Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

18 iunie 2019

Hotărârea 553/2019

2019-06-26T09:44:01+03:00

Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 320429, înscris în CF nr. 320429 Cluj-Napoca

Hotărârea 553/20192019-06-26T09:44:01+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 552/2019

2019-06-26T09:43:59+03:00

Hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Moș Ioan Roată tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Hotărârea 552/20192019-06-26T09:43:59+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 551/2019

2019-06-26T09:43:07+03:00

Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Ludwig van Beethoven din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Hotărârea 551/20192019-06-26T09:43:07+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 550/2019

2019-06-26T09:43:10+03:00

Includerea imobilului strada Nicolae Corcheș în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și de însușire a Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Hotărârea 550/20192019-06-26T09:43:10+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 549/2019

2019-06-26T09:43:15+03:00

Hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Piața Mihai Viteazu tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Hotărârea 549/20192019-06-26T09:43:15+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 548/2019

2019-06-26T09:34:34+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 515/2018 (aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale în cadrul Programului social Alimente)

Hotărârea 548/20192019-06-26T09:34:34+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 547/2019

2019-06-26T09:34:31+03:00

Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 547/20192019-06-26T09:34:31+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 546/2019

2019-06-26T09:34:25+03:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020 a Hotărârii nr. 1085/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ștefan Ludwing Roth nr. 17)

Hotărârea 546/20192019-06-26T09:34:25+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 545/2019

2019-06-27T00:00:03+03:00

Stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Cluj”

Hotărârea 545/20192019-06-27T00:00:03+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 544/2019

2019-06-26T09:31:47+03:00

Aprobarea încheierii acordului de asociere între municipiul Cluj-Napoca, comuna Florești și comuna Apahida în vederea efectuării achiziției publice pentru serviciile de operare și întreținere a sistemului de bike-sharing aferent proiectului european „Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete”, precum și a stabilirii cadrului de implementare a acestora

Hotărârea 544/20192019-06-26T09:31:47+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 543/2019

2019-06-26T09:31:43+03:00

Aprobarea proiectului „Creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni – ANTO-CIIC” și a cheltuielilor legate de acesta

Hotărârea 543/20192019-06-26T09:31:43+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 542/2019

2019-06-26T09:29:15+03:00

Modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, nr. 912/2018 și nr. 979/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Hotărârea 542/20192019-06-26T09:29:15+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 541/2019

2019-06-26T09:29:12+03:00

Modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017 și nr. 978/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca)

Hotărârea 541/20192019-06-26T09:29:12+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 540/2019

2019-06-26T09:29:09+03:00

Modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017, nr. 911/2018 și nr. 977/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Hotărârea 540/20192019-06-26T09:29:09+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 539/2019

2019-06-26T09:27:54+03:00

Modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018 și nr. 45/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Hotărârea 539/20192019-06-26T09:27:54+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 538/2019

2019-06-26T09:27:49+03:00

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere corp de clădire existent Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca

Hotărârea 538/20192019-06-26T09:27:49+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 537/2019

2019-06-26T09:27:46+03:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 11.07.2019, ora 11

Hotărârea 537/20192019-06-26T09:27:46+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 536/2019

2019-06-26T09:26:21+03:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 27 iunie 2019, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 28 iunie 2019, ora 10 (a doua convocare)

Hotărârea 536/20192019-06-26T09:26:21+03:00
18 iunie 2019

Hotărârea 535/2019

2019-06-27T11:07:47+03:00

Îndreptarea erorii materiale cuprinse la Hotărârea nr. 71 din 5.03.2019

Hotărârea 535/20192019-06-27T11:07:47+03:00
Documentații de urbanism aprobate
18 iunie 2019

Hotărârea 534/2019

2019-06-26T09:24:42+03:00

Modificarea Hotărârii nr. 535/2018 de aprobare a P.U.D. construire imobil birouri 2S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 57-59

Hotărârea 534/20192019-06-26T09:24:42+03:00
Documentații de urbanism aprobate
18 iunie 2019

Hotărârea 533/2019

2019-06-27T11:07:05+03:00

Aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Valea Chintăului – latura sud-vestică; beneficiari: Petruse Vasile Lucian, Rarău Silvia, Miclea Adriana, Miclea Dan-Petru, Czeger Ioan, Czeger Elisabeta-Adriana, Onița Horațiu-Florin, Onița Anca-Maria, Gicoveanu Damian, Gicoveanu Ancuța-Lenuța, Corujan Vasile, Suciu Rodica, Corujan Silviu

Hotărârea 533/20192019-06-27T11:07:05+03:00
Documentații de urbanism aprobate
18 iunie 2019

Hotărârea 532/2019

2019-06-27T11:07:07+03:00

Aprobarea P.U.D. – Extindere Spital Clinic Municipal, str. Tăbăcarilor nr. 11; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca

Hotărârea 532/20192019-06-27T11:07:07+03:00
Documentații de urbanism aprobate
18 iunie 2019

Hotărârea 531/2019

2019-06-27T11:06:09+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială P+E cu două unități locative, str. Voievodul Gelu nr. 25B; beneficiar: Moldovanu Aurel

Hotărârea 531/20192019-06-27T11:06:09+03:00
Documentații de urbanism aprobate
18 iunie 2019

Hotărârea 530/2019

2019-06-27T11:05:04+03:00

Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, grădiniță S+P+E+R, amenajări exterioare str. Lombului nr. 2-4-4B-6; beneficiari: Raita Gheorghe Daniel și Raita Ancuța

Hotărârea 530/20192019-06-27T11:05:04+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK