Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

4 iulie 2019

Hotărârea 577/2019

2019-07-16T10:28:27+03:00

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană str. Mihail Kogălniceanu, str. Universității și străzile adiacente”.

Hotărârea 577/20192019-07-16T10:28:27+03:00
Documentații de urbanism aprobate
4 iulie 2019

Hotărârea 576/2019

2019-07-16T10:27:15+03:00

Aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI.

Hotărârea 576/20192019-07-16T10:27:15+03:00
Documentații de urbanism aprobate
4 iulie 2019

Hotărârea 575/2019

2019-07-16T10:27:08+03:00

Hotătâre privind aprobarea P.U.Z. – instituire subzonă de activități economice cu caracter terțiar și subzonă verde – str. Mihai Românu, latura sudică; beneficiari: Forna Ioan, Forna Claudia Ioana, Pop Ioan, Pop Marta, Mahdi Livia Rodica, Nicoară Lina, Preinstorfer Carmen și Nicoară Diana Corina.

Hotărârea 575/20192019-07-16T10:27:08+03:00
Documentații de urbanism aprobate
4 iulie 2019

Hotărârea 574/2019

2019-07-16T10:27:03+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil de locuințe colective cu funcțiuni terțiare la parter B-dul Muncii nr. 69A, beneficiară: S.C. MĂRIUȚA PRODUSE ALIMENTARE S.R.L.

Hotărârea 574/20192019-07-16T10:27:03+03:00
Documentații de urbanism aprobate
4 iulie 2019

Hotărârea 573/2019

2019-07-16T10:25:29+03:00

Aprobarea P.U.D. Construire imobil cu două unități locative Sp+P+E, str. Dobrogei nr. 1D; beneficiar: Farkas Peti și Farkas Klara.

Hotărârea 573/20192019-07-16T10:25:29+03:00
Documentații de urbanism aprobate
4 iulie 2019

Hotărârea 572/2019

2019-07-16T10:25:37+03:00

Aprobarea P.U.D. Construire locuință familială cu două unități locative P+E, str. Calistrat Hogaș nr. 15; beneficiari: Urs Nicolae, Urs Ioana Irina și David Iulia-Carla.

Hotărârea 572/20192019-07-16T10:25:37+03:00
Documentații de urbanism aprobate
4 iulie 2019

Hotărârea 571/2019

2019-07-16T10:25:44+03:00

Aprobarea P.U.D. Construire imobil de locuințe colective S+P+3E, str. Edgar Quinet nr. 18; beneficiari: Crișan Octavian Florin și Crișan Carmen-Aurelia.

Hotărârea 571/20192019-07-16T10:25:44+03:00
Documentații de urbanism aprobate
4 iulie 2019

Hotărârea 570/2019

2019-07-16T10:23:59+03:00

Aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E, str. Albiei nr. 1A; beneficiari: Zanc Ariton-Mircea și Zanc Adina-Felicia.

Hotărârea 570/20192019-07-16T10:23:59+03:00
Documentații de urbanism aprobate
4 iulie 2019

Hotărârea 569/2019

2019-07-16T10:23:54+03:00

Aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte 2S+P+6E și imobil de locuințe colective S+P+3E+R, str. Steluței nr. 1; beneficiare: S.C. ERB Logistic S.R.L. și S.C. AUTOMATICNORT S.R.L.

Hotărârea 569/20192019-07-16T10:23:54+03:00
Documentații de urbanism aprobate
4 iulie 2019

Hotărârea 568/2019

2019-07-16T10:23:48+03:00

Aprobarea P.U.D. Desființare parțială, extindere, etajare și schimbare de destinație imobil din cabană în locuință semicolectivă P+E+M, str. Măceșului nr. 44; beneficiară: Țibrea Alina Mihaela.

Hotărârea 568/20192019-07-16T10:23:48+03:00
Documentații de urbanism aprobate
4 iulie 2019

Hotărârea 567/2019

2019-07-16T10:21:19+03:00

Aprobarea P.U.D. Extindere locuință unifamilială Sp+P cu un corp parter și construire garaj, str. Bartok Bela nr. 9; beneficiar: Csutak Csaba.

Hotărârea 567/20192019-07-16T10:21:19+03:00
Documentații de urbanism aprobate
4 iulie 2019

Hotărârea 566/2019

2019-07-16T10:21:44+03:00

Aprobarea P.U.D. Extindere și etajare locuință familială cu două unități locative, Sp+P+E str. Actorului nr. 27; beneficiari: Deak Melinda-Izabella, Deak Tamas, Happ Elisabeta și Happ Attila.

Hotărârea 566/20192019-07-16T10:21:44+03:00
Documentații de urbanism aprobate
4 iulie 2019

Hotărârea 565/2019

2019-07-16T10:21:52+03:00

Aprobarea P.U.D. Construire locuință familială P+E+R cu două unități locative str. I.P. Reteganu nr. 35; beneficiar: Dan Vasile Daniel.

Hotărârea 565/20192019-07-16T10:21:52+03:00
Documentații de urbanism aprobate
4 iulie 2019

Hotărârea 564/2019

2019-07-16T10:18:44+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială P+E+R cu două unități locative, str. I.P. Reteganu nr. 33; beneficiar: Dan Vasile Daniel.

Hotărârea 564/20192019-07-16T10:18:44+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 563/2019

2019-07-16T10:18:48+03:00

Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019, 460/2019 și 510/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

Hotărârea 563/20192019-07-16T10:18:48+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 562/2019

2019-07-16T10:18:49+03:00

Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 171899 din 17.06.2011, încheiat cu domnul Crișan Aurelian-Horațiu, având ca obiect locuința construită din fondurile A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bloc M3, ap. 22.

Hotărârea 562/20192019-07-16T10:18:49+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 561/2019

2019-07-16T10:17:29+03:00

Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Câmpului, tronsonul I și tronsonul II din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 561/20192019-07-16T10:17:29+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 560/2019

2019-07-16T10:17:24+03:00

Includerea imobilului „Drum”, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 560/20192019-07-16T10:17:24+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 559/2019

2019-07-16T10:15:14+03:00

Includrea imobilului strada Gheorghe Sion, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 559/20192019-07-16T10:15:14+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 558/2019

2019-07-16T10:15:10+03:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 79/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11 A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1.

Hotărârea 558/20192019-07-16T10:15:10+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 557/2019

2019-07-16T10:15:07+03:00

Vânzarea imobilului situat înmunicipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, ap. 7, în favoarea Societății Cooperativa Meșteșugărească Foto Optica.

Hotărârea 557/20192019-07-16T10:15:07+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 556/2019

2019-07-16T10:13:39+03:00

Vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 66, ap. 3, în favoarea numitului Agoston Iosif.

Hotărârea 556/20192019-07-16T10:13:39+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 555/2019

2019-07-16T10:13:37+03:00

Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în cartierul Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 555/20192019-07-16T10:13:37+03:00
4 iulie 2019

Hotărârea 554/2019

2019-07-16T10:13:08+03:00

Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în Cartierul Zorilor din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 554/20192019-07-16T10:13:08+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK