Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

5 martie 2019

Hotărârea 50/2019

2019-03-14T13:34:04+02:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Panait Istrati, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 50/20192019-03-14T13:34:04+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 49/2019

2019-03-14T13:33:55+02:00

Aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2018-2019, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

Hotărârea 49/20192019-03-14T13:33:55+02:00
5 martie 2019

Hotărârea 48/2019

2019-03-14T13:33:48+02:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire bază de agrement în municipiu”.

Hotărârea 48/20192019-03-14T13:33:48+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 47/2019

2019-02-14T08:57:10+02:00

Acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 47/20192019-02-14T08:57:10+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 46/2019

2019-02-14T08:58:04+02:00

Acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 46/20192019-02-14T08:58:04+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 45/2019

2019-02-14T08:58:33+02:00

Modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modficată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018 și nr. 1106/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Hotărârea 45/20192019-02-14T08:58:33+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 44/2019

2019-02-14T09:00:39+02:00

Modificarea și completarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin Hotărârea nr. 604/2013, modificat și completat prin Hotărârea nr. 276/2017.

Hotărârea 44/20192019-02-14T09:00:39+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 43/2019

2019-02-14T09:00:43+02:00

Modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013, actualizat prin Hotărârea nr. 924/2017.

Hotărârea 43/20192019-02-14T09:00:43+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 42/2019

2019-02-14T09:00:47+02:00

Aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 442/2018, (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Colegiul Tehnic Ana Aslan”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 4.5).

Hotărârea 42/20192019-02-14T09:00:47+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 41/2019

2019-02-14T09:01:55+02:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amplasare platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere în municipiul Cluj-Napoca” – 200 de platforme, urmare a actualizării studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea nr. 838/2017.

Hotărârea 41/20192019-02-14T09:01:55+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 40/2019

2019-02-14T09:01:58+02:00

Aprobarea continuării prestării serviciului public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Coral Impex S.R.L., în temeiul art. 50 lit. a, art. 51 și art. 52 din H.G. nr. 745/2007, până la preluarea acestuia de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în aceleași condiții stipulate prin Contractul nr. 53590/443/7.07.2006.

Hotărârea 40/20192019-02-14T09:01:58+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 39/2019

2019-02-14T09:02:01+02:00

Prelungirea duratei mandatului unui administrator provizoriu la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹ alin. 5 din O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea 39/20192019-02-14T09:02:01+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 38/2019

2019-02-14T09:03:10+02:00

Aprobarea P.U.Z. – dezvoltare laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice – Cartier Lomb; beneficiară: S.C. Cluj Innovation Park S.R.L.

Hotărârea 38/20192019-02-14T09:03:10+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 37/2019

2019-02-14T09:03:14+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Decebal nr. 72; beneficiară: S.C. Harshad International Limited S.R.L.

Hotărârea 37/20192019-02-14T09:03:14+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 36/2019

2019-02-14T09:03:17+02:00

Aprobarea P.U.D. – Etajare locuință unifamilială și construire locuință unifamilială P+E, str. Între Lacuri nr. 50; beneficiari: Abrudan Petru și Abrudan Maria.

Hotărârea 36/20192019-02-14T09:03:17+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 35/2019

2019-02-14T09:04:08+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+4E+R, str. Decebal nr. 108; beneficiar: Pașca Doru-Nicolae.

Hotărârea 35/20192019-02-14T09:04:08+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 34/2019

2019-02-14T09:04:12+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, str. Mărășești nr. 40; beneficiară: S.C. Neon Lighting S.R.L.

Hotărârea 34/20192019-02-14T09:04:12+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 33/2019

2019-02-14T09:04:15+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er, str. Constantin Brâncuși nr. 119-119A; beneficiară: S.C. Covaciu Construct S.R.L.

Hotărârea 33/20192019-02-14T09:04:15+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 32/2019

2019-02-14T09:11:06+02:00

Aprobarea P.U.D. – amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație din locuință familială în grădiniță, str. Pârâului nr. 7; beneficiari: Cernea Gheorghe și Cernea Ana.

Hotărârea 32/20192019-02-14T09:11:06+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 31/2019

2019-02-14T09:11:11+02:00

Aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Hotărârea 31/20192019-02-14T09:11:11+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 30/2019

2019-02-14T09:11:15+02:00

Darea în folosință gratuită, Cantinei de ajutor social și pensiune, a unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41.

Hotărârea 30/20192019-02-14T09:11:15+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 29/2019

2019-02-14T09:12:13+02:00

Aprobarea solicitării de schimbare a destinației spațiului „Amfiteatru”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11, în incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Hotărârea 29/20192019-02-14T09:12:13+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 28/2019

2019-02-14T09:12:17+02:00

Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 330836, înscris în C.F nr. 330836 Cluj-Napoca și a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 330942, înscris în C.F nr. 330942 Cluj-Napoca.

Hotărârea 28/20192019-02-14T09:12:17+02:00
6 februarie 2019

Hotărârea 27/2019

2019-02-14T10:02:59+02:00

Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul 1B.

Hotărârea 27/20192019-02-14T10:02:59+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 596 030 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96A, 96B, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK