Ședința din 19 decembrie 2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

Privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.11.2018

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

Privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului în municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

Privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2019.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

Privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 986/2017, cu modificările și completările ulterioare (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

Privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

Privind atribuirea denumirii „Dumitru Fărcaș” Casei de Cultură a Studenților din municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

Privind includerea domnului Dr. Zeicu Adrian-Petrică în Contractul de închiriere nr. 1770/7.10.1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Izlazului nr. 18, ap. 265, în locul doamnei Dr. Ona Gabriela-Borbala.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

Privind reglementarea locațiunii temporare a Organizației Județene a Uniunii Democrate Maghiare din România, în spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 47, ap. 7, ce face obiectul Contractului de închiriere nr. 2631/11.02.2008.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

Privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 84, în favoarea Uniunii Salvați România, Filiala Județeană Cluj.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

Privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 407091 din 19.12.2012, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Meșter nr. 10, încheiat cu Fundația Creștină de Ajutorare.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

Privind vânzarea suprafeței de teren de 51,65 m.p., cu destinația de curte, parte din terenul înscris în C.F. nr. 282345 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 282345, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Uliului nr. 11.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

Privind reglementarea situației imobilului ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 54/25.05.2005, încheiat cu S.C. Quick Leasing S.R.L., în baza Legii nr. 550/2002.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

Privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a stabilirii termenului de depunere a contestațiilor și a aprobării componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

Privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018 și 799/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

Privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-construcție cu nr. topo. 20280, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 56.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

Privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca și darea acestora, în folosință gratuită, Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

Privind transmiterea unor imobile din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Statului Român, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Educației Naționale.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

Privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile aflate în proprietatea Statului Român, din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

Privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Vișinilor nr. 1.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

Privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 6, aferent Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

Privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 87.

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

Privind însușirea Documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca.

Ați găsit informațiile căutate?

Ce anume nu ați găsit?

Cum luăm legătura cu dvs. ?

Cum am putea îmbunătăți pagina sau site-ul?

Informații suplimentare se pot obține de la:

Biroul Mass-media

Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK