Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2021
22 februarie 2021

Hotărârea 38/2021

2021-03-03T12:37:47+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Donath, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 38/20212021-03-03T12:37:47+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 37/2021

2021-03-03T12:38:22+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Alverna, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 37/20212021-03-03T12:38:22+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 36/2021

2021-03-03T12:39:19+02:00

Înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 57, Liceul Tehnologic Alexandru Borza și a imobilului situat în strada Alexandru Vaida Voevod nr. 55, Cămin-Internat pentru Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr, precum și însușirea Documentațiilor tehnice.

Hotărârea 36/20212021-03-03T12:39:19+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 35/2021

2021-03-03T12:40:13+02:00

Aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Hotărârea 35/20212021-03-03T12:40:13+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 34/2021

2021-03-03T12:41:05+02:00

Aprobarea, pentru anul 2021, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

Hotărârea 34/20212021-03-03T12:41:05+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 33/2021

2021-03-03T12:42:14+02:00

Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2021-2023, de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale, situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, respectiv Tetarom I, II și Cluj Innovation Park, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprjin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea 33/20212021-03-03T12:42:14+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 32/2021

2021-03-03T12:43:20+02:00

Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 412/2020 (aprobarea Regulamentului pentru închirierea locurilor de parcare, garaje și copertine, aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor).

Hotărârea 32/20212021-03-03T12:43:20+02:00
2021
22 februarie 2021

Hotărârea 31/2021

2021-03-03T12:44:00+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 734/2020 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 808/2020 și nr. 847/2020.

Hotărârea 31/20212021-03-03T12:44:00+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 30/2021

2021-01-26T13:11:18+02:00

Constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Cluj-Napoca.

Hotărârea 30/20212021-01-26T13:11:18+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 29/2021

2021-01-26T13:12:59+02:00

Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 29/20212021-01-26T13:12:59+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 28/2021

2021-01-26T13:14:18+02:00

Modificarea Hotărârii nr. 783/2020 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și a membrilor supleanți, în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca).

Hotărârea 28/20212021-01-26T13:14:18+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 27/2021

2021-01-26T13:19:54+02:00

Aprobarea categoriilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenții, a nivelului mediu lunar al subvenției, precum și a categoriilor de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială pentru care se acordă subvenții de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală.

Hotărârea 27/20212021-01-26T13:19:54+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 26/2021

2021-01-26T13:20:40+02:00

Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2021.

Hotărârea 26/20212021-01-26T13:20:40+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 25/2021

2021-02-10T16:04:11+02:00

Aprobarea P.U.Z. – schimbare încadrare funcțională, din zonă de activități economice cu caracter industrial în zonă de activități economice de tip comercial, Calea Baciului nr. 1-3; beneficiară: S.C. CBA NORD VEST S.R.L.

Hotărârea 25/20212021-02-10T16:04:11+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 24/2021

2021-02-10T16:04:25+02:00

Aprobarea P.U.Z. de urbanizare – str. Romul Ladea–str. Cezar Bolliac; beneficiari: Mih Viorel-Beniamin, Mih Codruța-Alina, Magdaș Iuliana, Magdaș Vasile, Florea Marius-Călin, Florea Inna, Dragoș Ioan Teodor, Frățilă Horea-Dan, Frățilă Ioana-Claudia, Fărcaș Elena, Fărcaș Anca-Elena, Fărcaș Gilda-Maria, Magdaș Vasile, Magdaș Iuliana, Han Cornelia-Niculina, Muntean Emanuel George, Vizionar Invest S.R.L., Coca Nicolae Rareș, Coca Adriana, Mureșan Adriana-Mihaela, Ferdean Ana, Ferdean Ana-Maria, Ferdean Adriana Camelia, Costea Flaviu-Costin, Costea Mihaela, Stancu Ion, Stancu Adriana, Fărcaș Elena, Andrási Tibor, Andrasi Diana-Cristina, Mureșan Gheorghe, Mureșan Elvira-Maria, Costea Flaviu-Cosmin, Costea Mihaela, Iepure Mihai, Timiș Ionel, Timiș Camelia Maria, Rusnac Adrian-Constantin, Plopeanu Doru-Alin, Plopeanu Adina-Gabriela.

Hotărârea 24/20212021-02-10T16:04:25+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 23/2021

2021-02-10T16:04:33+02:00

Aprobarea P.U.D. – Amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație, din locuință unifamilială în creșă și grădiniță, str. Adrian Marino nr. 23; beneficiară: Torok Zita.

Hotărârea 23/20212021-02-10T16:04:33+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 22/2021

2021-02-10T16:04:45+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte, (1-2)S+P+6E, str. Corneliu Coposu nr. 112-114; beneficiară: S.C. Vakerem S.R.L.

Hotărârea 22/20212021-02-10T16:04:45+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 21/2021

2021-02-22T13:39:19+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni de sănătate și funcțiuni conexe, P+3E, str. Vlad Țepeș nr. 1; beneficiari: Găvan Dan și Găvan Norina Alinta.

Hotărârea 21/20212021-02-22T13:39:19+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 20/2021

2021-02-22T12:18:42+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt, S+P+4E+R (locuințe colective și parter comercial), str. Callatis nr. 19; beneficiari: Lihaciu Alin Ioan și Lihaciu Violeta Maria.

Hotărârea 20/20212021-02-22T12:18:42+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 19/2021

2021-02-10T16:05:05+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă, cu două unități locative, str. Pârâului nr. 9; beneficiari: Cernea Gheorghe și Cernea Ana

Hotărârea 19/20212021-02-10T16:05:05+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 18/2021

2021-02-10T16:04:54+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă cu două unități locative, P+E, str. Adrian Marino nr. 21 prov.; beneficiară: Stoica Alexandra Vasilica.

Hotărârea 18/20212021-02-10T16:04:54+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 17/2021

2021-02-10T16:05:18+02:00

Aprobarea P.U.D. – Construire ansamblu mixt (extindere și etajare corp C4, cu regim final de înălțime S+P+5E+R și construire imobil locuințe colective cu spațiu comercial la parter, 2S+P+4E+2R), str. Gheorghe Lazăr-str. Paris nr. 38, 38/A; beneficiară: S.C. NEON PRODUCT S.R.L.

Hotărârea 17/20212021-02-10T16:05:18+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 16/2021

2021-01-26T13:38:44+02:00

Modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2470/2019 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1202/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 2334/117/2019.

Hotărârea 16/20212021-01-26T13:38:44+02:00
2021
20 ianuarie 2021

Hotărârea 15/2021

2021-01-26T13:21:30+02:00

Prelungirea duratei concesiunii Contractului nr. 37369 din 13.12.1995, astfel cum acesta a fost modificat prin acte adiționale.

Hotărârea 15/20212021-01-26T13:21:30+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK