Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

23 aprilie 2019

Hotărârea 392/2019

2019-05-03T12:48:24+03:00

Completarea Anexei la Hotărârea nr. 258/2011, modificată și completată prin Hotărârea nr. 363/2015 (vânzarea prin licitație publică cu strigare a unor spații comerciale și de prestări servicii, proprietate privată a municipiului, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Hotărârea 392/20192019-05-03T12:48:24+03:00
23 aprilie 2019

Hotărârea 391/2019

2019-05-03T12:43:11+03:00

Completarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2002, modificată și completată prin Hotărârile nr. 602/2004, 694/2004, 40/2005, 593/2005, 791/2005, 230/2006, 442/2006, 748/2007, 835/2007, 213/2008 și 903/2018 (aprobarea listei cu spațiile comerciale sau de prestări servicii, propuse pentru vânzare, în baza Legii nr. 550/2002)

Hotărârea 391/20192019-05-03T12:43:11+03:00
23 aprilie 2019

Hotărârea 390/2019

2019-05-03T12:51:23+03:00

Aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

Hotărârea 390/20192019-05-03T12:51:23+03:00
23 aprilie 2019

Hotărârea 389/2019

2019-04-23T00:00:00+03:00

Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018 și 1028/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe)

Hotărârea 389/20192019-04-23T00:00:00+03:00
23 aprilie 2019

Hotărârea 388/2019

2019-05-03T12:52:59+03:00

Aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții „Supralărgire și modernizare strada Bună Ziua din municipiul Cluj-Napoca”

Hotărârea 388/20192019-05-03T12:52:59+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 387/2019

2019-05-07T00:00:03+03:00

Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Cluj Future of Work” finanțat prin programul Urban Innovative Actions (UIA) al Comisiei Europene și a cheltuielilor legate de acesta, precum și acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului

Hotărârea 387/20192019-05-07T00:00:03+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 386/2019

2019-05-06T11:12:52+03:00

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Hotărârea 386/20192019-05-06T11:12:52+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 385/2019

2019-05-06T11:11:59+03:00

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

Hotărârea 385/20192019-05-06T11:11:59+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 384/2019

2019-05-06T11:11:54+03:00

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 23.04.2019, ora 12

Hotărârea 384/20192019-05-06T11:11:54+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 383/2019

2019-05-06T11:11:54+03:00

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Cluj Innovation Park SA

Hotărârea 383/20192019-05-06T11:11:54+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 382/2019

2019-05-06T11:09:50+03:00

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca

Hotărârea 382/20192019-05-06T11:09:50+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 381/2019

2019-05-06T11:09:54+03:00

Aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare – activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Cluj-Napoca, prin contract de prestări servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art. 104 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 98/2016 și a documentației de atribuire aferentă

Hotărârea 381/20192019-05-06T11:09:54+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 380/2019

2019-05-06T11:09:56+03:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere și etajare clădire existentă – grădinița cu program prelungit Parfum de Tei, str. Decebal nr. 41, din municipiul Cluj-Napoca

Hotărârea 380/20192019-05-06T11:09:56+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 379/2019

2019-05-06T11:07:45+03:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa III”

Hotărârea 379/20192019-05-06T11:07:45+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 378/2019

2019-05-06T11:07:42+03:00

Îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 909 din 2018

Hotărârea 378/20192019-05-06T11:07:42+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 377/2019

2019-05-06T11:07:39+03:00

Îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 63 din 2019

Hotărârea 377/20192019-05-06T11:07:39+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 376/2019

2019-05-06T11:06:34+03:00

Aprobarea P.U.Z. Dezvoltare complex turistic și de agrement, str. Făgetului nr. 6 prov.; beneficiară: S.C. Crisrock S.R.L.

Hotărârea 376/20192019-05-06T11:06:34+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 375/2019

2019-05-06T11:05:59+03:00

Aprobarea P.U.D. – amenajare incintă, Calea Mănăștur nr. 50; beneficiari: S.C. Orest Impex S.R.L. și Onofrei Teodora

Hotărârea 375/20192019-05-06T11:05:59+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 374/2019

2019-05-06T11:05:40+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt 2S+P+Mez+2E+Er, str. General Traian Moșoiu nr. 42-44; beneficiară: S.C. Habbrick Properties S.R.L.

Hotărârea 374/20192019-05-06T11:05:40+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 373/2019

2019-05-06T11:04:39+03:00

Aprobarea P.U.D. Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er – str. Bobâlnei nr. 58; beneficiară: S.C. Da Vinci Invest S.R.L.

Hotărârea 373/20192019-05-06T11:04:39+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 372/2019

2019-05-06T11:04:43+03:00

Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S+P+3E+Er – str. Someșului nr. 46-48; beneficiară: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L

Hotărârea 372/20192019-05-06T11:04:43+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 371/2019

2019-05-06T10:54:36+03:00

Aprobarea P.U.D. – Extindere locuință unifamilială P+M – str. Alverna nr. 58; beneficiari: Bădescu Paul și Bădescu Veronica

Hotărârea 371/20192019-05-06T10:54:36+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 370/2019

2019-05-06T10:54:33+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe – o locuință unifamilială cu spații de servicii la parter P+E și o locuință unifamilială P+E, str. Voievodul Gelu nr. 11A; beneficiari: Martin Dragoș-Ionel și Martin Zeni

Hotărârea 370/20192019-05-06T10:54:33+03:00
15 aprilie 2019

Hotărârea 369/2019

2019-05-06T10:54:28+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă cu două unități locative P+E, str. Fânațelor nr. 13P; beneficiari: Zăpârțan Daniel și Zăpârțan Cosmina Gabriela

Hotărârea 369/20192019-05-06T10:54:28+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 596 030 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96A, 96B, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK