Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

10 decembrie 2019

Hotărârea 878/2019

2019-12-10T00:00:00+02:00

Prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n.

Hotărârea 878/20192019-12-10T00:00:00+02:00
10 decembrie 2019

Hotărârea 877/2019

2019-12-10T00:00:00+02:00

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ștefan Cicio Pop și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în si
stemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 877/20192019-12-10T00:00:00+02:00
13 decembrie 2019

Hotărârea 876/2019

2019-12-13T00:00:00+02:00

Aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 24 mp., identificat cu nr. cadastral 322284, înscris în C.F. nr. 322284 Cluj-Napoca, intravilan, situat în municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 876/20192019-12-13T00:00:00+02:00
10 decembrie 2019

Hotărârea 875/2019

2019-12-10T00:00:00+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 4, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 875/20192019-12-10T00:00:00+02:00
10 decembrie 2019

Hotărârea 874/2019

2019-12-10T00:00:00+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 2, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 874/20192019-12-10T00:00:00+02:00
10 decembrie 2019

Hotărârea 873/2019

2019-12-10T00:00:00+02:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea unui imobil-teren (zona Baba Novac/Bastionul Croitorilor) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 873/20192019-12-10T00:00:00+02:00
10 decembrie 2019

Hotărârea 872/2019

2019-12-10T00:00:00+02:00

Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Romulus Vuia și strada Tudor Vladimirescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 872/20192019-12-10T00:00:00+02:00
10 decembrie 2019

Hotărârea 871/2019

2019-12-10T00:00:00+02:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Oltului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 871/20192019-12-10T00:00:00+02:00
10 decembrie 2019

Hotărârea 870/2019

2019-12-10T00:00:00+02:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Porțelanului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 870/20192019-12-10T00:00:00+02:00
10 decembrie 2019

Hotărârea 869/2019

2019-12-10T00:00:00+02:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ion Popescu Voitești din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 869/20192019-12-10T00:00:00+02:00
10 decembrie 2019

Hotărârea 868/2019

2019-12-10T00:00:00+02:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Sitarilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 868/20192019-12-10T00:00:00+02:00
10 decembrie 2019

Hotărârea 867/2019

2019-12-10T00:00:00+02:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Călărașilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 867/20192019-12-10T00:00:00+02:00
10 decembrie 2019

Hotărârea 866/2019

2019-12-10T00:00:00+02:00

Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, aferent Cimitirului „Crișan”.

Hotărârea 866/20192019-12-10T00:00:00+02:00
10 decembrie 2019

Hotărârea 865/2019

2019-12-10T00:00:00+02:00

Atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 79, sc. 1, et. 3, ap. 15, în favoarea doamnei Adam Ana și familiei acesteia.

Hotărârea 865/20192019-12-10T00:00:00+02:00
10 decembrie 2019

Hotărârea 864/2019

2019-12-10T00:00:00+02:00

Completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019 și 821/2019.

Hotărârea 864/20192019-12-10T00:00:00+02:00
10 decembrie 2019

Hotărârea 863/2019

2019-12-10T00:00:00+02:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 25/1.424 parte din terenul în suprafață de 1.424 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, înscris în C.F. 256277 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 127973), sub nr. topo. 23708/2/S.

Hotărârea 863/20192019-12-10T00:00:00+02:00
10 decembrie 2019

Hotărârea 862/2019

2019-12-10T00:00:00+02:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 229 mp., înscris în C.F. 272552 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 128927), cu nr. topo. 10833/5, 10390/1/3/2.

Hotărârea 862/20192019-12-10T00:00:00+02:00
2019
21 noiembrie 2019

Hotărârea 861/2019

2019-12-03T15:06:02+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 477/2019, modificată și completată prin Hotărârea nr. 788/2019 (alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj) și modificarea Hotărârii nr. 479/2019 (alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-UPU Cluj).

Hotărârea 861/20192019-12-03T15:06:02+02:00
2019
21 noiembrie 2019

Hotărârea 860/2019

2019-12-03T15:12:30+02:00

Darea în administrare, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Baciului, km 4+918 în favoarea C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Cluj.

Hotărârea 860/20192019-12-03T15:12:30+02:00
2019
21 noiembrie 2019

Hotărârea 859/2019

2019-12-03T15:15:14+02:00

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 3.

Hotărârea 859/20192019-12-03T15:15:14+02:00
2019
21 noiembrie 2019

Hotărârea 858/2019

2019-12-03T15:25:17+02:00

Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze – Etapa I – Faza I” și „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze – Etapa I – Faza II”

Hotărârea 858/20192019-12-03T15:25:17+02:00
2019
21 noiembrie 2019

Hotărârea 857/2019

2019-12-03T15:21:09+02:00

Aprobarea Listei provizorii de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestațiilor și a componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor.

Hotărârea 857/20192019-12-03T15:21:09+02:00
2019
21 noiembrie 2019

Hotărârea 856/2019

2019-12-03T15:24:17+02:00

Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Opțiuni avansate de cogenerare pentru reintegrarea activelor locale”, cod proiect DTP 353 și acronim AGORA, finanțat prin Programul Transnațional Dunărea și a cheltuielilor legate de acesta, precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului.

Hotărârea 856/20192019-12-03T15:24:17+02:00
2019
21 noiembrie 2019

Hotărârea 855/2019

2019-12-03T15:27:42+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 472/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stăncioiu).

Hotărârea 855/20192019-12-03T15:27:42+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK