Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2020
23 martie 2020

Hotărârea 126/2020

2020-03-26T14:28:25+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 293/2016 (acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 105, identificat prin nr. cad. 319572).

Hotărârea 126/20202020-03-26T14:28:25+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 125/2020

2020-03-26T14:25:08+03:00

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Termoficare Napoca S.A.

Hotărârea 125/20202020-03-26T14:25:08+03:00
2020
23 martie 2020

Hotărârea 124/2020

2020-03-26T14:22:08+03:00

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Hotărârea 124/20202020-03-26T14:22:08+03:00
16 martie 2020

Hotărârea 123/2020

2020-03-18T08:23:22+03:00

Aprobarea prelungirii termenului de plată a taxei de reconcesionare pentru locurile de înhumare, a căror concesiune a expirat în anul 2019, în conformitate cu art. 46 din Hotărârea nr. 61/2013 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 300/2014, până la data de 30 iunie 2020.

Hotărârea 123/20202020-03-18T08:23:22+03:00
16 martie 2020

Hotărârea 122/2020

2020-03-18T08:22:09+03:00

Aprobarea prelungirii termenului de plată al parcărilor cu abonament prevăzut la art. 5 din Anexa la Hotărârea nr. 25/2010 (aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca) modificată și completată prin Hotărârea nr. 316/2015 și Hotărârea nr. 265/2016, până la data de 30 iunie pentru anul 2020.

Hotărârea 122/20202020-03-18T08:22:09+03:00
16 martie 2020

Hotărârea 121/2020

2020-03-18T08:21:09+03:00

Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 676/2019 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Hotărârea 121/20202020-03-18T08:21:09+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 120/2020

2020-03-06T11:40:52+03:00

Solicitarea de trecere din domeniul public al Statului român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 28, înscris în C.F. nr. 295045 Cluj-Napoca.

Hotărârea 120/20202020-03-06T11:40:52+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 119/2020

2020-03-06T11:42:30+03:00

Desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractului de închiriere a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement – Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca.

Hotărârea 119/20202020-03-06T11:42:30+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 118/2020

2020-03-06T11:44:23+03:00

Aprobarea solicitării avizului conform al ministrului educației și cercetării în vederea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 18.

Hotărârea 118/20202020-03-06T11:44:23+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 117/2020

2020-03-06T11:44:10+03:00

Desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică și a chioșcurilor multifuncționale situate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 117/20202020-03-06T11:44:10+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 116/2020

2020-03-06T12:25:15+03:00

Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Dunării Sud-str. Tulcea.

Hotărârea 116/20202020-03-06T12:25:15+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 115/2020

2020-03-06T12:25:19+03:00

Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Aurel Vlaicu Sud, porțiunea cuprinsă între str. Siretului, str. Streiului și str. Nirajului.

Hotărârea 115/20202020-03-06T12:25:19+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 114/2020

2020-03-06T12:25:24+03:00

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de modernizare și reparații capitale zone afectate de demolarea garajelor, ale acceselor existente către aceste zone, alei, platforme, străzi și orice alte suprafețe adiacente străzilor Tulcea-Dunării-Oltului-Jiului, organizare de șantier în municipiul Cluj-Napoca”.

Hotărârea 114/20202020-03-06T12:25:24+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 113/2020

2020-03-11T12:35:18+03:00

Unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Hotărârea 113/20202020-03-11T12:35:18+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 112/2020

2020-03-06T12:25:49+03:00

Aprobarea acordului de parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai vizând participarea Municipiului Cluj-Napoca la implementarea proiectului „Atenuarea emisiilor de Gaze cu efect de seră (GES) prin reducerea sărăciei energetice în România”, finanțat prin Ministerul Federal al Mediului, Conservării Naturii și Siguranței Nucleare, Germania în cadrul European Climate Initiative (EUKI).

Hotărârea 112/20202020-03-06T12:25:49+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 111/2020

2020-03-11T12:35:59+03:00

Aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului salariat din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Hotărârea 111/20202020-03-11T12:35:59+03:00
28 februarie 2020

Hotărârea 110/2020

2020-03-11T12:37:13+03:00

Alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării pachetelor cu produse alimentare și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun.

Hotărârea 110/20202020-03-11T12:37:13+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 109/2020

2020-03-11T12:37:52+03:00

Suportarea sumei de 300.000 lei, din bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru implementarea Programului multianual „Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie”.

Hotărârea 109/20202020-03-11T12:37:52+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 108/2020

2020-03-06T12:29:19+03:00

Alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul 2020, în vederea organizării campionatului școlar „Liga Liceelor Clujene”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Hotărârea 108/20202020-03-06T12:29:19+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 107/2020

2020-03-06T12:31:22+03:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 16.03.2020, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 17.03.2020, ora 10 (a doua convocare).

Hotărârea 107/20202020-03-06T12:31:22+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 106/2020

2020-03-10T15:30:53+03:00

Aprobarea P.U.D. – Consolidare, extindere și etajare casă unifamilială P+E – str. Maramureșului nr. 153A; beneficiari: Nemțoiu Grigore și Nemțoiu Letiția.

Hotărârea 106/20202020-03-10T15:30:53+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 105/2020

2020-03-10T15:30:36+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă S+P+E+R, str. Donath nr. 190; beneficiari: S.C. Forsale S.R.L., Vișan Alida-Maria, Levi Cristina-Anamaria.

Hotărârea 105/20202020-03-10T15:30:36+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 104/2020

2020-03-11T11:01:45+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E, str. Gavril Muzicescu nr. 1; beneficiari: Dobra Traian și Dobra Viorica Maria.

Hotărârea 104/20202020-03-11T11:01:45+03:00
2020
28 februarie 2020

Hotărârea 103/2020

2020-03-06T12:39:27+03:00

Revocarea Hotărârii nr. 951/2019 și punerea în executare a Sentinței civile nr. 667/2019 pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 2118/117/2018, definitivă prin Decizia civilă nr. 1534/2019 a Curții de Apel Cluj.

Hotărârea 103/20202020-03-06T12:39:27+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK