Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2024
28 mai 2024

Hotărârea 484/2024

2024-06-05T11:00:44+03:00

Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 484/20242024-06-05T11:00:44+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 483/2024

2024-06-05T11:08:13+03:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2025, a Hotărârii nr. 815/2021 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, pentru apartamentele nr. 1 și 2, din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită).

Hotărârea 483/20242024-06-05T11:08:13+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 482/2024

2024-06-05T11:11:57+03:00

Încheierea Actului adițional nr. 8 la Acordul de asociere nr. 188.108/4.04.2019, aprobat prin Hotărârea nr. 1.099/2018 (aprobarea încheierii Acordului de Asociere pentru realizarea în parteneriat a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, impact asupra mediului și evaluarea strategică adecvată pentru obiectivul de investiții „Tren Metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida”).

Hotărârea 482/20242024-06-05T11:11:57+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 481/2024

2024-06-05T11:20:42+03:00

Modificarea art. 2 alin (1) din Hotărârea nr. 136/2024 (organizarea concursului între asociațiile de proprietari/locatari, sub genericul „Curățenie Generală”).

Hotărârea 481/20242024-06-05T11:20:42+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 480/2024

2024-06-05T11:23:03+03:00

Încheierea unui acord de cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, România și Municipiul Cahul, Republica Moldova.

Hotărârea 480/20242024-06-05T11:23:03+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 479/2024

2024-06-05T11:30:07+03:00

Darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a stației de autobuz, dotată cu automat de eliberare, vânzare și reîncărcare pentru carduri și bilete, amplasată pe str. Oașului, aflată în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 479/20242024-06-05T11:30:07+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 478/2024

2024-06-05T11:37:42+03:00

Aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere pe verticală, reabilitare termică, modificări interioare, redefinire regim de înălțime corp C2 și demolare parțială corp C1, amenajări exterioare, împrejmuire și organizare de șantier”, str. Aviator Bădescu nr. 32 din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 478/20242024-06-05T11:37:42+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 477/2024

2024-06-05T11:42:56+03:00

Aprobarea acordului Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de proprietar al imobilului, pentru realizarea obiectivului de investiții „Construcție, extindere, modernizare și echipare CPU, inclusiv departament spitalizare de zi – Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca”, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., precum și asumarea menținerii destinației obiectivului realizat pentru o perioadă de minimum 15 ani.

Hotărârea 477/20242024-06-05T11:42:56+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 476/2024

2024-06-05T11:46:34+03:00

Alocarea sumei de 400.000 de lei, din bugetul pe anul 2024 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”, aprobat prin Hotărârea nr. 596/2021, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 765/2023.

Hotărârea 476/20242024-06-05T11:46:34+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 475/2024

2024-06-05T11:00:19+03:00

Alocarea sumei de 4.250.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, pentru cultele religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Hotărârea 475/20242024-06-05T11:00:19+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 474/2024

2024-06-05T10:58:53+03:00

Alocarea sumei de 546.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454).

Hotărârea 474/20242024-06-05T10:58:53+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 473/2024

2024-06-05T10:58:08+03:00

Alocarea sumei de 2.024.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”.

Hotărârea 473/20242024-06-05T10:58:08+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 472/2024

2024-06-05T10:56:34+03:00

Alocarea sumei de 5.600.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj.

Hotărârea 472/20242024-06-05T10:56:34+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 471/2024

2024-06-05T10:54:16+03:00

Alocarea sumei de 1.250.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj.

Hotărârea 471/20242024-06-05T10:54:16+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 470/2024

2024-06-05T10:52:48+03:00

Alocarea sumei de 280.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca.

Hotărârea 470/20242024-06-05T10:52:48+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 469/2024

2024-06-05T10:49:37+03:00

Alocarea sumei de 700.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal.

Hotărârea 469/20242024-06-05T10:49:37+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 468/2024

2024-06-05T10:50:49+03:00

Alocarea sumei de 850.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase.

Hotărârea 468/20242024-06-05T10:50:49+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 467/2024

2024-06-05T10:46:15+03:00

Alocarea sumei de 1.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca.

Hotărârea 467/20242024-06-05T10:46:15+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 466/2024

2024-06-05T10:45:31+03:00

Alocarea sumei de 560.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.

Hotărârea 466/20242024-06-05T10:45:31+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 465/2024

2024-06-05T10:44:49+03:00

Alocarea sumei de 1.350.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca.

Hotărârea 465/20242024-06-05T10:44:49+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 464/2024

2024-06-05T10:43:34+03:00

Alocarea sumei de 840.000 de lei de la bugetul local pe anul 2024 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”.

Hotărârea 464/20242024-06-05T10:43:34+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 463/2024

2024-06-07T00:00:09+03:00

Trecerea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, din domeniul public al municpiului Cluj-Napoca în domeniul public al Județului Cluj.

Hotărârea 463/20242024-06-07T00:00:09+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 462/2024

2024-06-05T10:37:21+03:00

Completarea Anexei la Hotărârea nr. 62/2024, astfel cum a fost completată prin Hotărârea nr. 107/2024 (Lista de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale, persoanelor aflate pe Lista de priorități pe anul 2024, aprobată prin Hotărârea nr. 16/2024).

Hotărârea 462/20242024-06-05T10:37:21+03:00
2024
28 mai 2024

Hotărârea 461/2024

2024-06-05T10:34:43+03:00

Prelungirea Contractului de închiriere nr. 367.378/17.07.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1, încheiat cu S.C. MEDIA YOUNG S.R.L.

Hotărârea 461/20242024-06-05T10:34:43+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK