+03:00

Solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, înscris în CF nr. 351425 Cluj-Napoca, din domeniul public al Județului Cluj în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 507/20242024-06-29T00:00:24+03:00
25 iunie 2024

Hotărârea 506/2024

2024-06-29T00:00:23+03:00

Darea în folosință gratuită a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, identificat în CF nr. 355185 Cluj-Napoca, către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Hotărârea 506/20242024-06-29T00:00:23+03:00
25 iunie 2024

Hotărârea 505/2024

2024-06-29T00:00:22+03:00

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a unui imobil cu destinație de drum (ce se desprinde din str. Parâng) și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 505/20242024-06-29T00:00:22+03:00
25 iunie 2024

Hotărârea 504/2024

2024-06-29T00:00:20+03:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Albiei, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 504/20242024-06-29T00:00:20+03:00
25 iunie 2024

Hotărârea 503/2024

2024-06-29T00:00:19+03:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului Aleea Valeriu Bologa, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 503/20242024-06-29T00:00:19+03:00
25 iunie 2024

Hotărârea 502/2024

2024-06-29T00:00:18+03:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 33,77 mp., reprezentând cota de 33,77/441 parte din terenul în suprafață de 441 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 68, înscris în C.F. nr. 326210 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 326210.

Hotărârea 502/20242024-06-29T00:00:18+03:00
25 iunie 2024

Hotărârea 501/2024

2024-06-29T00:00:16+03:00

Însușirea Documentației tehnice de dezlipire a imobilului identificat prin nr. cadastral 355495, situat în municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 501/20242024-06-29T00:00:16+03:00
25 iunie 2024

Hotărârea 500/2024

2024-06-29T00:00:15+03:00

Declararea ca bun de interes public local al imobilului situat în municpiul Cluj-Napoca, înscris în C.F. nr. 354750 Cluj-Napoca și trecerea acestuia în domeniul public al muncipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 500/20242024-06-29T00:00:15+03:00
25 iunie 2024

Hotărârea 499/2024

2024-06-29T00:00:14+03:00

Însușirea Documentației cadastrale de înregistrare în planul cadastral, actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în strada Iuliu Maniu nr. 25, Cămin-Internat aferent Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 499/20242024-06-29T00:00:14+03:00
25 iunie 2024

Hotărârea 498/2024

2024-06-29T00:00:13+03:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent spațiului comercial nr. 29, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 1, înscris în C.F. 257633 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 257633 (nr. C.F. vechi 119604, nr. topo. 23541/2).

Hotărârea 498/20242024-06-29T00:00:13+03:00
25 iunie 2024

Hotărârea 497/2024

2024-06-29T00:00:11+03:00

Prelungirea duratei Contractului de închirirere nr. 143948/9.03.2020, având ca obiect unitatea de locuit situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor, Modul A3, ap. 2, încheiat cu Ceteraș Ileana.

Hotărârea 497/20242024-06-29T00:00:11+03:00
25 iunie 2024

Hotărârea 496/2024

2024-07-02T00:00:11+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 734/2020 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 808/2020, nr. 847/2020, nr. 31/2021, nr. 175/2021 şi nr. 735/2022.

Hotărârea 496/20242024-07-02T00:00:11+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 495/2024

2024-06-05T09:44:21+03:00

Propunerea de aprobare a Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Hotărârea 495/20242024-06-05T09:44:21+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 494/2024

2024-06-05T09:48:17+03:00

Darea în administrare în favoarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cadastral 355666, înscris în CF nr. 355666, domeniu public, în vederea înființării unui Centru de îngrijiri paliative.

Hotărârea 494/20242024-06-05T09:48:17+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 493/2024

2024-06-05T09:52:44+03:00

Aprobarea implementării, în anul 2024, a proiectului „Pachet de măsuri de asistență socială comunitară pentru asigurarea sustenabilității activităților proiectului Intervenții replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (A.D.I. Z.M.C.).

Hotărârea 493/20242024-06-05T09:52:44+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 492/2024

2024-06-27T09:26:24+03:00

Modificarea parțială a Documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 37/2023 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 210/2024 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 468/117/2022.

Hotărârea 492/20242024-06-27T09:26:24+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 491/2024

2024-06-27T09:26:31+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 113/2023 (de aprobare a P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+3E+R, str. Albert Einstein nr. 1); beneficiari: Rusu Radu-Ionuț și Rusu Alexandra-Maria.

Hotărârea 491/20242024-06-27T09:26:31+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 490/2024

2024-06-27T09:26:41+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E – str. Câmpului nr. 159 F prov.; beneficiari: Martonfi Lorant Tamas și Martonfi Orsolya.

Hotărârea 490/20242024-06-27T09:26:41+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 489/2024

2024-06-27T09:26:49+03:00

Aprobarea P.U.D. – Organizare ocupare parcelă (amenajări exterioare), modificări interioare și schimbare de destinație corp C1, din spații birouri în spații pentru învățământ (grădiniță), str. Mureșului nr. 9; beneficiar: Săvescu Cristian, pentru Asociația Happy Hearts Educations.

Hotărârea 489/20242024-06-27T09:26:49+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 488/2024

2024-06-27T09:26:57+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, 2S+P+2E+R, str. Traian Moșoiu nr. 66-68; beneficiară: S.C. Winton Carpedi S.R.L.

Hotărârea 488/20242024-06-27T09:26:57+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 487/2024

2024-06-27T09:27:05+03:00

Aprobarea P.U.D. – Extindere, modificare, etajare și schimbare de destinație corp C1 (sediul Centrului Meteorologic Regional Transilvania Nord), (S)+P+E, str. Vânătorului nr. 17; beneficiar: Statul Român, prin Administrația Națională de Meteorologie R.A. București – Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord.

Hotărârea 487/20242024-06-27T09:27:05+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 486/2024

2024-06-27T09:27:16+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E, str. General Eremia Grigorescu nr. 54; beneficiară: Muntean Silvia.

Hotărârea 486/20242024-06-27T09:27:16+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 485/2024

2024-06-05T10:53:34+03:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Tăbăcarilor, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 485/20242024-06-05T10:53:34+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK