Hotărâri de consiliu

local în Cluj-Napoca

2021
1 noiembrie 2021

Hotărârea 672/2021

2021-11-10T10:35:46+02:00

Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Grigore Alexandrescu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Hotărârea 672/20212021-11-10T10:35:46+02:00
2021
1 noiembrie 2021

Hotărârea 671/2021

2021-11-10T10:35:42+02:00

Aprobarea acordării compensației pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, în sumă de 2.708.990 lei, pentru societatea Termoficare Napoca S.A., aferentă trimestrului III al anului 2021.

Hotărârea 671/20212021-11-10T10:35:42+02:00
2021
1 noiembrie 2021

Hotărârea 670/2021

2021-11-10T10:35:36+02:00

Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Hotărârea 670/20212021-11-10T10:35:36+02:00
2021
1 noiembrie 2021

Hotărârea 669/2021

2021-11-10T10:35:31+02:00

Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 16.11.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 17.11.2021, ora 14 (a doua convocare).

Hotărârea 669/20212021-11-10T10:35:31+02:00
2021
1 noiembrie 2021

Hotărârea 668/2021

2021-11-10T10:35:27+02:00

Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021.

Hotărârea 668/20212021-11-10T10:35:27+02:00
2021
1 noiembrie 2021

Hotărârea 667/2021

2021-11-10T10:35:23+02:00

Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2021.

Hotărârea 667/20212021-11-10T10:35:23+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 666/2021

2021-10-13T11:25:07+02:00

Aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

Hotărârea 666/20212021-10-13T11:25:07+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 665/2021

2021-10-13T11:23:42+02:00

Modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1016/2020 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 3882/117/2019.

Hotărârea 665/20212021-10-13T11:23:42+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 664/2021

2021-10-13T11:22:46+02:00

Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2022, a Hotărârii nr. 894/2020 (majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, pentru apartamentele nr. 1, înscris în cartea funciară nr. 260944-C1-U1 și nr. 1, înscris în cartea funciară nr. 260944-C1-U2, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 38, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită).

Hotărârea 664/20212021-10-13T11:22:46+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 663/2021

2021-10-13T11:22:26+02:00

Alocarea de la bugetul local pe anul 2021 a sumei de 150.000 de lei pentru organizarea evenimentului Innowave Summit 2021, în municipiul Cluj-Napoca, în perioada 20-22 octombrie 2021.

Hotărârea 663/20212021-10-13T11:22:26+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 662/2021

2021-10-13T11:03:23+02:00

Acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în valoare netă de 1.000 de lei, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Hotărârea 662/20212021-10-13T11:03:23+02:00
4 octombrie 2021

Hotărârea 661/2021

2021-10-04T00:00:00+02:00

Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în cadrul proiectului „Instrumente de colaborare pentru orașe în procesul de regenerare urbană” („Collaborative Tools for Cities in Urban Regeneration”), cod proiect 7889 și acronim CO4CITIES, finanțat prin Programul european URBACT III, precum și a cheltuielilor legate de acesta.

Hotărârea 661/20212021-10-04T00:00:00+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 660/2021

2021-10-13T10:53:04+02:00

Însușirea protocolului de colaborare și alocarea sumei de 65.000 de lei fără T.V.A., respectiv 77.350 de lei cu T.V.A., din bugetul local pe anul 2021, pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, München, Germania, în perioada 11-13 octombrie 2021.

Hotărârea 660/20212021-10-13T10:53:04+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 659/2021

2021-10-13T11:01:59+02:00

Alocarea sumei de 328.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție aparatură: 1. Aparat electromiograf, 1 bucată=102.000 de lei; 2. Motor chirurgical pentru ortopedie, 2 bucăți=226.000 de lei”.

Hotărârea 659/20212021-10-13T11:01:59+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 658/2021

2021-10-13T11:01:52+02:00

Alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal, cu destinația „I. Cheltuieli de administrare, funcționare=182.000 de lei; II. Investiții și dotări: 1. Răcitor Chiller=38.000 de lei; 2. Instalație detecție și semnalizare etaj 3 și demisol=51.000 de lei; 3. Server=179.000 de lei”.

Hotărârea 658/20212021-10-13T11:01:52+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 657/2021

2021-10-13T10:51:09+02:00

Alocarea sumei de 700.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj, cu destinația „Reparații curente=700.000 de lei.

Hotărârea 657/20212021-10-13T10:51:09+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 656/2021

2021-10-13T10:49:10+02:00

Alocarea sumei de 271.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, cu destinația „Achiziții aparatură medicală necesară compartimentului ATI și aparatură medicală necesară înființării laboratorului de reabilitare respiratorie post-covid: 1. Compresor DK50DS-Smart, cu roți, 40lt/3.5 bar, 2 bucăți=47.000 de lei; 2. Aparat laserterapie MLS de înaltă intensitate, robotizat, cu două surse=117.000 de lei; 3. Bandă de mers pentru recuperare medicală=58.000 de lei; 4. Stepper ascendent=49.000 de lei”.

Hotărârea 656/20212021-10-13T10:49:10+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 655/2021

2021-10-13T10:48:22+02:00

Alocarea sumei de 88.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454), cu destinația „Dotare cu aparatură medicală bloc operator și sectorul cu paturi din cadrul Secției Ortopedie: 1. Gipsotom electric=9.000 de lei; 2. Aparat de mișcare pasivă a genunchiului/șoldului=35.000 de lei; 3. Sistem încălzire pacient=44.000 de lei”.

Hotărârea 655/20212021-10-13T10:48:22+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 654/2021

2021-10-13T10:47:24+02:00

Alocarea sumei de 5.383.208 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, cu destinațiile conform Anexei.

Hotărârea 654/20212021-10-13T10:47:24+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 653/2021

2021-10-13T10:46:07+02:00

Alocarea sumei de 540.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție echipamente medicale: Dispozitiv avansat de dezinfecție cu UV-C, cu sistem de măsurare a radiațiilor, 2 bucăți=540.000 de lei”.

Hotărârea 653/20212021-10-13T10:46:07+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 652/2021

2021-10-13T10:45:28+02:00

Alocarea sumei de 653.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare, „Niculae Stăncioiu”, cu destinația „1. Cheltuieli de administrare, respectiv utilități=253.000 de lei; 2. Upgrade prelucrare și interpretare imagini CT=400.000 de lei”.

Hotărârea 652/20212021-10-13T10:45:28+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 651/2021

2021-10-13T10:44:48+02:00

Alocarea sumei de 580.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, cu destinația „Dotarea cabinetelor de Cardiologie și Dermatologie din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca cu echipamente medicale: 1. Ecograf cardiologie, 1 bucată=290.000 de lei; 2. Laser fracționat CO₂, 1 bucată=290.000 de lei”.

Hotărârea 651/20212021-10-13T10:44:48+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 650/2021

2021-10-13T10:43:55+02:00

Alocarea sumei de 650.000 de lei de la bugetul local pe anul 2021 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție echipament medical: Turn laparoscopie, 1 bucată=650.000 de lei”.

Hotărârea 650/20212021-10-13T10:43:55+02:00
2021
4 octombrie 2021

Hotărârea 649/2021

2021-10-13T10:42:29+02:00

Aprobarea proiectului „Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare COVID 19 prin achiziția de echipamente de protecție medicală”, cod SMIS 141253.

Hotărârea 649/20212021-10-13T10:42:29+02:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK