Ședința din 18 aprilie 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.1

Conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca prof. univ. dr. Dan Fornade.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.2

Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.3

Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.4

Însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Arany Janos, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.5

Însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Kovacs Dezso, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.6

Însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Porumbului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.7

Însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Hermann Oberth, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.8

Însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Ion Creangă, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.9

Însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Sextil Pușcariu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.10

Însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Emile Zola, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.11

Însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Lombului, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.12

Însușirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului strada Teodor Mihali, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.13

Însușirea Documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Meseriilor nr. 18-20.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.14

Aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.15

Modificarea obiectului Contractului de închiriere nr. 2394/18.07.2003, încheiat cu Consiliul Național al Audiovizualului.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.16

Modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 92/2018 (lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2018, aprobată prin Hotărârea nr. 990/2017).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.17

Aprobarea Acordului de închiriere prin licitație a unui spațiu excedentar din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.18

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 26.04.2018, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 27.04.2018, ora 12 (a doua convocare).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.19

Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 26 aprilie 2018, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 27 aprilie 2018, ora 10 (a doua convocare).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.20

Aprobarea P.U.D. extindere locuință, P+M – str. Sălajului nr. 3; beneficiar: Moldovan Romulus-Valerian.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.21

Aprobarea P.U.D. amenajare zonă de recreere – Cartier Între Lacuri; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.22

Aprobarea P.U.D. – construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Cometei nr. 2-4; beneficiară: S.C. Autosincron S.R.L.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.23

Aprobarea P.U.D. – reabilitare, extindere și modernizare Grădinița Căsuța poveștilor, P+E+R, str. București nr. 22; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr.24

Aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană – str. Onisifor Ghibu (zona Argos); beneficiară: S.C. Argo Development S.R.L.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Informații suplimentare se pot obține de la:

Biroul Mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK