Ședința din 24 aprilie 2020

Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 25

2020-04-16T17:44:14+03:00

Privind darea în folosință gratuită, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Zrinyi nr. 7, ap. 2 și încetarea valabilității Hotărârii nr. 216/2014 și a art. 2 din Hotărârea nr. 603/2017. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 252020-04-16T17:44:14+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 26

2020-04-16T17:45:12+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 356/2010 (atribuirea, în regim de comodat, a spaţiului cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa Unirii nr. 1 ap. 7, în favoarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 262020-04-16T17:45:12+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 27

2020-04-16T20:53:44+03:00

Privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 1/2, parte din terenul în suprafață de 300 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 12, înscris în CF nr. 274770 Cluj-Napoca (nr. CF vechi 140318), cu nr. topo. 1027/1/7. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 272020-04-16T20:53:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 28

2020-04-16T19:52:35+03:00

Privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 1705/2017, pronunțată în Dosar nr. 1822/117/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 4940/2017 pronunțată de către Curtea de Apel Cluj. Proiect din initiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 282020-04-16T19:52:35+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 29

2020-04-16T17:47:26+03:00

Privind demolarea imobilului cu nr. topo. 23684/1/2/c, 23685/2/c, 23676/2/c, 23677/2/c, 23678/2/c, 23679/2/c, 23683/2/c, situat în municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 f.n. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 292020-04-16T17:47:26+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 30

2020-04-16T18:16:08+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe unifamiliale, P+E și S+P+E+R, str. Trifoiului nr. 8; beneficiară: Neag Nicoleta. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 302020-04-16T18:16:08+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 31

2020-04-16T18:16:43+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Busuiocului nr. 21; beneficiari: Zuzu Iulian și Zuzu Roxana. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 312020-04-16T18:16:43+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 32

2020-04-16T18:16:40+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială P+E, str. Școlii nr. 46; beneficiar: Romitan Vasile. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 322020-04-16T18:16:40+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 33

2020-04-16T18:17:37+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – modificări fațadă, desființare parțială și etajare locuință P+E+M, str. Republicii nr. 19; beneficiari: Olaru Horea Alexandru și Olaru Cristian Adrian. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 332020-04-16T18:17:37+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 34

2020-04-16T18:17:44+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiune mixtă S+P+4E, str. Rodnei nr. 1; beneficiară: S.C. Comsport S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 342020-04-16T18:17:44+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 35

2020-04-16T18:17:50+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil semicolectiv P+E+R, str. Borhanciului nr. 119H prov.; beneficiară: S.C. TSH TEAM S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 352020-04-16T18:17:50+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 36

2020-04-16T18:18:22+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil semicolectiv P+E+R, str. Borhanciului nr. 119J prov.; beneficiară: S.C. TSH TEAM S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 362020-04-16T18:18:22+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 37

2020-04-16T18:18:28+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E+R, str. Câmpului nr. 159 A; beneficiar: Iacob Marin-Andrei. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 372020-04-16T18:18:28+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 38

2020-04-16T18:18:35+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E, str. Câmpului nr. 159 B; beneficiar: Iacob Florian-Mihai. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 382020-04-16T18:18:35+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 39

2020-04-16T18:18:43+03:00

Privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă P+E+M, str. Wolfgang Goethe nr. 8; beneficiari: Lehene Adela-Gabriela și Pașcalău Carmen-Lavinia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 392020-04-16T18:18:43+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 40

2020-04-16T18:00:23+03:00

Privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Studiu de fezabilitate și elaborare documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de amenajare spațiu verde public – Lacul 1 Gheorgheni”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 402020-04-16T18:00:23+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 41

2020-04-16T18:01:37+03:00

Privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de beneficiar al proiectului „PROTECT(ie)-Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp Elevilor, Copiilor și Tinerilor, aflați în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 412020-04-16T18:01:37+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 42

2020-04-16T18:02:30+03:00

Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale pct. 168 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1 din 2016 și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 422020-04-16T18:02:30+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 43

2020-04-16T19:47:59+03:00

Informare privind Plângerea prealabilă formulată de petentul Ignat Mihai-Marius și înregistrată cu nr. 93843/3/18.02.2020.

Proiect de hotărâre nr. 432020-04-16T19:47:59+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 44

2020-04-16T18:04:01+03:00

Informare privind Raportul de audit financiar din data de 28 februarie 2020, precum și o copie a Deciziei nr. 6/27.03.2020 ale Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Cluj.

Proiect de hotărâre nr. 442020-04-16T18:04:01+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 45a

2020-04-23T12:29:52+03:00

Privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 452/2018 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de circulație și al Comisiei operative de circulație din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și aprobarea componenței acestora). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 45a2020-04-23T12:29:52+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 45c

2020-04-23T17:57:33+03:00

Privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale a Asociaților de la S.C. Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocată pentru data de 5 mai 2020 (prima convocare) și, respectiv, 11 mai 2020 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 45c2020-04-23T17:57:33+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 45d

2020-04-23T19:59:31+03:00

Privind modificarea Hotărârii nr. 77/2019 (aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 45d2020-04-23T19:59:31+03:00
Proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre nr. 45e

2020-04-23T17:55:40+03:00

Privind majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile de asistență socială destinate persoanelor adulte și persoanelor vârstnice, respectiv Cantina de Ajutor Social și Pensiune, de la 12 lei/zi/persoană la 15 lei/zi/persoană. Proiect din inițiativa primarului.

Proiect de hotărâre nr. 45e2020-04-23T17:55:40+03:00
Compartiment responsabil:

Serviciul Relaţii cu Consiliul şi administraţie locală


0264 594 223 / 3063; 3060; 3061; 3062; 3010; 3014; 4715
str. Moților nr. 3 cam. 95, 96, 97
Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. OK