Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 150/2021

2021-05-05T15:19:11+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 271/2020 (închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Bulevardul Eroilor).

Hotărârea 150/20212021-05-05T15:19:11+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 149/2021

2021-05-05T15:20:24+03:00

Completarea Anexei la Hotărârea nr. 867/2018 (aprobarea de punere la dispoziția proiectului „Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, a căror imobile-terenuri pentru construirea/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia, proiect ce va fi implementat de către Compania de Apă Someș S.A.).

Hotărârea 149/20212021-05-05T15:20:24+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 148/2021

2021-05-05T15:21:51+03:00

Desemnarea reprezentanților consiliului local în Comisia de evaluare, constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică și a chioșcurilor multifuncționale, situate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 148/20212021-05-05T15:21:51+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 147/2021

2021-05-05T15:23:24+03:00

Revocarea dreptului de administrare a R.A.D.P. asupra imobilului cu nr. cadastral 335423-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Ștefan cel Mare, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca a imobilului și demolarea acestuia.

Hotărârea 147/20212021-05-05T15:23:24+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 146/2021

2021-05-05T15:28:25+03:00

Prelungirea termenului de locațiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10.

Hotărârea 146/20212021-05-05T15:28:25+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 145/2021

2021-05-05T15:29:54+03:00

Declararea ca bun de interes public local a imobilului cu nr. cadastral 309889-C2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 238 și darea acestuia, în administrare, în favoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

Hotărârea 145/20212021-05-05T15:29:54+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 144/2021

2021-05-05T15:45:15+03:00

Declararea ca bunuri de interes public local a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 11, ap. 1, 2 și 3 și trecerea acestora în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 144/20212021-05-05T15:45:15+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 143/2021

2021-05-05T15:46:33+03:00

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului, a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada George Bernard Shaw, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 143/20212021-05-05T15:46:33+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 142/2021

2021-05-05T15:47:17+03:00

Însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în strada Avram Iancu nr. 33, Colegiul Național Gheorghe Șincai din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 142/20212021-05-05T15:47:17+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 141/2021

2021-05-05T15:47:55+03:00

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Busuiocului nr. 24A-Parcela 2.

Hotărârea 141/20212021-05-05T15:47:55+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 140/2021

2021-05-05T15:48:49+03:00

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Busuiocului nr. 24A-Parcela 1.

Hotărârea 140/20212021-05-05T15:48:49+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 139/2021

2021-05-05T15:50:05+03:00

Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aiudului nr. 46.

Hotărârea 139/20212021-05-05T15:50:05+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 138/2021

2021-05-05T15:50:52+03:00

Însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilelor strada Nicolae Românul, Piața Karl Liebknecht, Postăvarul, Iris, Gheorghe Asachi și Spiru Haret, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 138/20212021-05-05T15:50:52+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 137/2021

2021-05-05T15:51:34+03:00

Însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilelor strada Puieților și strada Războieni, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 137/20212021-05-05T15:51:34+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 136/2021

2021-05-05T15:52:10+03:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Sahia, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 136/20212021-05-05T15:52:10+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 135/2021

2021-05-13T14:11:25+03:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Detunata, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 135/20212021-05-13T14:11:25+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 134/2021

2021-05-05T16:03:15+03:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Traian Vuia, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 134/20212021-05-05T16:03:15+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 133/2021

2021-05-05T16:03:54+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 87/2021 (aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat).

Hotărârea 133/20212021-05-05T16:03:54+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 132/2021

2021-05-05T16:05:10+03:00

Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 ale societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 11.05.2021, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 18.05.2021, ora 10 (a doua convocare).

Hotărârea 132/20212021-05-05T16:05:10+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 131/2021

2021-05-05T16:06:07+03:00

Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 ale societății Sala Polivalentă S.A., aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Sala Polivalentă S.A., precum și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.04.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 28.04.2021, ora 14 (a doua convocare).

Hotărârea 131/20212021-05-05T16:06:07+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 130/2021

2021-05-05T16:07:00+03:00

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 6.05.2021, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 7.05.2021, ora 10 (a doua convocare).

Hotărârea 130/20212021-05-05T16:07:00+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 129/2021

2021-05-05T16:08:53+03:00

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Hotărârea 129/20212021-05-05T16:08:53+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 128/2021

2021-05-05T16:09:50+03:00

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Termoficare Napoca S.A.

Hotărârea 128/20212021-05-05T16:09:50+03:00
2021
21 aprilie 2021

Hotărârea 127/2021

2021-05-05T16:13:01+03:00

Aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021.

Hotărârea 127/20212021-05-05T16:13:01+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK