Ședința din 18 aprilie 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

2018-04-18T00:00:00+02:00

Conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca prof. univ. dr. Dan Fornade.

Proiect de hotărâre nr.12018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

2018-04-18T00:00:00+02:00

Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Proiect de hotărâre nr.22018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

2018-04-18T00:00:00+02:00

Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.32018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

2018-04-18T00:00:00+02:00

Însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Arany Janos, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr.42018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

2018-04-18T00:00:00+02:00

Însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Kovacs Dezso, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr.52018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

2018-04-18T00:00:00+02:00

Însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Porumbului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr.62018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

2018-04-18T00:00:00+02:00

Însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Hermann Oberth, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr.72018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

2018-04-18T00:00:00+02:00

Însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Ion Creangă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr.82018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

2018-04-18T00:00:00+02:00

Însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Sextil Pușcariu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr.92018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

2018-04-18T00:00:00+02:00

Însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Emile Zola, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr.102018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

2018-04-18T00:00:00+02:00

Însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Lombului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr.112018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

2018-04-18T00:00:00+02:00

Însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Teodor Mihali, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre nr.122018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

2018-04-18T00:00:00+02:00

Însușirea Documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Meseriilor nr. 18-20.

Proiect de hotărâre nr.132018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

2018-08-01T10:48:43+02:00

Aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67.

Proiect de hotărâre nr.142018-08-01T10:48:43+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

2018-04-18T00:00:00+02:00

Modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 2394/18.07.2003, încheiat cu Consiliul Național al Audiovizualului.

Proiect de hotărâre nr.152018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

2018-04-18T00:00:00+02:00

Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 92/2018 (lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2018, aprobată prin Hotărârea nr. 990/2017).

Proiect de hotărâre nr.162018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

2018-04-18T00:00:00+02:00

Aprobarea Acordului de închiriere prin licitație a unui spațiu excedentar din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu.

Proiect de hotărâre nr.172018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

2018-04-18T00:00:00+02:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.04.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 27.04.2018, ora 12 (a doua convocare).

Proiect de hotărâre nr.182018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

2018-04-18T00:00:00+02:00

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 26 aprilie 2018, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 27 aprilie 2018, ora 10 (a doua convocare).

Proiect de hotărâre nr.192018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

2018-04-18T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. extindere locuință, P+M – str. Sălajului nr. 3; beneficiar: Moldovan Romulus-Valerian.

Proiect de hotărâre nr.202018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

2018-04-18T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. amenajare zonă de recreere – Cartier Între Lacuri; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.212018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

2018-04-18T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. – construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Cometei nr. 2-4; beneficiară: S.C. Autosincron S.R.L.

Proiect de hotărâre nr.222018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

2018-04-18T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.D. – reabilitare, extindere și modernizare Grădinița Căsuța poveștilor, P+E+R, str. București nr. 22; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre nr.232018-04-18T00:00:00+02:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

2018-04-18T00:00:00+02:00

Aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană – str. Onisifor Ghibu (zona Argos); beneficiară: S.C. Argo Development S.R.L.

Proiect de hotărâre nr.242018-04-18T00:00:00+02:00
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK