Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

8 mai 2019

Hotărârea 416/2019

2019-05-16T15:36:33+03:00

Aprobarea Planului General de Iluminat Arhitectural al obiectivelor cu valoare de patrimoniu situate în municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 416/20192019-05-16T15:36:33+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 415/2019

2019-05-16T15:34:38+03:00

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul tehnic Ana Aslan”.

Hotărârea 415/20192019-05-16T15:34:38+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 414/2019

2019-05-16T15:34:41+03:00

Aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 442/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 42/2019 (privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul tehnic Ana Aslan” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 4.5).

Hotărârea 414/20192019-05-16T15:34:41+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 413/2019

2019-05-16T15:34:45+03:00

Aprobarea procedurii de concesiune de servicii prin „selecție de oferte” a parcurilor de aventură și paintball, situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Complexului de Agrement – Baza Sportivă Gheorgheni.

Hotărârea 413/20192019-05-16T15:34:45+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 412/2019

2019-05-16T15:32:45+03:00

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Lucrări de modernizare B-dul 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrări de infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban)”.

Hotărârea 412/20192019-05-16T15:32:45+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 411/2019

2019-05-16T15:32:42+03:00

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Amenajare coridoare pietonale: Strada Molnar Piuariu Cluj-Napoca”.

Hotărârea 411/20192019-05-16T15:32:42+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 410/2019

2019-05-16T15:32:38+03:00

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 – Parcul Armătura și zona 3 – Platoul Sălii Sporturilor”.

Hotărârea 410/20192019-05-16T15:32:38+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 409/2019

2019-05-16T15:31:04+03:00

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 1 – Lunca Someșului Mic”.

Hotărârea 409/20192019-05-16T15:31:04+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 408/2019

2019-05-16T15:31:01+03:00

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Înființare zonă verde și de agrement Parcul Tineretului – Pădurea Clujenilor”.

Hotărârea 408/20192019-05-16T15:31:01+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 407/2019

2019-05-16T15:30:58+03:00

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.4.

Hotărârea 407/20192019-05-16T15:30:58+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 406/2019

2019-05-16T15:29:45+03:00

Anularea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 1396/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 4578/117/2015*, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 175/2019 a Curții de Apel Cluj.

Hotărârea 406/20192019-05-16T15:29:45+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 405/2019

2019-05-16T15:29:48+03:00

Aprobarea P.U.D. construire locuință familială cu două apartamente P+E, str. Laterală nr. 30; beneficiari: Tonea Dragoș, Tonea Irina, Costin Alexandru și Costin Cornelia-Victoria.

Hotărârea 405/20192019-05-16T15:29:48+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 404/2019

2019-05-16T15:29:52+03:00

Aprobarea P.U.D. Extindere imobil cu corp de birouri P+2E, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 126; beneficiari: Chelaru Adrian și Chelaru Adina Mihaela.

Hotărârea 404/20192019-05-16T15:29:52+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 403/2019

2019-05-16T15:28:32+03:00

Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 9 provizoriu; beneficiar: Szabo Mihaly.

Hotărârea 403/20192019-05-16T15:28:32+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 402/2019

2019-05-16T15:28:29+03:00

Completarea Anexei la Hotărârea nr. 258/2011, modificată și completată prin Hotărârile nr. 363/2015 și 392/2019 (vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unor spaţii comerciale şi de prestări de servicii, proprietate privată a municipiului, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Hotărârea 402/20192019-05-16T15:28:29+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 401/2019

2019-05-16T15:28:24+03:00

Schimbarea destinației și darea în administrare, Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, a spațiului „Amfiteatru”, situat în incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Hotărârea 401/20192019-05-16T15:28:24+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 400/2019

2019-05-16T15:26:23+03:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor, înscris în C.F. nr. 263237 Cluj-Napoca, nr. cad. 263237 (nr. C.F. vechi 140330, nr. cad. vechi 25101, nr. topo. 1027/1/1/9).

Hotărârea 400/20192019-05-16T15:26:23+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 399/2019

2019-05-16T15:25:54+03:00

Însușirea Documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 38, ap. 2.

Hotărârea 399/20192019-05-16T15:25:54+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 398/2019

2019-05-16T15:25:49+03:00

Însușirea Documentației cadastrale de dezmembrare și ieșire din indiviziune a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Venus nr. 18-20.

Hotărârea 398/20192019-05-16T15:25:49+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 397/2019

2019-05-16T15:25:46+03:00

Hotărâre pentru aprobarea Acordului de parteneriat necesar implementării Programului social „Casa părinților”.

Hotărârea 397/20192019-05-16T15:25:46+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 396/2019

2019-05-16T15:24:36+03:00

Aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, din România și Municipiul Eskișehir, din Republica Turcia.

Hotărârea 396/20192019-05-16T15:24:36+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 395/2019

2019-05-16T15:24:32+03:00

Modificarea Regulamentului de înscriere, repartizare, departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 678/2018.

Hotărârea 395/20192019-05-16T15:24:32+03:00
8 mai 2019

Hotărârea 394/2019

2019-05-16T15:24:04+03:00

Aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018.

Hotărârea 394/20192019-05-16T15:24:04+03:00
23 aprilie 2019

Hotărârea 393/2019

2019-05-03T12:48:35+03:00

Aprobarea tarifelor distincte pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, urmare intrării în vigoare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 31/2019

Hotărârea 393/20192019-05-03T12:48:35+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 596 030 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96A, 96B, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK