Ședința din 21 aprilie 2021

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25

2021-04-20T09:31:56+03:00

Privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Emile Zola și str. Sextil Pușcariu. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 252021-04-20T09:31:56+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 26

2021-04-15T20:56:57+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P, amenajări exterioare, str. Colonia Sopor nr. 11F prov.; beneficiar: Boca Claudiu Călin. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 262021-04-15T20:56:57+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 27

2021-04-15T20:57:05+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt P+2E+R, str. Bistriței nr. 36.; beneficiari: Huluban Daniel-Gheorghe și Huluban Bianca-Maria. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 272021-04-15T20:57:05+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 28

2021-04-15T20:57:13+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Amplasare bust Prof. Ioan Rotaru, str. Taberei nr. 3; beneficiar: Colegiul de Servicii în Turism „Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 282021-04-15T20:57:13+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 29

2021-04-15T20:57:24+03:00

Privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare și construire locuințe unifamiliale, str. Pomet – latura vestică; beneficiari: Gocan Eugenia, S.C. ASSA STEEL STRUCTURES S.R.L. și Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 292021-04-15T20:57:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 30

2021-04-15T20:57:40+03:00

Privind modificarea parțială a Documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1423/2020 a Curții de Pael Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 700/117/2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 302021-04-15T20:57:40+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31

2021-04-15T20:57:51+03:00

Privind darea în concesiune, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza III”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 312021-04-15T20:57:51+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 32

2021-04-15T20:58:09+03:00

Privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea locurilor de parcare aflate în administrarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor situate în parkingul Hasdeu. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 322021-04-15T20:58:09+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 33

2021-04-15T21:23:53+03:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Wolfgang Amadeus Mozart din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 332021-04-15T21:23:53+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 34

2021-04-27T11:53:33+03:00

Privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii –tronson Parcul Rozelor – din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 342021-04-27T11:53:33+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 35

2021-04-15T21:26:14+03:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 29.04.2021, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 5.05.2021, ora 11 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 352021-04-15T21:26:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36

2021-04-15T21:26:24+03:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. din data de 27.04.2021, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 28.04.2021, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 362021-04-15T21:26:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 37

2021-04-15T21:58:12+03:00

Privind modificarea și completarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 415/2008 (Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 564/2018. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 372021-04-15T21:58:12+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 38

2021-04-15T21:58:24+03:00

Privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 642/2016 (aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca – Sectorul II), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 632/2019, Hotărârea nr. 992/2019 și Hotărârea nr. 640/2020. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 382021-04-15T21:58:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 39

2021-04-15T21:58:33+03:00

Privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, aprobat prin Hotărârea nr. 1124/2018. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 392021-04-15T21:58:33+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40

2021-04-15T21:58:45+03:00

Privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, pentru anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 402021-04-15T21:58:45+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41

2021-04-26T17:15:15+03:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajarea ansamblului urban Cetățuia din Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 412021-04-26T17:15:15+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 42

2021-04-15T22:00:00+03:00

Privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale, serviciu public de interes local, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 422021-04-15T22:00:00+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 43

2021-04-15T22:00:13+03:00

Privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Direcției Generale Poliția locală a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 432021-04-15T22:00:13+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44

2021-04-15T22:00:27+03:00

Privind alocarea sumei de 74.400 de lei de la bugetul pe anul 2021 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării pachetelor cu produse alimentare și acordarea cu ocazia sărbătorilor de Paște șă Crăciun. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 442021-04-15T22:00:27+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 45

2021-04-15T22:00:45+03:00

Privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 452021-04-15T22:00:45+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 46

2021-04-15T22:00:57+03:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Logistic Imobil S.R.L., înregistrată sub nr. 219373/3 din 31.03.2021.

Proiect de hotărâre nr. 462021-04-15T22:00:57+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 47

2021-04-15T22:01:07+03:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Mitre Viorel și Mitre Ioana, înregistrată sub nr. 152401/1 din 3.03.2021.

Proiect de hotărâre nr. 472021-04-15T22:01:07+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 48

2021-04-15T22:01:19+03:00

Informare privind Plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 98051/3/15.02.2021, formulată de către Bențe Alexandru și Bențe Melinda Gizella, reprezentați de S.C.A. Revnic, Cristian și Asociații, prin avocat Camelia Cristian, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca nr. 1, ap. 7, județul Cluj.

Proiect de hotărâre nr. 482021-04-15T22:01:19+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK