Ședința din 21 aprilie 2021

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 1

2021-04-15T21:57:02+03:00

Privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 12021-04-15T21:57:02+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 2

2021-04-15T21:57:14+03:00

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului

Proiect de hotărâre nr. 22021-04-15T21:57:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 3

2021-04-15T21:57:36+03:00

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 32021-04-15T21:57:36+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 4

2021-04-15T20:04:45+03:00

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 6.05.2021, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 7.05.2021, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 42021-04-15T20:04:45+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 5

2021-04-15T20:05:01+03:00

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 ale societății Sala Polivalentă S.A., aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Sala Polivalentă S.A., precum și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 27.04.2021, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 28.04.2021, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 52021-04-15T20:05:01+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 6

2021-04-15T20:20:16+03:00

Privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 ale societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 11.05.2021, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 18.05.2021, ora 10 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 62021-04-15T20:20:16+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 7

2021-04-15T20:20:21+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 87/2021 (aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 72021-04-15T20:20:21+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 8

2021-04-15T21:57:32+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Traian Vuia, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 82021-04-15T21:57:32+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 9

2021-04-15T21:57:47+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului aleea Detunata, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 92021-04-15T21:57:47+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 10

2021-04-15T20:04:31+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Alexandru Sahia, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 102021-04-15T20:04:31+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 11

2021-04-15T20:20:30+03:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilelor strada Puieților și strada Războieni, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 112021-04-15T20:20:30+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 12

2021-04-15T20:20:38+03:00

Privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilelor strada Nicolae Românul, Piața Karl Liebknecht, Postăvarul, Iris, Gheorghe Asachi și Spiru Haret, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 122021-04-15T20:20:38+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 13

2021-04-15T20:54:40+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aiudului nr. 46. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 132021-04-15T20:54:40+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 14

2021-04-15T20:54:49+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Busuiocului nr. 24A-Parcela 1. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 142021-04-15T20:54:49+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 15

2021-04-15T20:20:49+03:00

Privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Busuiocului nr. 24A-Parcela 2. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 152021-04-15T20:20:49+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 16

2021-04-15T20:20:57+03:00

Privind însușirea Documentației cadastrale de actualizare informații tehnice pentru imobilul situat în strada Avram Iancu nr. 33, Colegiul Național Gheorghe Șincai din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 162021-04-15T20:20:57+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 17

2021-04-15T20:54:58+03:00

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada George Bernard Shaw, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 172021-04-15T20:54:58+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 18

2021-04-15T20:55:14+03:00

Privind declararea ca bunuri de interes public local a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 11, ap. 1, 2 și 3 și trecerea acestora în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 182021-04-15T20:55:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 19

2021-04-15T20:55:24+03:00

Privind declararea ca bun de interes public local a imobilului cu nr. cadastral 309889-C2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 238 și darea acestuia în administrare, în favoarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 192021-04-15T20:55:24+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 20

2021-04-15T20:55:36+03:00

Privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 202021-04-15T20:55:36+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 21

2021-04-15T20:55:46+03:00

Privind revocarea dreptului de administrare a R.A.D.P. asupra imobilului cu nr. cadastral 335423-C1, situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Ștefan cel Mare, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca a imobilului și demolarea. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 212021-04-15T20:55:46+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 22

2021-04-15T20:55:58+03:00

Privind desemnarea reprezentanților consiliului local în Comisia de evaluare constituită în vederea atribuirii contractelor de închiriere a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică și a chioșcurilor multifuncționale situate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 222021-04-15T20:55:58+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 23

2021-04-15T20:56:08+03:00

Privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 867/2018 (aprobarea de punere la dispoziția proiectului „Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, ale căror imobile-terenuri pentru construirea/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia, proiect ce va fi implementat de către Compania de Apă Someș S.A.). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 232021-04-15T20:56:08+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 24

2021-04-15T21:57:59+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 271/2020 (închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Bulevardul Eroilor). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 242021-04-15T21:57:59+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK